Amsterdam

Voorzitter en leden van Bestuur

U werkt samen met een bevlogen team aan corruptie-gerelateerde thema’s en draagt zo bij aan het bevorderen van integriteit en de versterking van de rechtsstaat in Nederland. Het bestuursvoornemen is om van een medewerkend bestuur te migreren naar een meer toezichthoudend bestuur met een sterk team dat de dagelijkse gang van zaken en het implementeren van de strategie volledig onder haar hoede heeft.

23.09.2022

Transparency International Nederland (TI-NL) via Hemingway Search

Functieomschrijving

Transparency International Nederland (TI-NL) is dé anticorruptie-organisatie van Nederland die zich inzet voor transparantie en integriteit in bedrijfsleven, overheid en politiek. TI-NL is bekend vanwege haar werk tegen witwassen, corruptie en politieke belangenverstrengeling en haar inzet voor effectieve klokkenluidersbescherming. TI-NL is op zoek naar een voorzitter en meerdere bestuursleden waaronder een penningmeester ter versterking van het huidige bestuur. In verband hiermee komen wij graag in contact met een

Voorzitter en leden van Bestuur

Profiel

  • Kennis van het werkveld en bestuurservaring in een NGO-omgeving
  • Juridische achtergrond en/of ervaring met integriteit
  • Kennis van fondsenwerving, communicatie en/of anti-corruptietechnologie
  • Een lid met financiële kennis (penningmeester)
  • De voorzitter is een verbinder en creëert draagvlak

Propositie

  • Wij bieden u een inspirerende en zinvolle toezichthoudende functie
  • Binnen een maatschappelijke relevante, (internationale) ambitieuze organisatie
  • Deze posities zijn onbezoldigd met onkostenvergoeding

Reactie

U kunt via de vacature op onze website reageren of contact opnemen met Maarten den Ottolander via
020-2261215 of ottolander@hemingway-pg.nl.