Groningen

Promovendus Revalidatie voor visuele klachten bij mensen met multiple sclerose

Promovendus Revalidatie voor visuele klachten bij mensen met multiple sclerose (1,0 fte) Visuele klachten, z
12.02.2024
  • WO
  • Tijdelijk
University of Groningen

Functieomschrijving

Visuele klachten, zoals wazig zien, lichthinder, dubbelzien, veranderingen in het gezichtsveld of moeite hebben met diepte zien, komen regelmatig voor bij een groot deel van de mensen met multiple sclerose (MS). Echter sluiten de huidige revalidatieprogramma’s niet altijd goed aan op de aard van de klachten, de behoeften, wensen, situatie of belastbaarheid van mensen met MS. Bovendien zijn de huidige revalidatieprogramma’s meestal gericht op de oorzaak van de klachten, terwijl deze visuele klachten vaak juist geen duidelijk te achterhalen oorzaak lijken te hebben. Het huidige onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, generieke revalidatiemogelijkheden die laagdrempelig zijn en gericht zijn op het verminderen van de invloed van klachten in het algemeen op het dagelijks leven. De revalidatiemodules worden ontwikkeld met behulp van focusgroepen bestaande uit mensen met MS en zorgprofessionals en geëvalueerd met zowel patient-reported outcome measures (PROMs), als patient-reported experience measures (PREMs). Naast de hieronder beschreven taken van de promovendus, bent u betrokken bij focusgroepen als onafhankelijke gespreksleider. U bent derhalve betrokken bij zowel de ontwikkeling van de revalidatiemodules als de evaluatie ervan. Er wordt in dit project nauw samengewerkt met het MS Centrum Noord Nederland en de MS-Vereniging. Het onderzoek is onderdeel van het project Generieke Zorgmodules voor mensen met MS met visuele klachten.

De taken van de promovendus zijn:

- onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project
- het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling voor de deelprojecten
- resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften
- het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners
- samenwerken met collega-wetenschappers in het grotere project
- verzorgen van een beperkt aantal onderwijsactiviteiten bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 650 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

De focus van de onderzoeksgroep Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie is gericht op het vergroten van het inzicht in de verbanden tussen neuropsychologische beperkingen en onderliggende hersenstoornissen en de bijdrage aan de theorievorming en empirische ondersteuning van neuropsychologische beoordeling en revalidatie.

We bestuderen aandacht, rijvaardigheid, visuele waarneming, emotie, en executieve functies in klinische groepen, rekening houdend met hoe de verschillende (dis)functies bij patiënten op elkaar inwerken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de gevolgen van cognitieve disfuncties op het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven. Hierdoor is het onderzoek van de groep zeer toegepast van aard.

Onze onderzoeksaanpak is het best te omschrijven als een multi-methode: geavanceerde experimentele cognitieve technieken en up-to-date neuropsychologische beoordelings- en revalidatiemethoden worden aangevuld met psychofysiologische en neuro-imaging-technieken. Revalidatiemethoden zijn ontwikkeld voor speciale behoeften en talenten. De nauwe samenwerking met de medische, biologische en educatieve disciplines biedt unieke mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek.

De onderzoeksgroep legt sterk de nadruk op de integratie van fundamenteel en toegepast onderzoek, gerelateerd aan dagelijkse activiteiten en levenskwaliteit.

Functie-eisen

Voor deze functie wordt van je verwacht dat jij:

- een afgeronde (research) Masteropleiding op het gebied (neuro)psychologie, of een verwant gebied hebt
- een goed academisch track-record hebt
- enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift
- beschikt over goede academische schrijfvaardigheid
- een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt
- beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en bereid bent om met andere teamleden samen te werken
- enthousiast bent over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen en adviezen
- over sterke organisatievaardigheden en doorzettingsvermogen beschikt
- aantoonbare capaciteiten hebt op de volgende competenties: conceptueel vermogen, presenteren, plannen en organiseren en voortgang bewaken
- affiniteit hebt met het werken met mensen met een hersenaandoening en de zorg voor mensen met een hersenaandoening
- zo mogelijk in het bezit bent van een rijbewijs.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.770,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 3.539,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
- functie indeling in het UFO functieprofiel van Promovendus
- eerst een tijdelijke aanstelling van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

Ingangsdatum: 1 mei 2024

Meer informatie

Fleur van der Feen
06-31921829
f.e.van.der.feen@rug.nl

Clinical and Developmental Neuropsychology