Rector Rijnlands Lyceum Wassenaar via Wesselo

23.06.2022
 • WO
 • 2-5 jaar
 • 5-10 jaar
 • Vast
Rijnlands Lyceum Wassenaar via Wesselo

Functieomschrijving

De huidige rector treedt per 1 januari 2023 terug vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het bestuur van Stichting Het Rijnlands Lyceum is op zoek naar een zichtbare, zich solide presenterende en bevlogen


Rector Rijnlands Lyceum Wassenaar

De organisatie
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar biedt Nederlands, Tweetalig en sinds 2019 Internationaal onderwijs. De school kenmerkt zich vanaf de oprichting in 1936 als een school die onder het motto ‘vrij, niet stuurloos’ altijd in beweging is. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar is een school met een lange traditie en ook een school die openstaat voor vernieuwing, waarbij de kwaliteit van het onderwijs altijd op de eerste plaats staat. Sinds 1995 biedt het Rijnlands Lyceum Wassenaar Tweetalig Onderwijs aan, een paar jaar geleden voerde de school als één van de eerste scholen in Nederland het vak Chinees in. De meest recente vernieuwing is de start van de International School Wassenaar. De start van deze internationale afdeling met MYP-onderwijs sluit goed aan op het internationale karakter van de school. Vanaf 2023 zal ook de IB-Diploma fase worden aangeboden. Dankzij het internationaal onderwijs zal de school niet alleen van circa 800 naar ruim 1100 leerlingen groeien maar ook het aantal medewerkers zal sterk toenemen en het internationale karakter van de school zal sterker worden.

De school heeft een open en warme sfeer. Leerlingen en medewerkers voelen er zich veilig en gewaardeerd. Leerlingen hebben toegang tot een breed aanbod, onder andere door de aanvulling op de kernprogramma's gymnasium, atheneum en havo die biedt de school met de vakken Chinees, Wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie, International Baccalaureate English A2 en het Kunstprogramma van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In 2021 heeft de school haar plannen neergelegd in het Schoolplan ‘Vernieuwen in verbinding’.

Verantwoordelijkheid
Als rector legt u verantwoording af aan de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Het Rijnlands Lyceum. Ook maakt u als rector onderdeel uit van het team van rectoren en directeuren van Stichting Het Rijnlands Lyceum. U bent integraal (resultaat)verantwoordelijk voor het Rijnlands Lyceum Wassenaar en dus verantwoordelijk voor de kwaliteit, uitvoering en continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de school.

U draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en onderwijsontwikkeling en innovatie. U werkt aan een sterk en aantrekkelijk profiel van de school, voor zowel leerlingen als medewerkers. Diverse bedrijfsmatige zaken zoals huisvesting en ICT worden in goede samenspraak met het bestuur en de centrale staf behartigd.

In de functie van rector geeft u leiding aan de conrectoren waarmee u samen de directie vormt. Gezamenlijk geeft u leiding aan de afdelingsleiders. Samen met hen (en in nauwe samenspraak met de diverse gremia) ontwikkelt u de meerjarige beleids- en schoolplannen. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft een heldere koers op onderwijskundig en didactisch vlak uitgestippeld.

Stichting Het Rijnlands Lyceum

Als lid van het team van rectoren/directeuren van de Stichting Het Rijnlands Lyceum levert u een bijdrage aan de totstandkoming en de uitvoering van strategisch beleid en adviseert u gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur.

Functie-eisen
Om succesvol invulling te geven aan de positie van rector Rijnlands Lyceum Wassenaar voldoet u aan de volgende functie-eisen:

 • ruime en positieve ervaring met het leidinggeven aan een school;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een visie op onderwijs en didactiek die modern, aansprekend en toekomstbestendig is;
 • kennis van ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van ICT en digitalisering is een pre;
 • grote affiniteit met zowel internationaal onderwijs als ook met maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland;
 • in staat effectief te netwerken en de school met flair en presence te representeren;
 • ervaring met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering binnen het onderwijs.

Persoonlijkheidsprofiel
Als kandidaat herkent u zich ten volle in de onderstaande profielkenmerken.

Onderwijskundig leiderschap
In het licht van de ontwikkeling van de school wordt van u als rector verwacht dat u – op basis van een brede visie – kan zorgdragen voor de richting en het ontwikkelen van het onderwijs zowel in het nationaal als ook het internationaal programma. Hierbij geldt dat het ontwikkelen van en het ‘onderhoud’ van de kwaliteit van het onderwijs zorg en aandacht verdienen. U zult hierin zowel sparringpartner voor de conrectoren als ook benaderbaar in de school moeten zijn. Uw wijze van communiceren draagt bij aan het draagvlak dat nodig is voor een school die een sterke groei doormaakt. U heeft een persoonlijke en elegante stijl waarbij uw voortdurende aandacht voor een goed leerklimaat centraal staat. U communiceert voor zowel medewerkers als leerlingen helder, inspirerend, stimulerend en gezaghebbend. U werkt primair vanuit vertrouwen in medewerkers en leerlingen; waar nodig spreekt u mensen aan.

Leiderschap
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar wordt gekenmerkt door een sfeer van kwaliteit en betrokkenheid. Als rector bent u in staat recht te doen aan de eigenheid van de school en de samenwerking binnen de school en de stichting – waar nodig – te stimuleren. U bent gericht op de toekomst van het onderwijs, hebt een open visie en bent in staat uw kennis over te dragen op de leden van de schoolleiding, de medewerkers, leerlingen en ouders. U kunt bovenal goed luisteren en bent toegankelijk. U toont in uw handelen betrokkenheid en u weet een klimaat te scheppen waarin mensen tot samenwerking en verdere professionalisering worden uitgedaagd. Met uw stijl van leidinggeven die wordt gekenmerkt door inspireren, samenwerken en betrokkenheid weet u vertrouwen te verwerven voor de ontwikkeling van het onderwijs en cohesie in de school. Openheid, vertrouwen, betrouwbaarheid bij het nakomen van afspraken en kwaliteitsbewustzijn zijn leidraad voor uw optreden als schoolleider.

Externe gerichtheid
U bent een actieve netwerker, boegbeeld en ambassadeur van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Als schoolleider beschikt u over een antenne voor externe ontwikkelingen en bent u hier direct en persoonlijk bij betrokken. U past de externe ontwikkelingen in het eigen school- en onderwijsbeleid toe en moedigt deze open houding aan bij uw collega’s. Door uw strategische visie en uw zicht op externe ontwikkelingen weet u het imago van kwaliteitsschool uitstekend te vertegenwoordigen binnen diverse netwerken.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijnlandslyceum.nl.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Beoogde indiensttreding per 1 januari 2023.