Arnhem

Manager Bedrijfsondersteuning

Kun jij moeiteloos inhoud verbinden aan bedrijfsvoering en ben jij je bewust van je faciliterende rol die je met natuurlijk gezag en leiderschap vervult? Lees dan snel verder!
25.07.2022
 • HBO
 • 5-10 jaar
 • Vast
Stichting Sociale Wijkteams Arnhem via Galan Groep

Functieomschrijving

Manager Bedrijfsondersteuning
32 - 36 uur per week

De functie
Voor de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem is de Galan Groep op zoek naar een ervaren manager bedrijfsondersteuning/concerncontroller. Iemand die er plezier in schept medewerkers en organisatie zodanig te faciliteren dat zij hun taak voor de inwoners van Arnhem adequaat kunnen uitvoeren. Die zorgdraagt voor een efficiënte bedrijfsvoering maar ook strategisch (financieel) sparringpartner is voor de directeur-bestuurder en MT-leden en een leidinggevende voor de medewerkers binnen het domein. Kortom, een:

Inspirerende en resultaatgerichte Manager Bedrijfsondersteuning

Over Stichting Sociale Wijkteams Arnhem
Stichting Sociale Wijkteams Arnhem (SWTA) is in opdracht van de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en een deel van de wet gemeentelijke Schulddienstverlening. Het budget aan zorgkosten voor de uitvoering van deze wetgeving door de gemeente Arnhem betreft 150 miljoen.
SWTA bestaat uit 245 medewerkers die in 4 stads- en 8 wijkteams zijn georganiseerd, volgend op de wijkindeling in Arnhem. Er wordt intensief en integraal samengewerkt met alle partners in het sociaal domein. Een belangrijk speerpunt betreft de bijdrage aan de gewenste transformatie in het zorgdomein waarmee de zorg betaalbaar blijft. De manager BO en staf ondersteunen op deze kerntaken met een adequate bedrijfsvoering. In 2021 werden 28.461 inwoners ondersteund. Het is de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem gelukt de zorgkosten nagenoeg gelijk te houden. In haar missie en visie gaat Stichting Sociale Wijkteams Arnhem, onder andere, uit van:

"Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunen wij inwoners hierbij, zodat zij zelf weer verder kunnen - samen met de mensen uit hun netwerk -. Wij doen dat vanuit de ambitie om bij te dragen bij aan een florerende stad".

Doorontwikkeling
SWTA is volop in ontwikkeling en actief om de organisatie op verschillende vlakken te professionaliseren en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. De manager BO geeft samen met collega’s uitvoering aan het implementatieplan waarin is aangegeven op welke wijze de organisatie verder professionaliseert. Accenten liggen op verbetering van processen van instroom, aanmelding, de eerste keukentafelgesprekken, en de wijze waarop die beter ingericht kunnen worden. Een verbetering van triage aan de voorkant versterkt de juiste match tussen inwonervraag en coach met betreffende expertise. Met de doorontwikkeling van het sturingsdashboard is het mogelijk om de ontwikkeling van prognoses versus beschikbare budgetten op wijkniveau en per wet te volgen. De mogelijkheden op sturing van de zorgkosten zijn volop in ontwikkeling en nemen toe, waarmee dit een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden. Het zal duidelijk zijn dat de manager BO een belangrijke rol in de regie, ondersteuning en facilitering van verbeterprocessen heeft, samen met staf en medewerkers.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?
Als manager bedrijfsondersteuning/concerncontroller ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteit en beleid en ondersteunende taken van de organisatie. Je professionaliseert de interne planning & controlcyclus en koppelt die aan de jaarkalender en monitort de uitvoering. Je faciliteert het management van de organisatie zodanig dat zij hun taak voor de inwoners adequaat kunnen uitvoeren. Je valt rechtstreeks onder de directeur bestuurder, maakt deel uit van het managementteam, samen met beide managers primair proces.

Je zorgt samen met de managers voor een passende bedrijfsvoering en doet wat nodig is om de uitvoering in de teams optimaal te faciliteren. Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het verbeterplan en draagt daarmee sterk bij aan de uitgangspunten van voornoemde ‘doorontwikkeling’. Je kunt als geen ander het dienstverleningsbelang verbinden aan het zakelijk belang om de organisatie goed te laten draaien.
Een deel van de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken wordt uitgevoerd door externe partijen. Het optimaal functioneren van deze uitbestede diensten is belangrijk voor de wijkteams. Jij bent de bedrijfsvoerder die namens de wijkteams opdrachtgever en contractbeheerder is voor de te leveren diensten. Je sluit werkbare DVO’s af en onderhoudt relevante contacten met de partijen en zorgt voor aansluiting daarvan bij het primaire proces. Je geeft daarnaast leiding aan de medewerkers van het domein Bedrijfsondersteuning (onder andere cluster kwaliteit en beleid, financial control, HRM, het secretariaat, telefonie en het team admin).

Je ondersteunt de directeur-bestuurder bij de reguliere afstemming met de opdrachtgever en met de RvT en bent betrokken bij de inhoudelijke hoofdportefeuilles. In de rol van concerncontroller is het jouw taak om met de directeur-bestuurder de kwaliteit van ‘goed bestuur’ (waaronder verantwoording, transparantie, effectiviteit en (wettelijke) integriteit) te bevorderen en te bewaken. Je bent, waar nodig, de ‘luis in de pels’ van de directeur- bestuurder en hebt hierin ook, als daartoe aanleiding bestaat, een signalerende rol naar de Raad van Toezicht.

Wat vragen wij aan kennis en ervaring
Je kunt moeiteloos inhoud verbinden aan bedrijfsvoering. Je bent je bewust van je faciliterende rol die je met natuurlijk gezag en leiderschap vervult: je bent iemand naar wie geluisterd wordt. Jij kunt uitstekend samenwerken met je collega-managers, de directeur-bestuurder, de gemeente en lokale partners. Om dat te kunnen heb je:
 • Een voor de functie relevante opleiding op minimaal post hbo-niveau (bedrijfseconomie, bedrijfskunde, et cetera). Inmiddels werk en denk je op academisch niveau.
 • Werkervaring in vergelijkbare leidinggevende functies, opgedaan bij (verschillende) werkgevers in het publieke, bij voorkeur sociaal domein. Een mens- en ontwikkelingsgerichte, coachende motiverende leiderschapsstijl. Minimaal 5 jaar ervaring geeft een stevige basis.
 • Kennis van het sociaal domein is een duidelijke pre, maar ervaring opgedaan binnen verschillende complexe organisaties binnen de publieke sector is mogelijk. Bij vergelijkbare dynamiek, vraagstukken zowel extern als intern.
 • Uitgebreide actuele kennis van de ‘ins en outs’ van P&C en in algemene zin van de financiële kolom van een organisatie en weet je hoe je van kwaliteitsgegevens tot harde stuurgegevens kunt komen.
 • Ervaring met ‘organisatievraagstukken’/verandering. Gevoel voor verhoudingen, in staat veranderingsprocessen binnen en buiten de organisatie te kunnen begeleiden, monitoren. En bijdragend aan een prettig, veilig en professioneel werkklimaat, schakelend op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
 • Kennis van, of ervaring met, informatiemanagement en IT-systemen strekt tot aanbeveling.

Persoonseigenschappen die bij ons passen
 • Iemand die in staat is om als manager bedrijfsondersteuning/concerncontroller kritisch en onafhankelijk te zijn.
 • Een manager/concerncontroller die betrouwbaar is, consistent is in woord en daad, en ook uitgaat van eigen observatie en toetsing.
 • Rolvastheid is van belang en sparringpartner kunnen zijn voor de directeur-bestuurder en MT-leden. Iemand die durft aan te spreken maar zich ook laat aanspreken.
 • Resultaatgericht, ondernemend en klantgericht.
 • Transparant en in staat te luisteren en te reflecteren en anderen daarin mee te nemen.
 • Integer, in staat tegenstellingen in belangen te overbruggen.
 • Een verbinder, zowel binnen de organisatie als met stakeholders extern. En een netwerker die de gemeentelijke dynamiek kent/begrijpt.
 • Organisatiesensitief, kent het belangenspel, weet zich daarin te bewegen, en is in staat om overstijgend te relativeren en collega’s mee te nemen.
 • Een collegiale manager die in overleggen en andere situaties ‘kan brengen en ook mag halen’. Die graag ondersteunt, inspireert en ook durft uit te dagen.

Stichting Sociale Wijkteams Arnhem biedt
Een warm welkom in een leuk team binnen een maatschappelijk belangrijke organisatie.
Wij bieden een afwisselende functie, voor 32-36 uur per week. Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden marktconform volgens cao Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.

Procedureplanning
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte voorgeselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken met Stichting Sociale Wijkteams Arnhem.

Planning
 • Start werving: 25 juli 2022.
 • Sluiting reactietermijn: 21 augustus.
 • Voorselectiegesprekken met Mathé Arends en Reian Gerrits van de Galan Groep: 24 en 25 augustus.
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 6 september.
 • Adviesgesprek benoemingsadviescommissie: 12 september.
 • Tweede ronde selectiegesprekken: 15 september.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: voor 1 oktober.

Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren.

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd te reageren middels cv en motivatiebrief en de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Reian Gerrits of Mathé Arends, associate partners bij de Galan Groep en bereikbaar via 035 694 8000.

Solliciteren
Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is? Vul dan het sollicitatieformulier op onze website in.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

Marktconform

Gewenste uren (Min-Max)

32-36