1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van de OR) - Vitens

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van de OR) - Vitens

Vitens NV is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en voorziet 5,6 miljoen zakelijke en particuliere klanten elke dag opnieuw van schoon en veilig water uit de kraan. Drinkwater dat wordt gewonnen uit grondwater. Met ruim 1.400 medewerkers, 96 productielocaties en een distributienetwerk van circa 49.000 kilometer garandeert Vitens de levering van jaarlijks 330 miljoen m3 drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel, en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens wil de kosten van de drinkwaterwinning, -zuivering en -levering zo laag mogelijk houden en investeert in procesoptimalisatie en innovatie. Daarnaast staat de verduurzaming van het totale drinkwaterproces hoog op de agenda.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Aandeelhouders

De provincies en de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de (publieke) aandeelhouders. Zij hebben geen directe rol in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Vitens kent 110 aandeelhouders die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Vitens telt op dit moment vier leden:

 • De heer mr. B. Staal (voorzitter)
 • De heer ir. C.J. Rameau MBA (vice-voorzitter)
 • Mevrouw drs. M.C.J. Poulussen MSM (voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie)
 • Mevrouw drs. E.A. de Groot (voorzitter auditcommissie)

Er is een vijfde lid is door de RvC voorgedragen maar nog niet formeel goedgekeurd door de Vitens aandeelhouders.

In verband met het bereiken van de maximale termijn van haar benoeming zou mevrouw Paulussen medio 2018 aftreden. De Nederlandse Governance Code staat toe dat ook na een periode van twee termijnen van vier jaar een herbenoeming mogelijk is. De Raad van Commissarissen heeft mevrouw Poulussen voorgedragen tot herbenoeming van een jaar tot april 2019. Mevrouw Poulussen was onder het versterkt recht van aanbeveling voorgedragen door de Ondernemingsraad van Vitens en die heeft de herbenoeming van harte ondersteund.

De Ondernemingsraad heeft tevens het recht van aanbeveling ten aanzien van de opvolger van mevrouw Poulussen in de Raad van Commissarissen. In deze procedure zullen vertegenwoordigers van de OR en de RvC samen de selectiecommissie vormen.

Functie-eisen

Competenties van de leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de kerncompetenties van de raad samengevat als volgt: Drinkwatervak, ondernemerschap, bedrijfsfinanciën, politiek/bestuur en Human Resources.

De competenties die zij wenselijk en noodzakelijk achten voor de gezamenlijk leden zijn uitvoerig beschreven als volgt:

 • Deskundigheid (technisch, bedrijfsmatig) en ervaring op het gebied van drinkwaterindustrie, en andere relevante bedrijfstakken (b.v. energie, telecom);
 • Deskundigheid en ervaring op financieel en economisch gebied en accountancy;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van digitalisering en innovatie, safety & security;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied projectmanagement en lange termijn investeringen bij beursgenoteerde vennootschappen dan wel andere grote rechtspersonen;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van politiek en openbaar bestuur;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van publiek-private verhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van HRM, bedrijfsorganisatie en veranderingsmanagement;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van sociale verhoudingen en sociaal beleid;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van klantrelaties, marketing en communicatie;
 • Deskundigheid en ervaring op internationaal gebied (ondernemen en/of ontwikkelingssamenwerking).

Voorts moeten de leden van de raad als geheel gevoel en affiniteit hebben met de kernwaarden (het DNA) van Vitens: omschreven als ‘Fris vakmanschap’, ‘Relevant voor de klant’ en ‘Grensverleggend’.

Naast de reguliere KPI’s ter sturing, affiniteit hebben met ‘soft controls’ als cultuur, waarden, betrokkenheid, boardroom-dynamiek en feedback-processen.

Zoekprofiel nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen zijn de vooral de navolgende competenties belangrijk:

 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van Human Resource Management, bedrijfsorganisatie en veranderingsmanagement;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van sociale verhoudingen en sociaal beleid; iemand met uitstekende politieke en maatschappelijke antennes;
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van publiek-private verhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance: men heeft graag iemand met een achtergrond en ervaring in de (semi-)publieke sector.

Persoonlijke eigenschappen

Het nieuwe lid moet iemand zijn:

 • Met levenservaringen en wijsheid;
 • Met een open en transparante houding en mentaliteit;
 • Die verbindend is en kan relativeren;
 • Die een balans kan vinden en vasthouden tussen het met overredingskracht discussie voeren maar tevens ook de waarde inziet van andere argumenten en afwegingen.

Procedure

Vitens laat zich in deze procedure begeleiden door Mr Carien van der Laan MBA en Drs Nicole Boevé, beiden partner bij Van der Laan & Co. Zij zullen gesprekken voeren met potentiele kandidaten. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectie- en benoemingscommissie. Deze bestaat uit zowel leden van de Ondernemingsraad als leden van de Raad van Commissarissen. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de shortlist en uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met de selectiecommissie.

De selectiecommissie bepaalt de voordracht aan de Raad van Commissarissen.

Na goedkeuring zal/zullen deze kandidaat/kandidaten verder gesprekken voeren met de andere leden van de RvC en een vertegenwoordiging van de OR en directie van Vitens.

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 31 augustus 2018. Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

Indien u vragen hebt kunt u ons bereiken via 035 5480760.