Amsterdam

Teammanager Bedrijfsvoering Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Breng jij de professionals uit je team in positie en laat je hierbij coachend leiderschap zien met aandacht voor het proces en de inhoud?
07.06.2024
 • WO
 • 2-5 jaar
 • Vast
Gemeente Amsterdam

Functieomschrijving

Teammanager Bedrijfsvoering Actiecentrum Veiligheid en Zorg
32-36 uur per week
 • De Teammanager Bedrijfsvoering van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) stuurt het bedrijfsvoeringsteam aan met daaronder P&O, financiën, Leren&Ontwikkelen en het secretariaat.
 • Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en het toekomstperspectief van het AcVZ.
 • Het AcVZ is één van de 30 zorg- en veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein.

De functie
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) biedt mensen die met politie en justitie in aanraking komen en complexe problemen hebben, perspectief op een ander leven. Organisaties uit de werelden van veiligheid, zorg en sociaal domein komen samen in het AcVZ-netwerk tot een op maat gemaakte aanpak door het voeren van regie, het delen van expertise en door te innoveren. We doen samen wat nodig is en dragen zo bij aan een veiliger Amsterdam-Amstelland.

De afgelopen jaren is het AcVZ behoorlijk gegroeid tot zo’n 120 medewerkers. Het grootste deel van hen is in dienst bij de gemeente Amsterdam en een kleiner deel bij onze partners. We hebben verschillende geldstromen in ons budget, zowel van de Amstellandgemeenten als van het Rijk. De nieuwe teammanager krijgt een belangrijke rol in het verbeteren van de bedrijfsvoering van het AcVZ, binnen de gemeentelijke processen en de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Je bent verantwoordelijk voor het soepel laten lopen van de organisatie en het ondersteunen van het management. Dit combineer je met het leidinggeven aan medewerkers en eindverantwoordelijkheid voor het secretariaat. Samen met het Hoofd AcVZ en de teammanagers vorm je de leiding van het Actiecentrum. Deze rol is nieuw en vormt onderdeel van de organisatieontwikkeling van het AcVZ. Hierbij draag je als teammanager bedrijfsvoering in belangrijke mate bij aan het realiseren van de complexe opgaven in de stad.

Belangrijke werkzaamheden zijn:
 • Je geeft leiding aan het Team Bedrijfsvoering, met ongeveer 13 medewerkers. Dit zijn naast de secretariaatsmedewerkers (inclusief de coördinator secretariaat) een aantal adviseurs en specialisten op het vlak van bedrijfsvoering. Je brengt de professionals uit je team in positie en laat coachend leiderschap zien, waarbij je zowel aandacht hebt voor het proces als de inhoud.
 • Je bent adviseur en klankbord voor de leiding van het AcVZ. Voor het hoofd AcVZ en het management fungeer je als sparringpartner. Je regisseert en faciliteert de afstemming over bedrijfsvoeringszaken voor het AcVZ en zoekt naar praktische oplossingen.
 • Je ontwikkelt een visie op de organisatie van de bedrijfsvoering binnen een netwerkorganisatie, zodat deze professioneler en duurzaam wordt.
 • Je onderhoudt de contacten met bedrijfsvoeringsafdelingen van de gemeente Amsterdam, met de MT leden van OOV en de bedrijfsbureaus van de partners. Veel zaken zijn centraal binnen de gemeente geregeld, maar hebben een ‘vertaling’ nodig naar de specifieke activiteiten van de verschillende opgaven van het AcVZ.
 • Je faciliteert het hoofd AcVZ en het management met periodieke overzichten en sturingsinformatie.
 • Je komt met oplossingen en verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering. Je kan complexe financieringsstromen vertalen naar praktische uitvoering binnen de opgaven van het AcVZ.
 • Je denkt mee in de organisatieontwikkeling van het AcVZ.
 • Je adviseert samen met je team bij complexe casussen op het gebied van verzuim en inkoop.

Dit doe je op een gemiddelde dag
 • Je stuurt het team aan en zorgt voor een prettige werksfeer.
 • Je overlegt met de managers over de budgetten, personeel, vacatures en inkoop.
 • Je zorgt voor nieuwe afspraken op het gebied van huisvesting en facilitair.
 • Je laat de rollen en taken in het AcVZ beschrijven en houdt daarbij rekening met de complexe opgaven, de persoonsgerichte aanpak en de noodzakelijke flexibiliteit.
 • Je spart met de coördinator van het secretariaat over de werkzaamheden en de wensen voor ondersteuning vanuit de organisatie.
 • Je bespreekt de opgestelde managementrapportages met het Hoofd AcVZ

De teammanagers in het AcVZ onderhouden op hun eigen opgave de contacten met de centrale stad, directies, afdelingen, samenwerkingsverbanden en externe financieringsbronnen. Als manager bedrijfsvoering treed je op als sparringpartner en stuurt consequent op uniformiteit en integraliteit in de bedrijfsvoeringsprocessen binnen het AcVZ. Indien nodig ben jij voor bedrijfsvoeringskwesties het escalatiepunt naar de stad en stakeholders.

Hier ga je aan de slag
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is als zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland verantwoordelijk voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Denk aan personen die zware criminaliteit plegen of ernstige overlast veroorzaken en die tegelijkertijd complexe sociale problemen hebben. Daarnaast creëert het AcVZ innovatieve beweging in programma’s met bestuurlijke prioriteit op het snijvlak van veiligheid en zorg. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners en op basis van wetenschappelijke inzichten.

We zijn een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD, die samen verschillende integrale programma’s uitvoeren waarin integrale persoonsgerichte regie een belangrijk onderdeel is. Besluitvorming vindt plaats in de Stuurgroep Veiligheid en Zorg, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn en waarvan de burgemeester van Amsterdam voorzitter is. Bij ons werken ruim 120 mensen van verschillende organisaties: gemeente Amsterdam, de Amstellandgemeenten, politie, OM, JBRA, etc. Het merendeel van de medewerkers is in dienst bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam, anderen zijn gedetacheerd vanuit een van de partners. Het AcVZ is beheersmatig ondergebracht bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam.

Functie-eisen

Dit breng je mee
Voor deze functie beschik je over:
 • Wo-werk- en -denkniveau, verkregen door opleiding en/of werkervaring.
 • Minimaal werkervaring:
  • Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring op het gebied van leidinggeven aan een team.
  • Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in bedrijfsvoering, budgetten, financiën.
  • Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring P&O vraagstukken m.b.t. verzuim, werving en leren&ontwikkelen.
 • Kennis:
  • Samenwerkingsverbanden
  • Gemeentelijke organisatie
  • Gemeentelijke systemen
  • Inclusieve en diverse organisatie
  • Subsidie- en inkooprelaties met uitvoerende partijen
  • Financieringsrelaties met ministeries
  • Politiek-bestuurlijke omgeving
 • Het aansturen van een team binnen:
  • Een speelveld op bestuurlijk / management niveau
  • Een taakveld met herkenbare rol in de integrale bedrijfsvoering van de gehele gemeentelijke organisatie.
  • Projecten/processen met overwegend grotere omvang, complexiteit en/of impact overwegend met een tactisch karakter.

Dit vraagt dat je analytisch sterk en communicatief goed onderlegd bent.

Aan competenties breng je mee:
 • Visie: Heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten; kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
 • Coachen: Geeft begeleiding aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling, stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
 • Verantwoordelijkheid: Is aanspreekbaar op eigen handelen en/of dat van anderen en neemt de consequenties.

Dit bieden we jou
Als teammanager Bedrijfsvoering kom je ons 32-36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.
 • Een bruto maandsalaris van minimaal €5.561 en maximaal €8.023 (schaal 13 of 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met een mogelijkheid tot verlengen, als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je uitgeleend middels een overeenkomst tijdelijke inzet.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en een laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA) op www.amsterdam.nl/pga.

Solliciteren naar deze baan
 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 23 juni via het sollicitatieformulier op onze website.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • De selectieprocedure start na de sluitingstermijn en bestaat uit 2 selectierondes.
 • Sluiten jouw cv en motivatie aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats, op onze kantoorlocatie aan de Wibautstraat 6 te Amsterdam.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-P).

Bij vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure neem je contact op met: Joyce Hudepohl, Adviseur AcVZ, via e-mailadres j.hudepohl@amsterdam.nl en/of telefoonnummer 020-5522532.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Gewenste uren (Min-Max)

32-36