Middelburg

Senior Jurist Bestuursrecht

16.11.2022
Provincie Zeeland via YER

Functieomschrijving

Het team Juridische Zaken vormt het juridische hart van de organisatie. Het team adviseert het bestuur en de organisatie over juridische vraagstukken. De doelstelling van het team is het borgen en verhogen van de juridische kwaliteit van de besluitvorming van het provinciaal bestuur.

Als juridisch adviseur treed je deskundig op in de begeleiding en ondersteuning van juridische procedures en vraagstukken, vaak in multidisciplinaire teams. Dagelijks adviseer je over mooie Zeeuwse opgaven binnen de uitdagende programma’s zoals natuur, energie, cultuur en infra.

Je hoofdtaken zijn:

  • Adviseren over (complexe) juridische vraagstukken
  • Signaleren, coördineren en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
  • Fungeren als juridisch klankbord
  • Vertegenwoordigen van de bestuursorganen in bezwaar- en beroepsprocedures

Functie-eisen

Door jouw kennis en ervaring ben je in staat om een juridische casus vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Je hebt rechtmatigheid hoog in het vaandel staan, en verliest daarbij een praktisch resultaat en doelmatigheid niet uit het oog. Verder ben je proactief en denk je op innovatieve wijze mee over oplossingen voor complexe juridische vraagstukken. Je bent analytisch en laat indien nodig een kritische houding zien.

 Wat wij verder vragen:

  • Je hebt een afgeronde WO-opleiding Nederlands recht
  • Je bent een ervaren overheidsjurist met meerjarige relevante werkervaring in elk geval op bestuursrechtelijk gebied
  • Je hebt kennis van en ervaring met toepassen van het subsidierecht, waaronder het opstellen van en adviseren bij de uitvoering van subsidieregelingen en het beoordelen van staatssteunaspecten
  • Ervaring met de juridische advisering van de uitvoering binnen het landelijk gebied alsook affiniteit met privaatrecht is een pre

Bedrijfsomschrijving

De Provincie Zeeland, provincie van typische nuchterheid, handelsgeest en de Deltawerken, zet in op economische ontwikkeling, groei en vernieuwing. Daarbij wordt onder meer de strategische ligging aan zee gebruikt (tussen Rotterdam en Antwerpen) en ingezet op sectoren waar Zeeland sterk in is. De havens en logistiek, natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook recreatie en toerisme, energie, landbouw en visserij en aquacultuur. Daarnaast zijn plattelandsontwikkeling en natuurherstel onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. Als werkgever zet de Provincie in op talentontwikkeling, openheid en resultaatgerichtheid. De werksfeer is open en bovenal betrokken.