Enschede

Opleidingsdirecteur van de Universitaire Lerarenopleidingen & Universitair (Hoofd)Docent

07.07.2022
 • WO
 • Tijdelijk
University of Twente (UT)

Functieomschrijving

Binnen de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS), sectie docentontwikkeling (ELAN) bestaat een vacature voor een opleidingsdirecteur van de universitaire lerarenopleiding en universitair (hoofd) docent. In deze functie ben je zowel verantwoordelijk voor de universitaire lerarenopleidingen, het onderhouden van contacten met de partnerscholen als het verzorgen van het onderwijs en begeleiden van onderzoek. In deze functie krijg je veel ruimte voor de bevordering van de groei van de lerarenopleiding in kwantitatieve én kwalitatieve zin.

De uitdaging
 • Je geeft leiding aan de universitaire lerarenopleidingen: in casu de masteropleidingen tot eerstegraads docent in de bètavakken en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, samen met de educatieve minor Leren Lesgeven.
 • Je werkt ook mee aan de Pro-U activiteiten gericht op alle in het onderwijs werkzame docenten.
 • Je onderhoudt de contacten met onze partnerscholen en participeert in regionale en landelijke overlegorganen.
 • Je verzorgt onderwijs en bevordert en begeleidt het onderzoek in dienst van docentprofessionalisering (bijv. vakdidactiek, onderwijsvernieuwing, inzet ICT-toepassingen).

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde relevante masteropleiding en bent gepromoveerd, bij voorkeur in de sociale wetenschappen.
 • Je bent zeer gemotiveerd om u in te zetten voor de verdere groei van onze lerarenopleiding, zowel qua instroom als kwaliteit.
 • Je beschikt over uitstekende leidinggevende, organisatorische en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk, in het Nederlands en in het Engels).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het voorgezet onderwijs en het geven van universitair onderwijs.
 • Je hebt ruime ervaring met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek (in samenwerking met scholen).
 • Je hecht sterk aan de voeding van de lerarenopleiding, vanuit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende functie voor 0,8 FTE (32 uur) voor de duur van één jaar met een duidelijk perspectief op omzetting naar onbepaalde tijd
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, tussen de €5.039 en €6738 (op basis van een voltijd dienstverband)
 • Vakantietoeslag 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • 29 vakantiedagen en 12 compensatiedagen bij een voltijd aanstelling
 • Gratis toegang tot het campus sportcentrum

Meer informatie

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr. Susan McKenney (e-mail: susan.mckenney@utwente.nl; tel: 053-4892890).

Sollicitatie

Uw sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae, kunt u tot en met 28 augustus richten aan de Universiteit Twente via onderstaande link. Sollicitanten dienen er rekening mee te houden dat de eerste sollicitatiegesprekken gepland staan voor 12 en 13 september ('s avonds).