Drunen

Teamleider havo d’Oultremont College

31.05.2024
 • HBO
 • WO
 • 2-5 jaar
 • Vast

d’Oultremont College

Functieomschrijving

Het d'Oultremont College in Drunen zoekt een stevige, verbindende en coachende teamleider havo

De opdracht
De teamleider havo:

 • Heeft de eerste aandacht bij het team dat uit ongeveer 25 personen bestaat. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie binnen het team en deelt samen met de andere teamleiders de verantwoordelijkheid voor de hele school. De teamleider werkt vanuit vertrouwen met een bijpassende verantwoording.
 • Richt zich met positieve en bruisende energie op het coachend leidinggeven aan het team, op de onderwijskwaliteit van de afdeling en op de verdere ontwikkeling van de school. De teamleider coacht, inspireert, innoveert, entameert en hakt waar nodig knopen door. De medewerkers zijn aan zet en worden nadrukkelijk uitgenodigd om binnen de bedoeling van de school hun eigen ruimte en eigenaarschap te pakken vanuit heldere kaders.
 • Zorgt dat de basis van de organisatie op orde is en blijft.
 • Voert het personeelsbeleid uit waaronder de gesprekscyclus en de begeleiding van langdurig zieken. Heeft daarnaast ook meerdere portefeuilles die afdelingsoverstijgend zijn (denk o.a. aan ondersteuning, scholingsaanbod medewerkers, ICT, kwaliteitsbeleid, implementatie maatwerk PTA’s en onderwijstijd. Deze opsomming is niet limitatief.) Binnen het managementteam wordt in onderling overleg een portefeuilleverdeling gemaakt.
 • Vertaalt de onderwijsvisie naar de diverse vakgroepen, de lessentabel, de wijze van samenwerken en de omgeving, met behoud van de prettige en laagdrempelige sfeer.
 • Brengt het gesprek over de visie op onderwijs en leren op gang binnen het team vanuit de richtinggevende principes.
 • Is in staat culturele- en onderwijskundige veranderprocessen vorm te geven, onderwijsteams daarin mee te nemen, medewerkers te coachen, weerstand te overwinnen en af en toe lastige knopen door te hakken.
 • Zorgt dat de werkafspraken uitgevoerd worden en brengt de richtinggevende principes in praktijk.
 • Heeft de ambitie om meer zichtbaar en verbonden te zijn met de (lokale) omgeving en is gericht op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs met name op het gebied van de (generieke) vaardigheden.

Persoonlijkheidsprofiel
De teamleider havo:

 • Werkt vanuit de kernwaarden en de werkafspraken van het d’Oultremont College en laat de school groeien en bloeien.
 • Is gericht op samenwerking met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zet de deuren en de ramen van het d’Oultremont College steeds verder open en ziet de school in breder verband met de omgeving waardoor de buitenwereld een grotere rol krijgt in het onderwijs.
 • Beschikt over een sterke pedagogische onderwijskundige visie.
 • Is een sterke teamspeler, straalt rust uit en weet mensen en teams te verbinden.
 • Kan coachend en inspirerend leidinggeven aan een lerend team waarbij de medewerkers zelf aan zet zijn en biedt kansen en ruimte om te ontwikkelen en te leren vanuit de professionele kracht van de medewerker.
 • Laat vanuit een professionele attitude medewerkers eigenaar worden van processen.
 • Weet mensen te verbinden, te inspireren en te motiveren om vanuit de bedoeling van het d’Oultremont College samen met het team het onderwijs en de organisatie vorm te geven en geeft daarin vertrouwen en vraagt om verantwoording.
 • Beschikt aantoonbaar over leidinggevende en coachende competenties.
 • Is energiek, heeft ruggengraat, durft tegen de stroom in te zwemmen met oog voor de relatie.
 • Levert een bijdrage aan de open cultuur, waarin ontwikkeling en samenwerking centraal staan.
 • Is communicatief sterk en zet zich in voor een aanspreekcultuur.
 • Is duidelijk, spreekt verwachtingen uit naar het team en is integer.
 • Heeft een helicopterview en een holistisch beeld van de school.
 • Brengt evenwicht tussen werken in een informele omgeving en oog hebben voor taakgerichtheid.
 • Is niet ambtelijk en leeft voor wat hij zegt.
 • Is resultaatgericht en weet het beste uit de mensen te halen, met behoud van de relatie.
 • Weet met passie kansen te creëren en bedrijfsmatig te denken en te werken.
 • Weet goed met heel verschillende leerlingen om te gaan.

Selectie-eisen
De teamleider havo:

 • Werkt en denkt op hbo+ niveau.
 • Heeft ervaring in een vergelijkbare functie, binnen of buiten het onderwijs.
 • Heeft aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van onderwijsontwikkeling en kennis van regelgeving of weet zich dit aantoonbaar snel eigen te maken.
 • Heeft kennis van en ervaring met het sturen op onderwijskwaliteit en kan dit verder ontwikkelen.
 • Heeft kennis van de actuele ontwikkelingen in en aantoonbare ervaring met het onderwijs, volgt deze ontwikkelingen actief en past ze ook toe binnen de school.
 • Heeft een visie op de onderwijskundige ontwikkelingen binnen het d’Oultremont College in het bijzonder en het voortgezet onderwijs in het algemeen en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Selectiewensen
De teamleider havo:

 • is bereid zich voor langere tijd aan het d’Oultremont College te verbinden.
 • heeft binding met de regio.

Gewenste uren (Min-Max)

Omvang (FTE): 0,8 tot 1,0