Amersfoort

Lid Raad van Toezicht STEV

De functie

Als toezichthouder werk je vanuit vertrouwen en met plezier op een verbindende en integere wijze aan het versterken van de professionaliteit en de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De raad sluit hiermee aan bij de kernwaarden uit het Gezamenlijk Ambitieboek van STEV en de waarden van het openbaar onderwijs. De werkwijze van de RvT is gebaseerd op vertrouwen, dialoog en een heldere rolverdeling. Je bent een inspirerende sparringpartner voor het CvB zonder opdrachtgever te worden. Als toezichthouder bij STEV vraag je wat werkt, wat belangrijk is en wat beter kan.

STEV zoekt twee nieuwe leden voor de RvT die zich herkennen in de stevige ambitie en de hierboven genoemde visie op toezichthouden. Er wordt voor beide vacatures tegelijkertijd geworven, waarbij we één vacature rond de zomervakantie willen invullen en de tweede na overleg op een later tijdstip. De zittingstermijn voor leden van de RvT is 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar.

Stichting Eemvallei Educatief biedt:

 • Een onderwijsorganisatie met een stevig fundament op zoek naar verbreding en verdieping.
 • Een organisatie waar op basis van het Rijnlands model vanuit verbinding en vertrouwen gewerkt wordt aan versterking van het vakmanschap.
 • Scholen met het ambitieuze doel om het beste onderwijs te bieden dat er is.
 • Een betrokken Raad van Toezicht die een inspirerende sparringpartner is voor het CvB.
 • Een honorering van € 3750,- op jaarbasis.

 

Informatie over de organisatie

STEV is een stichting met 13 openbare basisscholen in Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. De scholen zijn een afspiegeling van de maatschappij, waarin leerlingen met elkaar leren en samenleven. Onder het motto “Leer wie je kunt zijn” bieden de scholen aan ongeveer 2000 leerlingen en 250 medewerkers een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. De besturingsfilosofie is samen met de strategische koers uitgewerkt in het Ambitieboek 2024-2028. Inclusiviteit, kansengelijkheid en duurzaam wereldburgerschap zijn hierin belangrijke thema’s.

Bestuur en toezicht

STEV werkt actief volgens de Code voor Goed Bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur volgens het Raad van Toezichtmodel. De RvT bestaat uit vijf personen. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit één persoon en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Het CvB en de schoolleiders worden hierbij ondersteund door een stafbureau.

De RvT vergadert vijf keer per jaar met het CvB. Om effectief en efficiënt de belangrijke thema’s voor de stichting te volgen wordt o.a. gewerkt met een commissie kwaliteit, organisatie en onderwijs, een remuneratie- en een auditcommissie. Als lid maak je ook deel uit van één van deze commissies.

Om goed zicht te houden op de dagelijkse onderwijspraktijk leg je schoolbezoeken af en voer je gesprekken met directeuren en medewerkers.

Daarnaast heeft de RvT minimaal twee keer per jaar overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), overlegt eenmaal per jaar met de wethouders van de betrokken gemeenten (via aanwezigheid in de Regioraad) en is aanwezig bij belangrijke sessies van STEV om feeling te houden met de ontwikkelingen in de organisatie. De RvT werkt goed samen met het CvB, ieder vanuit zijn eigen rol en is trots op de ontwikkelingen in de organisatie. Zij vinden het van belang dat de huidige koers wordt voortgezet en dat er blijvend aandacht is voor een sterke profilering van STEV in een verzuilde regio.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van STEV.

Competenties en vaardigheden:

 • Je hebt affiniteit met het primair onderwijs en je bent breed maatschappelijk georiënteerd.
 • Je bent door werk of wonen gebonden aan de regio of hebt minstens kennis van of affiniteit met de regio.
 • Je bent bekend met de uitgangspunten van het Rijnlands model.
 • Je bent een rolvaste sparringpartner voor het CvB en de andere leden van de RvT.
 • Je hebt strategisch inzicht en hebt een helicopterview.

 

Functie-eisen:

 • Je onderschrijft de Code Goed Bestuur en de principes van modern toezicht.
 • Je bent een overtuigd voorstander van openbaar onderwijs.
 • Je bent deskundig op het gebied van HR (geldt voor één van beide vacatures).
 • Je bent onafhankelijk en er zijn geen tegenstrijdige belangen, posities of relaties.

 

De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling en optimale diversiteit; daaruit volgt dat niet elke kandidaat over alle benoemingscriteria behoeft te beschikken.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor STEV. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 29 mei 2024 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ via deze link.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorselectiegesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de commissie (BAC) vinden plaats in Amersfoort.

De twee nieuwe leden van de RvT worden conform het reglement benoemingsadviescommissie RvT benoemd door de gemeenteraden van eerder genoemde gemeentes na een gemotiveerde voordracht van de benoemingsadviescommissie.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 29 mei 2024

Voorselectiegesprekken bij ScoliX: 3 en 4 juni 2024

Gesprekken BAC: 10 en 11 juni 2024

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?

Meer informatie?

Neem contact op met Jos Bart via josbart@scolix.nl of 020 7370061.

14.05.2024
 • HBO
 • WO
 • 0-2 jaar
 • Vast

STEV

Salaris (Min-Max)

Een honorering van € 3750,- op jaarbasis