Rotterdam

Lid van de Raad van Commissarissen

Door het vertrek van één lid van de raad van commissarissen komt de volgende vacature beschikbaar:
Lid van de Raad van Commissarissen met kennis van energietransitie, duurzaamheid en circulariteit, op voordracht van de huurdersorganisatie de Brug.

03.03.2023
  • HBO
  • WO
  • 10-15 jaar
  • > 15 jaar
Atrivé

Functieomschrijving

Havensteder is een woningcorporatie, actief in de kern van de stadsregio Rotterdam. Er werken ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren, bouwen, verbeteren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Havensteder staat midden in de samenleving en biedt bewoners een betaalbaar thuis. Goed en betaalbaar wonen is een randvoorwaarde om mee te doen aan het samenleven. Havensteder streeft naar gemengde buurten met ontmoetingsmogelijkheden voor bewoners. Waar nodig wordt ondersteuning geboden en kunnen bewoners rekenen op een steuntje in de rug. “Samen met onze partners, geven wij thuis!” aldus Havensteder.

Van het RvC-lid wordt het volgende verwacht:
Je bent een toegankelijk persoon, gericht op samenwerking met een onafhankelijke en kritische houding. Vanuit je expertise en ervaring kun je op gezaghebbende wijze de dialoog aangaan met het bestuur, de collega-RvC-leden, de huurdersorganisatie en stakeholders. Je bent maatschappelijk betrokken bij vraagstukken op het brede terrein van energietransitie, verduurzaming en circulariteit en je betrekt de belangen van huurders in je oordeels- en besluitvorming. Je hebt een breed netwerk op het expertiseterrein. Je bent nieuwsgierig en innovatief-gedreven met oog voor de huurders. Je bent empathisch en beschikt over reflectief vermogen en communicatieve eigenschappen. Je voelt je verbonden met de missie en de opgave van Havensteder in de stadsregio Rotterdam.

Je wordt benoemd door de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie De Brug. Het bestuur van De Brug ziet de komende periode een groot aantal uitdagingen op de huurders en Havensteder afkomen. Daarom is het belangrijk dat de commissaris die door De Brug wordt voordragen, de wereld van de huurders kent, snapt en ziet.

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Havensteder, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je hier downloaden.

Reactie en procedure
Personen die passen in het beschreven profiel en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen wij graag uit om uiterlijk 26 maart een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC Havensteder. Voor vragen kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer 06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 29 maart in Rotterdam. De eerste gespreksronde met de met de selectiecommissie staat gepland in week 14.

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een bindende voordracht van de huurdersorganisatie de Brug en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties. De huurdersorganisatie is betrokken geweest bij het opstellen van de profielschets en is betrokken bij het selectieproces.