1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Lid raad van commissarissen voor Afvalzorg in Assendelft

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid raad van commissarissen voor Afvalzorg in Assendelft

Ervaren commissaris met bestuursrechtelijke achtergrond en inzicht in afvalverwerking, energiesector en/of circulaire economie

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Assendelft, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

In verband met aftreden van een lid volgens aftreedschema ontstaat in het tweede kwartaal van 2018 een vacature in de Raad van Commissarissen.

Algemene profielschets

In de Profielschets van de Raad van Commissarissen (zie bijlage 1) zijn zowel de omvang en samenstelling van de raad, als de generieke en specifieke eisen vastgelegd, die worden gesteld aan individuele commissarissen. De taken van de Raad van Commissarissen, alsmede de werkwijze, zijn neergelegd in de statuten van de vennootschap en in het “Reglement Raad van Commissarissen NV Afvalzorg Holding”.

Specifieke profielvereisten

Aanvullend op de algemene profielvereisten worden aan het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen de volgende specifieke eisen gesteld:

 • bestuursrechtelijke achtergrond en ervaring; die ervaring kan komen vanuit functies in een publiek-private context, zoals bij de provincies, gemeenten, lagere overheden, de politiek (b.v. betrokkenheid bij vergunningstrajecten, politieke besluitvorming) of ondernemingen die op het publiek-private scheidsvlak acteren (b.v. op het gebied van landschapsontwikkeling, ruimtelijke ordening);
 • kennis en ervaring op het gebied van personeel, organisatie en public relations;
 • basiskennis van of aantoonbare affiniteit met circulaire economie, afvalverwerking en/of energiesector;
 • voldoende tijd en zelfbeschikking over zijn / haar agenda om de functie van commissaris bij AFVALZORG naar behoren te kunnen vervullen.
 • een pré zijn:
  • ruime en brede expertise op het gebied van publiek private samenwerkingen;
  • ervaring als toezichthouder/commissaris;
  • actuele scholing in één van de commissarissen / corporate governance programma’s.

Tot slot streeft AFVALZORG naar diversiteit in haar organisatie en dus ook in haar raad van commissarissen. Voor deze vacature gaat dan ook, gezien de samenstelling van de raad, sterk de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Bezoldiging

De bruto vergoeding van de commissarissen voor 2017 op jaarbasis is als volgt vastgesteld: Lid raad van commissarissen € 10.846,= excl. BTW.

Bedrijfsomschrijving

NV Afvalzorg Holding (hierna AFVALZORG) heeft als hoofdactiviteit het exploiteren van stortlocaties waarmee vervolgens weer mooie, veilige landschappen worden gecreëerd. Het gaat daarbij om:

AFVALZORG is opgericht in 1993, opereert zelfstandig en maakt geen onderdeel uit van een groep. De aandeelhouders zijn provincie Noord-Holland (90%) en provincie Flevoland (10%). AFVALZORG beschikt over een netwerk van locaties in Nederland, waarop zij haar stort- en overige verwerkingsactiviteiten uitvoert. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten, waarbij NV Afvalzorg Holding over het algemeen (direct of indirect) een beslissende zeggenschap heeft. AFVALZORG is partner van MVO Nederland. De onderneming heeft circa honderd werknemers in dienst.

AFVALZORG hecht bij de uitvoering van haar activiteiten veel belang aan zaken als:

 • het bieden van klantgerichte oplossingen;
 • het inzetten op duurzame technieken (onze duurzame ambitie);
 • het zorgvuldig invullen van onze maatschappelijke rol;
 • een werkgeverschap gericht op vitale en betrokken medewerkers;
 • een bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit.

AFVALZORG is een niet-beursgenoteerde onderneming. Op het gebied van Corporate Governance echter leeft de onderneming de Code Tabaksblat, verplicht voor beursgenoteerde bedrijven, zo veel mogelijk na. De statuten van de onderneming zijn in lijn met de aanbevelingen uit de code en de wetswijzigingen voor structuurvennootschappen.