Bestuurder Stichting Anton Constandse

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

De Stichting Anton Constandse heeft als doel ondersteuning te bieden aan mensen met een (ernstige) psychische aandoening, zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past. De stichting omvat 1250 clienten in 33 werkeenheden, 450 medewerkers en 35 stagiaires en heeft een exploitatiewaarde van € 33.600.000.

De organisatie is ingericht met als belangrijkste kenmerken:

 • cliënten hebben een nieuwe positie en voeren de regie over hun eigen herstel;
 • zelfstandige beroepsbeoefenaren in werkeenheden zijn zelf verantwoordelijk voor hun beroepsuitoefening en hun beroepspraktijk. In werkeenheden zijn tevens medewerkers werkzaam. Zij worden functioneel en operationeel aangestuurd door beroepsbeoefenaren;
 • de cliënt staat centraal bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar;
 • de beroepsbeoefenaar met zijn beroepspraktijk in de werkeenheid staat centraal in de organisatie;
 • ter ondersteuning van beroepspraktijken functioneren bureaus op diverse terreinen van service. Deze bureaus hebben een eigenaar en medewerkers;
 • het geheel wordt bestuurd door de bestuurder, bijgestaan door een bestuurssecretaris, bestuursmedewerker financiën en bureaus op diverse terreinen van beheer en beleid. Deze bureaus hebben een eigenaar en medewerkers.
 • het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vindt formeel plaats door middel van delegatie, mandaat en ondermandaat.

Voor verdere kenmerken van de organisatie gaat u naar de website de stichting: https://stichtingantonconstandse.nl.

Het uitgebreide wervingsprofiel kunt u downloaden via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/

Reactietermijn op deze vacature is tot 11 september 2017: U kunt uw CV en motivatie mailen t.a.v. k.kragt@vanderlaanco.nl

Functie-eisen

De bestuurder bestuurt de stichting met gevoel en respect voor het geschetste profiel van de stichting.

De bestuurder treedt op als de eigenaar van het profiel van de stichting en is intern en extern overtuigend en succesvol met het profiel. De bestuurder plaatst het profiel in een juist (historisch) tijdsbeeld. Hij geeft het betekenis naar de toekomst als belangrijke ontwikkeling in het denken en doen met betrekking tot cliënten, beroepsbeoefenaren en het organiseren van relaties die daarop betrekking hebben. De bestuurder geeft richting aan de vormgeving van het profiel. De bestuurder zorgt voor een adequate externe certificering van beroepsuitoefening.

De bestuurder is het boegbeeld van de stichting als geheel en behartigt de maatschappelijke positie en de daarmee samenhangende belangen van de stichting behendig en beslist. Hij is een innovator en weet voldoende samenwerking met anderen aan te gaan om effectief en efficiënt te kunnen zijn. Hij enthousiasmeert en stimuleert dat de organisatie - en niet alleen de bestuurder - naar buiten treedt.

De bestuurder verricht adequaat de statutaire taken behorende bij het bestuur. Hij weet personele, financiële en facilitaire aangelegenheden in een juiste mate te verwerven en aan te wenden om de operationalisering van de doelstelling op een verantwoorde wijze te behartigen. Hij weet een goede balans te vinden tussen het interne en externe deel van de functie.

De bestuurder is als het ware een verpersoonlijking van de kernwaarden van de organisatie:

 • de mens staat centraal;
 • zelf verantwoordelijkheid dragen;
 • samenwerken op basis van vertrouwen;
 • transparant en aanspreekbaar zijn.

De bestuurder staat garant voor kwaliteit en voert jaarlijks een interne audit uit om dit te toetsen, op basis waarvan gewenste/nodige bijstellingen worden uitgevoerd.

De bestuurder heeft een ontwikkeling in denken en handelen, die als vanzelfsprekend past bij dit profiel, en affiniteit met de doelgroep.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature