Rotterdam

Phd student: etnografisch onderzoek naar regionalisering in de langdurige (medische) zorg met een focus op de zorgpraktijk.

Heb jij (bijna) een master in de sociale wetenschappen afgerond? En zou je graag willen promoveren op het gebied van bestuur en organisatie in de gezondheidszorg op een plek waar alle actuele zorgvraagstukken samenkomen? Bij de afdeling Healthcare Governance (HCG) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe PhD-student die onderzoek wil gaan doen naar regionalisering in de langdurige zorg.
24.11.2022
  • WO
  • Tijdelijk
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functieomschrijving

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is op zoek naar een PhD student voor etnografisch onderzoek naar regionalisering van medische zorg voor kwetsbare cliënten. Het onderzoek maakt deel uit van de samenwerking tussen zorgaanbieders, ESHPM, Vilans en VWS. Het onderzoek is een actieonderzoek en richt zich specifiek op het verbeteren van en leren over regionale samenwerking tussenzorgorganisaties en zorgdomeinen.

PROJECTOMSCHRIJVING
De medische zorg voor kwetsbare cliënten (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking) staat onder druk. Er is een groot tekort aan artsen en verpleegkundigen en de verwachting is dat dit komende jaren verder zal toenemen. Tegelijkertijd neemt ook het aantal kwetsbare cliënten sterk toe. Op dit moment hebben veel zorgaanbieders al moeite om de medische zorg aan kwetsbare cliënten te organiseren. Het is de verwachting dat deze problematiek de komende jaren nijpend gaat worden en de vraag is hoe we de medische zorg voor kwetsbare cliënten toegankelijk kunnen houden.

Samen met zorgaanbieders, Vilans (het kennisplatform voor de langdurige zorg) en VWS heeft ESHPM het actieprogramma 'medisch-generalistische zorg in de regio’ opgezet. In dit programma experimenteren zorgaanbieders in regionaal verband met nieuwe, innovatieve manieren om de medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten anders te organiseren. Veelbelovende strategieën zijn, onder andere, het regionaal organiseren van de medische zorg om schaarse medische expertise optimaal te benutten, regionale triage-modellen, de inzet van nieuwe technologie en het verbinden van wonen en zorg. In dit programma ontwikkelen regio's dergelijke initiatieven en worden good practices gedeeld om gezamenlijk leren te bevorderen.

Als onderzoeker volg je de komende jaren verschillende initiatieven om de medische zorg aan kwetsbare cliënten anders te organiseren om zodoende lessen voor praktijk en beleid te trekken en wetenschappelijke inzichten te generen over de regionalisering van de zorg. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe wordt de zorg regionaal georganiseerd, en welke rol spelen bestuurders, zorgprofessionals, financiers en cliënten en burgers hierbij? Daarnaast kijk je ook naar wat deze nieuwe organisatie van medische zorg betekent voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. In hoeverre krijgen kwetsbare cliënten de zorg die zij nodig hebben?

Als PhD maak je onderdeel uit van een team onderzoekers die gezamenlijk aan deze problematiek werkt en heb je geregeld contact met beleidsmakers, bestuurders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgprofessionals om inzichten uit het onderzoek te delen en lessen te trekken voor praktijk en beleid. Op basis van de verkregen inzichten, literatuur en theorie schrijf je een proefschrift.

Functie-eisen

  • Je bent in het bezit van een masteropleiding in de gezondheidswetenschappen, sociologie, antropologie, wetenschaps- en techniekonderzoek, sociale geografie of een andere vergelijkbare masteropleiding.
  • Je hebt een goede beheersing van kwalitatieve, etnografische, onderzoeksmethoden en hebt affiniteit met de gezondheidszorg.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en bent in staat om in het Engels op academische niveau te communiceren en te schrijven.
  • Je bent flexibel en hebt interesse in het beleid en de praktijk van de gezondheidzorg.
  • Je bent in staat om op deze verschillende niveaus met mensen het gesprek aan te gaan en hebt sensitiviteit voor politieke processen.
  • Daarnaast ben je een teamspeler die graag een bijdrage levert aan het gezamenlijk exploreren van een onderzoeksagenda.

Als promovendus bij de sectie HCG van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zoals het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak van ongeveer 15% per academisch jaar.

Bedrijfsomschrijving

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar.

De beoogde startdatum is 15 januari 2023.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.541,- waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met C.V. onder vermelding van ''PhD: regionalisering in de (medische) langdurige zorg -zorgpraktijk focus-” voor 16 december 2022.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 21 december.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dr. J.J. Schuurmans via schuurmans@eshpm.eur.nl