Amsterdam

Programmamanager Top600/Top400

In de functie van Programmamanager zorg je voor een optimale uitvoering van de integrale persoonsgerichte regieaanpakken Top600 en Top400. Zie jij hierin een uitdaging? Solliciteer nu!
17.05.2023
 • WO
 • 2-5 jaar
 • Vast
Gemeente Amsterdam

Functieomschrijving

Programmamanager Top600/Top400
36 uur per week
 • De aanpak Top600 en Top400 zijn erop gericht het aantal high-impact delicten, drugshandel en daaraan gerelateerde zware geweldsdelicten in de regio Amsterdam-Amstelland terug te dringen.
 • Aangeven wat de mogelijkheden én de grenzen zijn binnen de regio Amsterdam-Amstelland.
 • Het AcVZ is een netwerkorganisatie waarin we samenwerken met organisaties uit de werelden van veiligheid en zorg.

De functie
In de functie van Programmamanager zorg je voor een optimale uitvoering van de integrale persoonsgerichte regieaanpakken Top600 en Top400. De Top600 en Top400 zijn erop gericht het aantal high-impact delicten, drugshandel en daaraan gerelateerde zware geweldsdelicten in de regio Amsterdam-Amstelland terug te dringen. Het doel is ook het voorkomen van verdere schade voor de personen zelf, eventuele minderjarige familieleden en de samenleving. Het motto van de aanpak is ‘met zorg aangepakt’: we zoeken de juiste balans tussen straf- en zorginterventies. Een beter toekomstperspectief voor de personen in regie houden we daarbij voor ogen.

Er zijn meer dan veertig partners uit de werelden van veiligheid, zorg en sociaal domein betrokken bij de Top600 en Top400, die uitgevoerd worden door het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Alle partners (variërend van politie, Openbaar Ministerie en reclassering aan de ene kant, tot verslavingszorg, de GGZ en werk en inkomen aan de andere) hebben zich gecommitteerd aan deze integrale werkwijze. Veertien kernpartners leveren samen ruim 100 regisseurs, die regie voeren op de personen in de aanpak. Andere partners leveren bijvoorbeeld interventies, expertise of analysecapaciteit. Als programmamanager ben jij de verbindende schakel tussen de partners. Je bevordert de samenwerking, bewaakt de onderlinge afspraken en maakt knelpunten op opbouwende wijze bespreekbaar.

Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze regievoering. Je houdt zicht op de manier waarop er binnen de programma’s eenduidig ‘regie zonder macht’ wordt gevoerd en draagt eraan bij dat de regisseurs hun vakkennis op peil houden. Kwaliteit zit daarnaast in een deugdelijk proces van in- en uitstroom, een zorgvuldige administratie en de monitoring van de effecten van wat we doen. Ook het bewaken van de rechtswaarborgen voor regiepersonen, bescherming van hun privacy en een goede afhandeling van inzageverzoeken hoort hierbij. Je bent verantwoordelijk voor het budget en de inkoopafspraken met derden.

Je geeft leiding aan het Kernteam Top600/Top400. Dit team bestaat op dit moment uit dertien professionals (adviseurs, accounthouders, coördinator en programmamedewerker). Je bent verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van deze medewerkers en voert functioneringsgesprekken met hen. Ook zijn er analisten/onderzoekers, privacyjuristen en een secretaris verbonden aan het programma waarmee je contacten onderhoudt. Je houdt zicht op alle deelprojecten die binnen het team lopen en zorgt voor een goede verbinding tussen de Top600/Top400 en de andere programma’s die worden uitgevoerd door het AcVZ. Denk aan de programma’s Weerbaar Amsterdam/ Drugscriminaliteit, Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) en Detentie en Terugkeer (D&T).

Je bent voorzitter van het Programmateam Top600/Top400 waarin de veertien kernpartners van de aanpak vertegenwoordigd zijn. Je bewaakt de verbinding tussen uitvoering en beleid van het programma, en werkt nauw samen met de duo-managers van het team van de Top600/Top400-regisseurs. Je werkt ook nauw samen met andere programmamanagers binnen het AcVZ waardoor het AcVZ als geheel bijdraagt aan het aanpakken van complexe problematiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein in de regio Amsterdam-Amstelland. Hierbij houden jullie gezamenlijk oog voor de borging van innovaties en ontwikkelingen binnen de programma’s.

Kortom: onder jouw leiding zullen de Aanpak Top600 en Top400 zich de komende jaren succesvol doorontwikkelen volgens het Meerjarenplan 2023-2026.

Dit doe je op een gemiddelde dag
 • Je bewaakt de samenwerkingsafspraken met alle betrokken partners en gaat het gesprek aan over uitdagingen die je tegenkomt.
 • Je signaleert en bespreekt systeemfouten, thema’s en fenomenen met het Programmateam (het overleg met alle kernpartners) en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen, waarmee je bijdraagt aan de verdere doorontwikkeling van het programma.
 • Je adviseert de bestuurlijke opdrachtgevers van het programma (verenigd in de Stuurgroep Veiligheid en Zorg) over ontwikkelingen binnen en buiten de aanpak, en stuurt daarmee doorlopend op een nog grotere effectiviteit en vernieuwing.
 • Je zet taken uit in je team en houdt zelf het overzicht via individuele gesprekken en teamoverleg. Dit betreft zowel de ad hoc taken (persvragen, raadsvragen, reageren op incidenten waarbij regiepersonen betrokken zijn, behandeling eventuele klachten) als de fundamentelere vraagstukken (bijv. veilig regievoeren op een zware doelgroep, oplossen van ‘systeemfouten’ die de regisseurs tegenkomen, doorontwikkelen van de aanpak).
 • Je bent sparringpartner voor de accounthouders (die het eerste aanspreekpunt zijn voor de regisseurs), voor de duo-managers van het team van regisseurs binnen het AcVZ, het (plv) hoofd AcVZ en andere bij de aanpak betrokken collega’s. Je weet daarbij casusoverstijgend, tactisch en strategisch mee te denken.
 • Je bouwt actief aan een voor deze functie relevant netwerk, zowel binnen de eigen organisatie als bij organisaties verbonden aan het AcVZ.
 • Je verzamelt en houdt je kennis over en expertise op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein op peil en draagt deze actief uit.

Hier ga je aan de slag
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is één van de 30 zorg- en veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een netwerkorganisatie waarin de gemeente Amsterdam en de vijf Amstellandgemeenten samenwerken met organisaties uit de werelden van veiligheid en zorg (zoals politie, Openbaar Ministerie, verslavingszorg en de jeugdbescherming) aan complexe problemen op het snijvlak van veiligheid en zorg.

Regisseurs van het AcVZ voeren regie in de meest complexe casuïstiek van de regio. Denk aan veelplegers van (drugs-)criminaliteit, wapengeweld, re-integratie van (ex-)gedetineerden of personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico. Daarnaast brengt het AcVZ innovatieve beweging in programma’s met bestuurlijke prioriteit op het snijvlak van veiligheid en zorg. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners en op basis van wetenschappelijke inzichten.

Het AcVZ is beheersmatig ondergebracht bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam. De directie OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen.

Functie-eisen

Dit breng je mee
Voor deze functie Programmamanager Top600/Top400 beschik je over:
 • Minimaal wo-werk- en -denkniveau.
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende van professionals binnen een politiek-bestuurlijke context, specifiek binnen het zorg- en veiligheidsdomein.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je hebt aantoonbare succesvolle ervaring met het omgaan met de grote druk die deze functie kan meebrengen (denk aan het politiek-bestuurlijk krachtenveld, de ernst van de casuïstiek met bijbehorende veiligheidsrisico’s en bereikbaarheid buiten werktijd bij incidenten/risicovolle casuïstiek).
 • Aantoonbare werkervaring in een functie waarin uitvoering en strategie samenkomen.
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk, waarin domein-overstijgend denken en handelen onderdeel was.

Aan competenties breng je mee:
 • Stressbestendig: Je behoudt het overzicht in complexe en/of crisissituaties, neemt de leiding en bent goed in staat om dan nog steeds de juiste beslissingen te nemen en deze beheerst en overtuigend te communiceren.
 • Analytisch vermogen: Je zaken in een breder kader zetten, denkt conceptueel en beleidsmatig, met daarbij de te volgen koers op lange termijn voor ogen.
 • Overtuigingskracht: Je communiceert je ideeën duidelijk en stellig, waardoor je mensen goed bereikt en situaties weet om te buigen, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden.
 • Visie: Je beschikt over een aansprekende visie op inclusief leiderschap, opgavengericht werken en integraal samenwerken binnen een netwerkorganisatie.
 • Als Programmamanager Top600/Top400 kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

Dit bieden we jou
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 7.659,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je uitgeleend middels een overeenkomst tijdelijke inzet.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en een laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

Solliciteren naar deze baan
 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 4 juni 2023 via het sollicitatieformulier op onze website.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Geef hierin (kort) weer wat je visie is op integraal samenwerken op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • Sluit jouw cv aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats, op onze kantoorlocatie aan de Wibautstraat 6 te Amsterdam.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vragen over deze vacature?
Voor vragen kun je Joyce Hudepohl, adviseur AcVZ, benaderen via j.hudepohl@amsterdam.nl of 020 552 2532.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Gewenste uren (Min-Max)

36-40