1. Vacatures
  2. Voorzitter en twee leden Raad van toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en twee leden Raad van toezicht

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Velp, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie
Van Hall Larenstein is de duurzaamste en groenste hogeschool van Nederland en heeft een internationale focus. Van Hall Larenstein is een University of Applied Sciences en heeft twee locaties: Leeuwarden en Velp. De hogeschool telt circa 4.600 studenten (waarvan 15-20% uit het buitenland) en circa 550 medewerkers. Van Hall Larenstein leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. De kernwaarden vormen de basis van de identiteit van de hogeschool en helpen om haar doelen te verwezenlijken. De kernwaarden zijn Duurzaam, Betrokken, Ondernemend en Verantwoordelijk. De hogeschool heeft opleidingen en onderzoeksthema's die veelal uniek zijn in Nederland en altijd een bijzonder vakgebied beslaan. Duurzaamheid en een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze aarde zijn items die elke keer terugkomen. Daarnaast is Van Hall Larenstein internationaal gericht. Honderden studenten uit meer dan 40 verschillende landen, maken van onze scholen echt multiculturele ontmoetingsplaatsen.

Vacatures Raad van Toezicht
Binnen de Raad van Toezicht ontstaan per 1 november 2020 door reglementair terugtreden de vacante posities van

voorzitter en van twee leden van de Raad van Toezicht

één vacatures betreft een lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van financiën & risicomanagement en één vacature betreft een lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van onderzoek & onderwijs.

Specifieke profieleisen: voorzitter Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad van Toezicht van Van Hall Larenstein is een generalist. Procesgericht met visie op de toekomst van de onderwijsinstelling en met een brede maatschappelijke betrokkenheid. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de onderwijsorganisatie en met het werkveld, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime ervaring als bestuurder én als toezichthouder. Deze ervaring is opgedaan in het (semi-)publieke of private domein, eventueel als (oud)bestuurder. Indien deze ervaring buiten het onderwijs is opgebouwd, moet duidelijk zijn dat de kandidaat qua persoonlijke attitude en/of qua kennis en ervaring, zich snel en adequaat kan inwerken. Binding met het werkgebied van Van Hall Larenstein geldt als een pre.

Als persoon moet de voorzitter de diversiteit van in het geding zijnde belangen adequaat hanteren, discussies weten te triggeren en verschillende opvattingen tot een constructief geheel weten aaneen te smeden. Statuur en natuurlijk gezag van de voorzitter vormen een belangrijk gegeven. De voorzitter vervult nadrukkelijk de rol van sparringpartner en challenger van het College van Bestuur en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om adequaat inhoud te kunnen geven aan deze rol. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten, onder andere in de vorm van vooroverleg en tussentijdse afstemming met het College van Bestuur. De voorzitter beschikt over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden. De voorzitter speelt daarnaast een belangrijke, regisserende rol in het toepassen en bewaken van governance en compliance vraagstukken. Kortom: de voorzitter van de Raad van Toezicht is een krachtige regisseur, die beschikt over gezag en statuur die met charisma en hart voor de zaak leidinggeeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht.

Specifieke profieleisen: lid Raad van Toezicht, profiel financiën & risicomanagement
U beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, bij voorbeeld vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie in een (maatschappelijke) onderneming. Vanuit een allround financieel-economisch inzicht heeft u adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages. U bent in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen. Een groot analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen is daarbij onmisbaar. Daarnaast is van belang dat u globaal zicht heeft op de consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging op bedrijfsvoeringsprocessen, bij voorkeur in het onderwijs. Kennis van onderwijs- en/of onderzoeksfinanciering en de interactie daartussen geldt als een pre.

U heeft zicht of bent in staat snel zicht te krijgen op de voor de hogeschool belangrijkste risico's en heeft inzicht in en een visie op de wijze waarop risicomanagement in een organisatie als Van Hall Larenstein ingericht kan worden. Dit lid is beoogd voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamplayer die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol op innovatieve wijze de doorontwikkeling van de hogeschool als innovatieve onderwijsorganisatie verder weet vorm te geven.

Specifieke profieleisen: lid Raad van Toezicht, profiel onderzoek & onderwijs
U beschikt over ruime deskundigheid en ervaring op het gebied van praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek in relatie tot (HBO/WO) onderwijs en de valorisatie c.q. overdracht van ontwikkelde toepassingsgerichte kennis naar de beroepspraktijk; ervaring die kan zijn opgebouwd in de academische wereld, onderzoeksorganisaties en/of het bedrijfsleven; u weet verbinding te maken tussen onderzoeksprocessen en de bestuurlijke doelstellingen van de hogeschool; daarnaast heeft u affiniteit met systemen van kwaliteitszorg op het gebied van onderzoek & onderwijs. Met uw kennis en ervaring levert u vanuit een toezichthoudende rol een bijdrage aan versterking van onderzoeksagenda en-zwaartepunten, de strategische samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden en het verstevigen van de positie van de hogeschool, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Dit lid is beoogd lid van de Commissie Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit van de Raad van Toezicht.

Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol op innovatieve wijze de doorontwikkeling van de onderzoekscultuur binnen de hogeschool verder weet vorm te geven.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Van Hall Larenstein verwijzen wij u naar: www.hvhl.nl.