Wolvega

Lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf is ERLY op zoek naar een kritische toezichthouder met kennis van vastgoed en duurzaamheid

22.05.2023
  • HBO
  • WO

Woningstichting Weststellingwerf

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Weststellingwerf heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en geeft gevraagd én ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in het RvC-reglement. De raad heeft tevens de rol van werkgever van de directeur-bestuurder.

Voor de RvC van Woningstichting Weststellingwerf zijn wij op zoek naar een nieuwe commissaris voor het profiel vastgoed, (bouw-)techniek, duurzaamheid en milieu.

Functie-eisen

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • ervaring heeft met exploitatie, (her)ontwikkeling en beheer van vastgoed en inzicht heeft in (ver)bouwprocessen en in het functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen in de bouw en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid en innovatieve bouwconcepten en deze kan vertalen naar kansen en mogelijkheden voor Woningstichting Weststellingwerf;
  • bij voorkeur ervaring heeft in de private sector en vanuit ondernemerschap mee kan denken met de strategische keuzes die de corporatie op vastgoedgebied moet maken;
  • ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten en deze zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • een goede gesprekspartner en klankbord is voor de bestuurder op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer;
  • ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en publiek-private samenwerking;
  • kennis heeft van relevante wet- en regelgeving en normen m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
  • de rol van toezichthouder snapt.

De RvC hecht aan een divers team met leden met diverse achtergronden. Zij nodigt voor deze vacature ook jonge en minder ervaren toezichthouders uit om te reageren.

Bedrijfsomschrijving

Woningstichting Weststellingwerf is een dynamische, klantgerichte corporatie met ongeveer 2.700 woningen verdeeld over 15 dorpen in de gemeente Weststellingwerf. Het grootste deel van het woningbezit staat in Wolvega en in Noordwolde. De organisatie geeft met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie

Reactie en procedure
Bent u de kritische toezichthouder met kennis van vastgoed en duurzaamheid? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39304.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.