Helmond

Lid Raad van Toezicht

 

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Met het komende vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht wordt voor de periode vanaf 1 augustus 2024 gezocht naar een lid Raad van Toezicht. Samen met de zittende leden ben je vanuit maatschappelijke betrokkenheid bereid om actief toezicht te houden op het College van Bestuur en het strategisch beleid van deze kwalitatief hoogstaande en innovatieve onderwijsorganisatie.

 

14.05.2024
  • HBO
  • Postdoctoraal
  • WO

Hogeschool de Kempel

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot doel toezicht te houden op de realisatie van goed onderwijs op Hogeschool de Kempel. De Raad verhoudt zich tot het College van Bestuur als werkgever en als ‘critical friend’ en richt zich daarbij op de kwaliteit van de opleiding, de ervaren sfeer en facilitering voor medewerkers en studenten, blijvende innovatie en op orde zijnde financiën. Dit met het oog op de maatschappelijke opdracht en de continuïteit van de organisatie.

De Raad werkt met een toezichtkader en wil zichtbaar onafhankelijk zijn.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is.

De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur en keurt onder meer het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening goed.

De Raad van Toezicht komt jaarlijks viermaal bijeen, waarvan tweemaal overleg plaatsvindt met vertegenwoordigers van de Hogeschoolraad. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats van de remuneratie- en selectiecommissie en van de auditcommissie. Jaarlijks wordt het eigen functioneren geëvalueerd. De leden van de Raad van Toezicht houden elkaar scherp, durven kritisch te zijn en zijn transparant.

Functie-eisen

Jij bent de ideale persoon, omdat je:

  • een stevige persoonlijkheid bent die in samenwerking met de overige leden van de raad in staat is strategisch te denken vanuit toezichthouderperspectief in combinatie met het kritisch meedenken met het College van Bestuur;
  • zaken tot de essentie kunt terugbrengen, integraal denkt en goede vragen kunt stellen;
  • beschikt over de attitude om vanuit een integere en maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven aan de eigen rol;
  • affiniteit hebt met het hoger onderwijs en de grote regio die De Kempel bedient.


De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit. Dat betekent dat wordt gezocht naar kandidaten die de diversiteit binnen de raad vergroten: jongere kandidaten en kandidaten met een brede cultureel maatschappelijke achtergrond.

Bedrijfsomschrijving

De Kempel | Hogeschool voor leraren

Hogeschool de Kempel richt zich, door het aanbieden van de opleiding tot leraar basisonderwijs en nascholing voor leraren, volledig op de leraar (basisonderwijs).

Vanuit onze visie op het beroep helpen we (aanstaande) leraren om hun toekomst-droom te realiseren: een inspirerende leraar worden en zijn. Een leraar met lef. Een leraar die kinderen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Een leraar die continu gericht is op nieuwe ontwikkelingen die het onderwijs verder brengen. Een leraar die verbinding maakt met anderen en eigenheid toont.

Wij geloven in het positieve effect van verbinding tussen mensen onderling en tussen mens en wereld.

Met zo’n 1050 studenten en 115 medewerkers is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo, die inmiddels voor de 9e keer op rij is uitgeroepen tot beste pabo van Nederland.

Meer informatie

Ben je enthousiast?

Reacties kunnen middels brief en CV voor 10 juni worden gestuurd naar d.ellouz@kempel.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact op nemen met Irma van Nieuwenhuijsen, 06 23 41 62 27.

Selectiegesprekken bij De Kempel zijn gepland in week 26 en eventueel week 27.

Salaris (Min-Max)

De honorering bedraagt € 5.000 per jaar.