Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Keurmerkinstituut BV

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zoetermeer, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten in Europa. Hiertoe onderzoekt en beoordeelt het producten, diensten en organisaties, en verzorgt het opleidingen en trainingen om zijn kennis te verspreiden. De producten van het Keurmerkinstituut zijn certificaten, verklaringen, onderzoek- en inspectierapporten, en cursussen en trainingen. Ook geeft het Keurmerkinstituut ondersteuning bij het opzetten van kwaliteitsregelingen (keurmerk, erkenningsregeling e.d.).

Het Keurmerkinstituut hanteert de volgende uitgangspunten voor zijn dienstverlening:

  • deskundig, betrouwbaar, integer
  • pragmatisch, no nonsense
  • korte lijnen, snelle respons
  • transparant, geen verrassingen na opdrachtverlening

In de bedrijfsvoering worden de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen toegepast.

Voor meer informatie over de organisatie gaat u naar de website www.keurmerk.nl

Het uitgebreide wervingsprofiel kunt u downloaden via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 22 oktober 2017. U kunt uw cv en motivatie o.v.v. 'Vacature Keurmerkinstituut' mailen naar welkom@vanderlaanco.nl

Functie-eisen

Binnen afzienbare tijd zal de huidige directeur terugtreden in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en ontstaat een vacature van directeur Keurmerkinstituut.

Van de directeur wordt verwacht dat hij een strategisch ondernemings-/ beleidsplan ontwikkelt en implementeert dat de continuïteit van het Keurmerkinstituut kan waarborgen. Daarbij zal het Keurmerkinstituut actief moeten blijven innoveren en steeds weer de dienstverlening laten aansluiten bij de vraag die er is op gebied van certificering, kwaliteit en veiligheid.

De toekomstige directeur zal enerzijds heel goed bij het Keurmerkinstituut moeten 'passen': bij de strategie, het besturingsmodel, de belangrijkste spelers en het bedrijfsklimaat. Anderzijds zal hij/zij juist een impuls moeten geven aan de externe positionering van het Keurmerkinstituut en aan de interne organisatieontwikkelingen.

Dit betekent dat de directeur een uitstekend netwerker moet zijn, iemand die het bestaande netwerk creatief verder uitbouwt en met lef nieuwe vormen van dienstverlening en productmarkt-combinaties kan creëren. Daarnaast ligt voor de directeur ook een proactieve rol om in samenspraak met het bestuur en projectleiders de veranderopgave te realiseren in het kader van bestaansrecht van de organisatie: een passende strategie, structuur en cultuur om nieuwe verdienmodellen te creëren en enerzijds de maatschappelijke legitimiteit te behouden en anderzijds de organisatie naar een volgende fase te leiden.

De functie van directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor het Keurmerkinstituut. Hij/zij is een dienend leider van het instituut en zal deze waarden bij het instituut in de volle breedte overbrengen. Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de gestelde organisatie doelstellingen (budgettering, businessplanning, bewaken van de realisatie van plannen). In het bijzonder het realiseren van duurzame groei en rendement van het Keurmerkinstituut. Profileert het Keurmerkinstituut en zichzelf op strategisch niveau in de markt van welzijn & zorg, gemeenten, rijksoverheid, maatschappelijke instellingen, klanten en marktpartijen en andere stakeholders. Onderhoudt een relevant netwerk in deze sectoren en blijft daarmee goed op de hoogte van de mogelijke business opportunities.

De directeur is, gezien de specifieke rol die het Keurmerkinstituut heeft, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses, de rapportages en borgt daarmee de administratieve organisatie met de daarbij goed werkende risicobeheersing- en controlesystemen. Naleven van de wet- en regelgeving, corporate governance structuur, interne procedures en richtlijnen. Tevens het opmaken van de jaarrekening, begroting en managementrapportages.

De directeur beschikt over senioriteit om het Keurmerkinstituut in de volle breedte extern te vertegenwoordigen en te positioneren bij potentiële klanten. Draagt vanuit zijn heldere visie op de markt- en marktontwikkelingen bij aan voortdurende innovatie van de product- en dienstverlening van het Keurmerkinstituut. Geeft daarnaast in samenwerking met de leden van het managementteam uitvoering aan de doelstellingen van de strategienota/ondernemingsplan waarbij efficiency, behalen van de business doelstellingen en het maximaliseren van de externe gerichtheid van belang zijn.

De directeur verschaft tijdig adequate informatie aan de aandeelhouder en zorgt voor de voorbereiding van gemeenschappelijke vergaderingen en overige communicatie met de aandeelhouder.

Hij/zij geeft op strategisch niveau invulling aan medezeggenschap en medewerkersparticipatie en bevordert het modern leiderschap binnen de organisatie.

De profielschets van de directeur/bestuurder

Gezocht wordt een ervaren directeur op strategisch niveau, van een organisatie in een publiek/private omgeving die in transitie is. Deze kandidaat beschikt over aantoonbare commerciële, dienstverlenende kwaliteiten, tot uitdrukking komend in het vermogen om externe ontwikkelingen te vertalen in bedrijfsbeleid, het vermogen om strategische cliënten en samenwerkingspartners op bestuurlijk niveau tegemoet te treden, het overzicht en het overwicht om de gewenste interne ontwikkelingen zoals versterken van maatschappelijk ondernemerschap, autonomie van de professional in goede banen te leiden.

Op dit moment richten wij ons in de search op een kandidaat die affiniteit en/of aantoonbare ervaring heeft met de certificeringssector en zich snel een visie kan vormen op het gebied van certificering en kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Echter, wij willen kandidaten uit andere sectoren niet direct uitsluiten maar bij deze kandidaten is een goede financiële kennis/ kennis van kwaliteit- en veiligheidssystemen dan wel een absolute vereiste. Tevens beschikt de kandidaat over een academisch werk- en denkniveau, heeft kennis van en affiniteit met maatschappelijke-/overheidsprocessen. Kennis en werkervaring in een publiek/private omgeving zijn hierbij een absolute pré.

De kandidaat is een uitstekend directeur/voorzitter van het projectleidersteam en geeft op moderne, integrale en inspirerende wijze leiding aan de besluitvorming. Hij/zij is een teamplayer, die met aanstekelijk enthousiasme de aandacht richt op maatschappelijk ondernemerschap en professionele kansen, zowel extern als intern. Tegelijkertijd zal de kandidaat juist iets toevoegen aan de organisatie. Hij/zij is een stimulator van innovatie, bewerkstelligt synergie richting markten en versterkt door gezamenlijk optreden in projecten de externe gerichtheid en de financiële commerciële slagkracht. Hij/zij geeft samen met de leden van het managementteam invulling aan modern leiderschap in een professionele organisatie.

De kandidaat heeft ervaring met, en een moderne visie op het uitbouwen van een organisatie in de zakelijke professionele dienstverlening. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring met de afweging van afwijkende belangen van verschillende stakeholders in een complexe publiek/private omgeving met ingewikkelde governance structuur.

De overige voor de functie belangrijke kwalificaties en persoonskenmerken zijn:

  • Natuurlijk overwicht;
  • Strategisch sterk ontwikkeld, breed denkend en analytisch vermogen;
  • Visionair, creatief en innovatief;
  • Ondernemend, ziet kansen en benut deze binnen de sector;
  • Samenwerkingsgericht en sterke communicatieve vaardigheden;
  • Betrouwbaar, authentiek, verbindend, integer en transparant.

Procedure

De aandeelhouder van het Keurmerkinstituut werkt in deze procedure samen met Nicolette van Helsdingen en Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. Zij voeren de eerste gesprekken met potentiële kandidaten. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de curricula vitae van deze kandidaten presenteren aan de aandeelhouder. Op basis hiervan worden enkele kandidaten uitgenodigd voor verdere selectiegesprekken met de aandeelhouder gevolgd door gesprekken met een adviescommissie vanuit auditors en projectleiders. Aanvullend op deze gesprekken zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de voorgedragen kandidaat en het managementteam van het Keurmerkinstituut. Het inwinnen van referenties en het uitvoeren van een assessment maken deel uit van de procedure.