Rotterdam

PhD Law & Health Care (1,0 FTE)

Heb jij (bijna) je master gezondheidsrecht, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of wijsgerige of medische ethiek afgerond? En zou je graag willen promoveren? Bij de afdeling Law & Health Care (LHC) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe PhD-student die vanuit een multidisciplinair perspectief onderzoek wil gaan doen naar het fenomeen van de ‘bedside rationing’ in de Nederlandse gezondheidszorg.
04.08.2022
  • WO
  • Tijdelijk
Erasmus University Rotterdam (EUR)

Functieomschrijving

Achtergrond
Gezondheidszorg is schaars. De vraag naar gezondheidszorg overtreft per definitie het aanbod. Gezondheidszorg kan niet in alle behoefte voorzien; bijgevolg zijn er onvermijdelijk mensen die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Gezegd wordt daarom wel dat gezondheidszorg een goed is dat per definitie gerantsoeneerd wordt.

In de wetenschappelijke literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen impliciete en expliciete rantsoenering. Wordt in een zorgstelsel gezondheidszorg expliciet gerantsoeneerd, dan is in beginsel voor iedereen duidelijk wie welke verdelingsbeslissingen neemt, en op welke gronden. In zo’n stelsel is het stellen van prioriteiten (wie krijgt wat?) transparant en participatoir. Gezondheidszorg is een internationaal erkend mensenrecht, dat deze vorm van rantsoenering prefereert. Geschiedt rantsoeneren in een stelsel van zorg evenwel impliciet, dan kunnen patiënten onwetend blijven van het feit dat schaarste aan middelen de reden is dat zij van de nodige gezondheidszorg verstoken blijven. In zo’n stelsel kunnen artsen zich gedwongen voelen deze beslissing in te kleden met medische argumenten. De werkelijke reden van zorgonthouding wordt versluierd. Dit fenomeen wordt ‘bedside rationing’ genoemd. Het onrecht van impliciete rantsoenering en ‘bedside rationing’ is dan gelegen in het feit dat vooral patiënten met een lage sociaaleconomische status relatief vaak niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

De voorwaarden voor impliciete rantsoenering zijn aanwezig in het huidige stelsel van gezondheidszorg en (schaars) empirisch onderzoek heeft het bestaan van ‘bedside rationing’ in Nederland inderdaad vastgesteld. Onbekend is echter in welke mate het fenomeen zich voordoet, op welke wijze(n) het plaatsvindt, of behandelaren zich ervan bewust zijn en zo ja, hoe zij dat ervaren. Daarnaast roept het fenomeen van de ‘bedside rationing’ allerlei normatieve (morele en juridische) vragen op. Hoe verdraagt het zich met het patiëntenrecht op informatie? Hoe verdraagt het zich met het mensenrecht op gezondheidszorg? Eenieder heeft immers in beginsel een gelijk recht op toegang tot gezondheidszorg. En biedt dit mensenrecht aanknopingspunten voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van ‘bedside rationing’?

Doel van dit 4-jarige promotieonderzoek is daarom om met behulp van verschillende onderzoeksmethoden vragen als deze te beantwoorden. De precieze formulering van de centrale onderzoeksvraag is afhankelijk van de belangstelling, de kennis en de kunde van de promovendus.


Functieomschrijving
Als promovendus bij de sectie LHC van ESHPM is het doen van promotie-onderzoek je primaire taak. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak die jaarlijks ongeveer 15% van je werktijd in beslag zal nemen. Dit betreft de inzet als werkgroepsdocent bij ons onderwijs voor de studenten van de bachelor “Gezondheidswetenschappen, ESHPM” en de premaster “Gezondheidswetenschappen, ESHPM”.

Functie-eisen

Voor deze functie is vereist dat je:

  • een masteropleiding met uitstekende resultaten hebt afgerond op het gebied van het gezondheidsrecht, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of wijsgerige ethiek;
  • affiniteit hebt met de organisatie en financiering van gezondheidszorg;
  • ervaring hebt met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden dan wel de bereidheid je hierin te bekwamen;
  • over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren en te schrijven;
  • flexibel, resultaatgericht, stressbestendig en gestructureerd bent;
  • goede communicatieve vaardigheden hebt; en
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Bedrijfsomschrijving

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. De beoogde startdatum is 1 oktober 2022. Conform de PhD-schaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten bedraagt het bruto-maandsalaris in het eerste jaar € 2.541, waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.247 in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. De EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt.

Meer informatie

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij Prof. Dr. Martin Buijsen via buijsen@eshpm.eur.nl of 010-4088549.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!