Rector, tevens directeur/bestuurder (0,8 – 1,0 fte)

“Sioo draagt bij aan de ontwikkeling van individu, organisatie en samenleving. Sioo daagt uit om samen en met precisie ruimte te maken voor het ware, het schone en het goede.”

Wegens vertrek van onze huidige rector zijn wij op zoek naar een

Rector, tevens directeur/bestuurder (0,8 – 1,0 fte).

29.02.2024
Sioo

Functieomschrijving

Algemeen

De rector van Sioo is tevens enige directeur/bestuurder en in die hoedanigheid integraal verantwoordelijk voor de leiding over de gehele organisatie in termen van rendement, strategie, kwaliteit en continuïteit op korte en lange termijn; dit onder toezicht van een Raad van Toezicht. Hij/zij wordt bijgestaan door een zakelijk directeur.
Hij/zij is statutair de enige bestuurder van zowel de Stichting Sioo als van Sioo BV, waarvan de stichting 100% aandeelhouder is.

Het gaat om een veelzijdige rol en leidinggevende en verbindende functie in een hoogwaardige professionele organisatie en netwerk met een grote diversiteit aan inhoudelijke en professionele passies en ambities en met samenwerken, kwaliteit en impact hoog in het vaandel.

De rector heeft een leidinggevende en representatieve maar ook stimulerende en inspirerende rol en is daarnaast waar passend ook betrokken als docent/spreker/consultant en in de initiële fase van incompany programma’s.

De precieze invulling van- en accenten in de rol worden bepaald op basis van het profiel en de competenties van de nieuwe rector. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het delen en delegeren van taken op basis van intensive samenwerking met de programmastaf en de zakelijk directeur.
ROL en TAKEN

De rector:

• Heeft verbinding met een academische instelling in binnen- of buitenland in de vorm van deeltijdaanstelling en of (bijzonder) leerstoel of beschikt over de achtergrond om als rector een dergelijke leerstoel via Sioo in de toekomst te bekleden.

• Stelt inhoudelijke strategische koers van Sioo vast en beslist over investeringen in vernieuwing in overleg met RvT, zakelijk directeur en programmamanagers en bewaakt het DNA van Sioo als het gaat om kwaliteit, meervoudigheid, visie op leren en ontwikkelen, etc.

• Draagt (met ondersteuning van de zakelijk directeur) zorg voor de gezonde financiële positie en voor de continuïteit van Sioo als zelfstandig instituut en is eindverantwoordelijk voor personeelsbeleid, informatiebeleid en marketing.

• Heeft een stimulerende en richtinggevende rol en spilfunctie richting programmastaf en het hechte netwerk van autonome professionals en is voor hen ook een professioneel klankbord.

• Zorgt voor passende en evenwichtige profilering en representatie van Sioo als instituut naar universiteiten, advieswereld, overheid en bedrijfsleven, als thoughtleader op het gebied organiseren, veranderen, leiderschap en adviseren en het leren en ontwikkelen van individuen en organisaties. Vertegenwoordigt Sioo waar nodig in het netwerk, bij opdrachtgevers en andere stakeholders en onderhoudt samen met programmamanagers het netwerk van docenten- en alumni.

• Stimuleert op basis van content de marktpositie Sioo door publicaties, congressen, onderzoek in samenwerking met programmastaf en het netwerk.

• Initieert en begeleidt innovatie in programma’s en de ontwikkeling van nieuwe programma’s.

• Heeft op initiatief van de betrokken programmamanager een actieve (strategische) rol als docent, spreker of adviseur in Sioo-programma’s, maar ook als mediator bij klachten en vastgelopen programma’s, etc.
COMPETENTIES

De rector beschikt bij voorkeur over:

• Een krachtig en betekenisvol netwerk in de advieswereld, het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap en een reputatie op één of meer van de terreinen organiseren, veranderen, adviseren en leidinggeven.

• Afgeronde wetenschappelijke opleiding in organisatiekunde, bedrijfskunde of sociale wetenschappen, uitmondend in een wetenschappelijke promotie.

• Gevoel voor en kennis van nieuwe thema’s in de markt (nieuwe organisatievormen, impact van technologie e.d.) en de vaardigheid deze met programmastaf en netwerk om te zetten in nieuwe programma’s of op te nemen in bestaande programma’s.

• Ervaring met het publiceren van artikelen in wetenschappelijke en vaktijdschriften en met het redigeren van boeken voor leiders en professionals in organisatie- en veranderkunde.

• Ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van postacademisch onderwijs in organisatiekunde, veranderkunde, leiderschap en/of adviseren en het ontwerpen en begeleiden van strategische leer- en ontwikkelprocessen in organisaties voor leidinggevenden en professionals. Dit alles vanuit een organisatie die in concurrentie met anderen in een open markt haar ambities waarmaakt.

• Ervaring met het leidinggeven aan een onafhankelijk kennis- en opleidingsinstituut, met autonoom opererende senior professionals en leidinggeven aan een netwerk van wetenschappers en professionals die zich vanuit hun eigen expertise verbonden voelen met Sioo.

• Een brede en systemische blik op zowel de voor Sioo relevante vakgebieden als op vraagstukken die spelen bij onze klanten.

• Kwaliteiten in het onderhouden en versterken van contacten met universiteiten, advieswereld, overheid en bedrijfsleven.
NADERE INFORMATIE

Indien je belangstelling hebt voor deze functie kun je contact opnemen met Peter Paul Kerpel (zakelijk directeur Sioo; 06 28410891 / kerpel@sioo.nl). Je kunt ook contact opnemen voor een nadere toelichting of een oriënterend gesprek. Ook een oriënterend gesprek met de huidige rector van Sioo, Jesse Segers, behoort tot de mogelijkheden.

Wij vragen je ook nadrukkelijk deze vacature te delen met mogelijke kandidaten in je netwerk.

De uiteindelijke benoeming van de rector geschiedt door de Raad van Toezicht van Sioo.

Sollicitaties dienen uiterlijk 1 maart 2024 gedeeld te zijn met Peter Paul Kerpel (zakelijk directeur Sioo; 06 28410891 / kerpel@sioo.nl)

Bedrijfsomschrijving

Sioo is in 1958 als Stichting opgericht door 7 technische en economische universiteiten en mede op initiatief van de adviesbranche. Sioo opereert als een zelfstandige organisatie en zonder financiële ondersteuning of subsidie van derden.
Sioo heeft een open aanbod van workshops en langlopende opleidingstrajecten, verzorgt incompany-opleidingen en geeft advies, vanuit invalshoeken zoals veranderkunde, organisatieontwikkeling, advieskunde en leiderschap. Ons volledige aanbod vind je op onze website www.sioo.nl

Sioo richt zich op iedereen die voor uitdagende organisatie- en verandervraagstukken staat, zoals bestuurders, (interim)managers, kwartiermakers, stafspecialisten, interne en externe adviseurs, veranderaars en andere professionals. Zij zijn actief in het bedrijfsleven zoals banken en verzekeraars, bij overheden, de zorg, het onderwijs en non-profitorganisaties. Wij leren onze deelnemers meervoudig te kijken naar hun vraagstukken en die systemisch te benaderen. Wie met Sioo werkt, investeert duurzaam en in samenhang in het eigen verandervermogen en dat van de organisatie. De hitte en de weerbarstigheid van de praktijk is voor ons (juist) een plek om te leren en te ontwikkelen.

Met onze universitaire wortels houden we ons bezig met het objectiveren van kennis, het bedrijven van wetenschap en dus het zoeken naar het ware. Daarnaast willen wij de mens persoonlijk raken en zien we schoonheid als de ervaring van mens-zijn. We beschouwen de kennis die uit het schone voortkomt als complementair aan die van de rationele wetenschap. Ons kompas is bovendien gericht op het goede: gezien de toenemende internationale verantwoordelijkheden en technologische vooruitgang hechten we veel belang aan waardegedreven ondernemer- en leiderschap.

Sioo heeft 18 medewerkers in vaste dienst (rector, zakelijk directeur, (senior) programmamanagement (8) en -support (5) een manager marketing/pr (1) en -ICT (1) en een medewerker financiën (1). Sioo is echter bovenal een netwerkorganisatie: we werken ver over de grenzen van onze eigen organisatie samen met anderen bij ontwikkeling van- en begeleiding, coaching en doceren in ons aanbod. Een hecht en dynamisch netwerk van ruim 250 toegewijde professionals.