1. Vacatures
 2. De Krim Texel
 3. Twee Leden Raad van Commissarissen - De Krim Texel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee Leden Raad van Commissarissen - De Krim Texel

Twee Leden Raad van Commissarissen - financieel en/of juridisch profiel - De Krim Texel

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
De Cocksdorp, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Profielschets leden van de Raad van Commissarissen:

Uitgangspunt bij de samenstelling van de RvC is de vorming van een multidisciplinair en divers team. De RvC als geheel moet over de benodigde kwaliteiten beschikken om verschillende aspecten integraal af te kunnen wegen, gericht op het belang van De Krim als geheel. Bij de samenstelling van de RvC kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in een of meer personen samenvallen.

In dit kader is het van belang dat commissarissen:

 • over de benodigde kwaliteiten beschikken om samen toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij De Krim.
 • zelfstandig, kritisch en controlerend oordelen, zowel over hun eigen functioneren en het functioneren van de RvC als ten opzichte van het functioneren van de Directie.
 • zich verenigen met en functioneren naar de statuten van De Krim en het reglement voor de RvC.
 • affiniteit hebben met de economie op Texel en de belangen van de Texelse samenleving en in het bijzonder met de rol van De Krim daarin.
 • te allen tijde op hun integriteit en betrouwbaarheid kunnen worden aangesproken.

De leden van de Raad van Commissarissen wonen bij voorkeur op Texel. Ook is het van belang om over voldoende tijd en flexibiliteit te beschikken om de taken in de RvC naar behoren te kunnen uitoefenen.

Kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen:

Voor het goed functioneren van de RvC zien de leden er bij de samenstelling op toe dat bepaalde kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen zijn vertegenwoordigd. Hierbij passen de volgende kennis en competenties:

 • Bestuurlijke intelligentie, intuïtie en ervaring
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid met een brede sociale kring
 • Kennis van marketing
 • Kennis van vastgoed beheer
 • Kennis op financieel en economisch gebied
 • Kennis van recreatie, horeca en gastheerschap
 • Kennis van personeelsbeleid
 • Kennis van juridische zaken

Onafhankelijkheid:

In artikel 6 van het reglement van de RvC is beschreven in welke gevallen een commissaris als niet- onafhankelijk wordt beschouwd. Om de onafhankelijkheid van de RvC als geheel te waarborgen, moet deze zodanig zijn samengesteld dat de meerderheid van de commissarissen onafhankelijk is.

Functie-eisen

Profiel nieuwe commissarissen:

Voor beide vacatures is het van belang dat de nieuwe leden:

 • ervaring hebben met bestuur dan wel toezicht van een organisatie met de omvang van De Krim.
 • beschikken over sensitiviteit ten aanzien van de cultuur en mentaliteit van Texel.
 • affiniteit, bij voorkeur aantoonbaar een band, hebben met Texel.

Met betrekking tot het financiële profiel brengt het nieuwe lid het volgende met zich mee:

 • financiële expertise, bij voorkeur opgedaan als CFO / financieel eindverantwoordelijk voor een organisatie (bv familiebedrijf, coöperatie, MKB).

Met betrekking tot het juridische profiel brengt het nieuwe lid het volgende met zich mee:

 • juridische expertise, inzicht in relevante wet- en regelgeving en de juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures.
 • sterk gevoel voor processen en procedures.
 • bij voorkeur ook governance expertise.

Bedrijfsomschrijving

In 1970 richtte een groep doortastende Texelaars uit het noorden van het eiland N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim (De Krim) op. In het oprichtingsdocument staat: “Zij stellen zich ten doel dit terrein voor recreatie doeleinden te exploiteren en daardoor de bestaansmogelijkheden van de inwoners van Texel en van Eierland in het bijzonder te vergroten.” Zij zagen het belang van toerisme voor Texels Noorden én de noodzaak om deze bedrijfstak in eigen hand te houden. De aandeelhouders brachten een startkapitaal bijeen en begonnen met een camping, vernoemd naar het aangrenzende duingebied De Krim.

De oorspronkelijke oprichters kunnen tevreden zijn. In bijna een halve eeuw is De Krim Texel uitgegroeid van een camping in De Cocksdorp tot een recreatiebedrijf met negen exploitaties, verspreid over het hele eiland. Er zijn ongeveer 185 FTE in dienst (waarbij het aantal mensen bijna het dubbele is omdat de meeste werknemers parttime werken). In de zomer zijn er ook nog eens 180 uitzendkrachten aan het werk. De Krim is een krachtige speler in de toeristische sector en van grote economische betekenis voor het eiland. De filosofie van de oprichters wordt gedragen door de aandeelhouders, die in hoofdzaak van Texel komen. Zij hebben niet alleen oog voor het behaalde resultaat, maar hechten vooral belang aan de continuïteit van de onderneming en de betekenis van De Krim Texel voor de Texelse samenleving.

De Raad van Commissarissen erkent de bijzondere functie en filosofie van De Krim. Hij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen functioneert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de vennootschap betrokken deelbelangen. De Raad van Commissarissen dient daarbij rekening te houden met een veelheid aan belangen.

De Raad van Commissarissen heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in het aanpassen van de governance van De Krim. De groei en ontwikkeling van de organisatie was zodanig dat de statuten en reglementen aangepast dienden te worden. Dit traject is nu bijna ten einde en daarmee in lijn met modern governance.