1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Algemeen Directeur - NBD Biblion

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Algemeen Directeur - NBD Biblion

NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche op het gebied van fysieke media, digitale informatie services en logistieke diensten. De doelstelling van NBD Biblion is ervoor te zorgen dat de bibliotheekbranche haar publieke taken effectief en efficiënt kan vervullen. NBD Biblion draagt wezenlijk bij aan het succes van haar partners en vervult een stimulerende rol bij innovatie in en van de bibliotheekbranche. We vertalen maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen naar relevante producten en full service diensten die waarde creëren voor de branche. We zijn flexibel, hanteren scherpe prijzen en kiezen voor co-creatie.

De branche is volop in beweging, de concurrentie neemt toe en ook de verwachtingen van de klant zijn veranderd. De Openbare Bibliotheken willen meer snelheid, flexibiliteit en lagere prijzen. De mediabudgetten bij de bibliotheken zijn teruggelopen en inmiddels gestabiliseerd. Dat betekende voor NBD Biblion dat de omzet (circa €40 miljoen) onder druk stond. In 2016 zijn er maatregelen getroffen om de visie, missie en structuur van de organisatie en bedrijfscultuur beter aan te laten sluiten bij de veranderende vraag van de klant. De vijf speerpunten daarbij zijn: Actueler, Sneller, Flexibeler, Completer en Goedkoper.

In de afgelopen jaren is men begonnen met het leveren van diensten aan buitenlandse bibliotheken (zowel uitleenklaar maken als het leveren van machines die in dit proces nodig zijn) en andere klanten (zoals scholen, boekhandels en uitgevers). Er wordt samengewerkt met CB, boekverkopers en uitgevers om het dienstenportfolio sector breed te optimaliseren.

De veranderende omgeving heeft ervoor gezorgd dat ook NBD Biblion mee verandert. In 2016 is de organisatie geherstructureerd. Daarnaast heeft zij gewerkt aan een nieuwe positionering binnen de branche. Deze herpositionering vraagt om een heroverweging van de governance. De verwachting is dat hierover in de loop van 2018 besluiten worden genomen.

NBD Biblion kent één aandeelhouder: stichting NBD. Het bestuur van deze stichting bestaat uit afgevaardigden van bibliotheken, boekverkopers en uitgevers. De directeur rapporteert aan dit bestuur en stuurt een adjunct directeur en een aantal afdelingen aan.
Uitdagingen van NBD Biblion de komende jaren:
• Excelleren in het ontzorgen van bibliotheken (door middel van zowel kostenreductie als innovatie);
• De organisatie verder ontwikkelen, moderniseren en herpositioneren;
• Totstandkoming nieuwe strategie voor een vitale toekomst NBD Biblion 2018-2020;
• Implementatie en realisatie van de nieuwe strategie.

Het krachtenveld waarin NBD Biblion zich bevindt bestaat uit:
• Individuele Openbare Bibliotheken
• De Koninklijke Bibliotheek (KB), die als nationale bibliotheek is aangewezen en vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) o.a. verantwoordelijk is voor de landelijke digitale bibliotheek
• De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), brancheorganisatie van bibliotheken
• De provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s)
• CB
• Stichting CPNB, het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld
• De bredere boekenbranche, waaronder ook uitgevers en boekverkopers
• Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• De onderwijsmarkt.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zoetermeer, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Organisatie

De directeur is statutair gezamenlijk bevoegd en eindverantwoordelijk voor de NBD Biblion BV. De directeur en adjunct-directeur verdelen in overleg alle portefeuilles en sturen op basis van deze verdeling de individuele managementteamleden aan. Het managementteam bestaat uit:

 • Manager Business Unit Media
 • Manager Business Unit Data
 • Manager staf ICT
 • Manager staf Finance
 • HR business partner
 • Directiesecretaris

De organisatie, waar ruim 160 medewerkers werken, kenmerkt zich door een hoge mate van diversiteit. Zowel in culturele achtergrond als in opleidingsniveau. Kernwaarden waarin men zich herkent zijn onder andere betrokkenheid, betrouwbaarheid, professionaliteit, expertise, dienstverlenend, behulpzaam en passie.

In 2017 is de organisatie gestart met de implementatie van LEAN om de productieprocessen te optimaliseren. Nieuwe projecten worden volgens AGILE principes opgepakt, meer bepaald door de SCRUM-methodiek te volgen.

Locatie: Zoetermeer (recente nieuwbouw, mei 2014).

Functie-eisen

Om het bedrijf vanuit de huidige gezonde financiële situatie verder te leiden naar een vitale toekomst in het huidige digitale tijdsgewricht wordt gezocht naar een nieuwe algemeen directeur.

Opdracht

De essentie van de opdracht die de nieuwe directeur meekrijgt, bestaat uit drie delen:

 1. Verbeteropties: continuering en optimalisatie van de kernactiviteiten van NBD Biblion;
 2. Groeiopties: Onderzoeken en realiseren van nieuwe business opportunity’s en strategische samenwerkingen, definiëren van de kansen in de markt;
 3. Innovatieopties: herpositionering NBD Biblion in het snel veranderende digitale tijdsgewricht en de onderneming naar een vitale toekomst leiden.

Competenties en persoonlijkheid
De algemeen directeur is het boegbeeld van NBD Biblion en is daarmee het gezicht naar buiten. De directeur is iemand die inspirerend en zichtbaar is en met trots op het primaire proces van NBD Biblion mensen mee de toekomst in neemt. Verder is de directeur een:

 • Stabiele, stevige persoonlijkheid die gedreven wordt vanuit inhoud, gewend is te rapporteren aan RvC / Aandeelhouder en deze weet in te zetten als sparringpartner;
 • Werkt vanuit verbinding en leiderschap in een complex veld van veel belanghebbenden;
 • Ontwikkelt een visie op een gezonde toekomst voor NBD Biblion in een sterk veranderend digitaal en fysiek speelveld;
 • Affiniteit met cultuur, lezen en boeken;
 • Ondernemerschap, creëert kansen en weet deze te verzilveren;
 • Overziet het speelveld, ontwikkelt strategische samenwerkingen in een politiek gevoelige omgeving;
 • Toegankelijk en met sterke communicatieve eigenschappen (intern en extern);
 • Besluitvaardig, durft stelling te nemen en keuzes te maken tussen de vele goede ideeën;
 • Een combinatie van strategisch denken en executiekracht;
 • Affiniteit met de maatschappelijke positie van bibliotheken;
 • Heeft ervaring met organisatie- en cultuurveranderingen;
 • Is financieel sterk onderlegd;
 • Heeft affiniteit met de principes van LEAN en SCRUM/AGILE.

En last but not least:

 • People manager: het kunnen identificeren van talenten, inschatten en ontwikkelen van mensen.

Achtergrond

De ideale kandidaat is academisch opgeleid en beschikt over tenminste de volgende ervaring:

 • Algemeen Management over een organisatie (onderdeel) qua omvang vergelijkbaar met NBD Biblion;
 • Ervaring binnen een commerciële organisatie die klanten in het publieke/maatschappelijke werkveld heeft;
 • Ervaring met het aansturen van een operationele/productie unit;
 • Ervaring met het ontwikkelen van nieuwe (digitale) proposities en verdienmodellen;
 • Ervaring met of in het krachtenveld waarin NBD Biblion zich beweegt is een pré.

Over de procedure

NBD Biblion laat zich in deze procedure begeleiden door Drs Nicole Boevé, partner bij Van der Laan & Co. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie. U kunt uw cv met motivatie voor 20 februari 2018 sturen naar welkom@vanderlaanco.nl o.v.v. Vacature NBD Biblion. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via ons kantoor: 035 5480760.