Tilburg

Schoolleider SO Onderwijscentrum Leijpark

 Als echte netwerker zoek je de verbinding met je medewerkers, met zorgpartners en andere specialisten om tot het best passende onderwijs-zorgaanbod te komen voor de leerlingen.
05.07.2022
 • HBO
 • 2-5 jaar
 • Vast
ScoliX

Functieomschrijving

Schoolleider SO Onderwijscentrum Leijpark (0,8 - 1,0 fte)
toegankelijk | sociaal | daadkrachtig

De functie
Voel jij je thuis in een omgeving waar met hart en ziel gewerkt wordt aan speciaal primair onderwijs voor leerlingen van 6 t/m 13 jaar? Deze leerlingen hebben een lage tot gemiddelde begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een zorgvraag ten gevolge van lichamelijke of functionele beperkingen. Bij de afdeling SO krijg je energie van de samenwerking met (onderwijs)specialisten, die een goed passend onderwijsaanbod realiseren. Als echte netwerker zoek je de verbinding met je medewerkers, met zorgpartners en andere specialisten om tot het best passende onderwijs-zorgaanbod te komen voor deze leerlingen. Met enthousiasme kun je de aanwezige, opgebouwde expertise uitdragen in de regio.

Samen met je collega-schoolleider, die verantwoordelijk is voor de kleutergroepen en lagere leerroutes van het SO, draag je bij aan een professioneel klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat. Je werkt met flair, humor en relativeringsvermogen en neemt de medewerkers goed mee in de ontwikkelingen. Zij ervaren in jouw aanpak een duidelijke richting en voelen zich gewaardeerd, doordat je de aanwezige talenten optimaal weet te benutten. Jouw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door een faciliterende, coachende houding. Je werkt vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Vanuit samenwerking werk je aan een open en ontwikkelingsgericht klimaat.

Als schoolleider geef je leiding en sturing aan betrokken medewerkers en ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden gericht op het ontwikkelen en het evalueren van het onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school. Je draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken en verantwoordt beslissingen aan het bestuur. Je vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld en geeft mede richting aan de professionaliseringsactiviteiten van de medewerkers. Als lid van het managementteam werk je in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Je werkt nauw samen met vier collega schoolleiders (EMB/SO/VSO/VMBO) en bent binnen het MT-portefeuillehouder voor een aantal beleidsterreinen en organisatorische aangelegenheden. Het MT wordt ondersteund door een beleidsmedewerker (onderwijs)kwaliteit en een HRM-adviseur.

Ingangsdatum: 1 december 2022, of zoveel eerder als mogelijk.

Informatie over de organisatie
Onderwijscentrum Leijpark is een Orthopedagogisch Didactisch Expertisecentrum waar onderwijs, specialistische (jeugd)zorg, revalidatie en dienstverlening samen komen. De organisatie biedt leerlingen van 4-20 jaar met een functionele beperking onderwijs, zorg en begeleiding op maat. De leerlingen hebben vanwege een (ernstige) functionele beperking behoefte aan specialistische ondersteuning bij het leren en ontwikkelen op school. Het gaat om leerlingen met lichamelijke beperkingen, en/of (ernstige) verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, leerlingen met niet aangeboren hersenletsel en leerlingen met een psychosomatische of met een lichte psychiatrische problematiek. Onderwijscentrum Leijpark wordt geleid door een directeur-bestuurder die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Toezicht. De schoolafdelingen worden aangestuurd door schoolleiders. Het MT wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van HRM en Onderwijskwaliteit.

De afdeling SO biedt onderwijs aan circa 240 leerlingen, verdeeld over 26 groepen en telt ongeveer 70 medewerkers. De afdeling SO wordt aangestuurd door twee schoolleiders: de afdeling kleuters en leerroutes 2-4 (uitstroom VSO-dagbesteding) en de afdeling met leerroutes 5-7 (uitstroom VSO arbeid en vervolgonderwijs - vacature). De afdeling arbeid en vervolgonderwijs biedt aan circa 120 leerlingen onderwijs verdeeld over 12 groepen. Zij volgen een aangepast onderwijsprogramma (leerroutes 5 t/m 7) gericht op de eindtermen van het primair onderwijs. Er zijn binnen de afdeling ongeveer 35 personeelsleden werkzaam.

Onderwijscentrum Leijpark wil leerlingen toekomstbestendig, betekenisvol onderwijs bieden. Onderwijs dat leerlingen optimaal toerust voor een zo actief mogelijke en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Hiervoor zetten de onderwijs- en zorgprofessionals zich iedere dag opnieuw met hart en ziel in om het beste onderwijs, de beste zorg en ondersteuning te bieden aan leerlingen.

Voor meer informatie zie de website: www.onderwijscentrumleijpark.nl

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo+/wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ervaring in het (integraal) leidinggeven aan professionals in het onderwijs.
 • Je hebt een afgeronde opleiding waarmee voldaan wordt aan de registratiecriteria voor het Schoolleidersregister.

Competenties en vaardigheden
 • Je bent in staat om vanuit een onderwijskundige visie op inspirerende en verbindende wijze vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de afdeling SO.
 • Je hebt een groot hart voor de doelgroep.
 • Je hebt kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en ICT, en van relevante aanverwante beleidsterreinen.
 • Je kan met passie, enthousiasme en vakmanschap leiding geven.
 • Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
 • Je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen.
 • Je zet je leidinggevende ervaring in om medewerkers te coachen, faciliteren en te begeleiden in het verder ontwikkelen van een professionele cultuur.
 • Je bent in staat om de leerling te zien in zijn context en de samenwerking met andere professionals hierbij te integreren.
 • Je bent daadkrachtig, communicatief sterk, constructief-kritisch, besluitvaardig en voorspelbaar.

Onderwijscentrum Leijpark biedt:
 • Een uitdagende schoolleidersfunctie bij een gespecialiseerd expertisecentrum met een stevig fundament.
 • Een functie waar aangrijpingspunten liggen om de SO-afdeling verder te ontwikkelen in onderwijskwaliteit, samenwerking en toekomstbestendigheid.
 • Een professionele, lerende organisatie, waarin je bijdraagt aan gespecialiseerd onderwijs; jouw vakmanschap krijgt alle ruimte.
 • Zeer betrokken, gedreven collega’s die samen verder willen ontwikkelen en leren.
 • Een informele en prettige werkomgeving waar aandacht is voor elkaar.
 • Een collegiaal MT van 5 schoolleiders en de directeur-bestuurder.

Schaal: €4501 - €6270 | OOP13 cao PO

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor Onderwijscentrum Leijpark. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 22 augustus 2022 voor 09.00 uur via de sollicitatiebutton.

Lees onze tips voor een goed cv op scolix.nl/tips-voor-een-goed-cv/.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel of online. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Tilburg.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 22 augustus 2022
Voorgesprekken ScoliX: 1 september 2022
1e gesprek SC: 19 september 2022
2e gesprek BAC: 23 september 2022

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie?
Neem contact op met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 737 00 61.

Gewenste uren (Min-Max)

36-40