1. Vacatures
 2. Lid Auditcommissie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Auditcommissie

Heeft u academisch werk- en denkniveau en bent u deskundig op financieel gebied en risicomanagement?
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zoekt via Aardoom & de Jong een gedreven Lid Auditcommissie.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Boompjes, Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
4 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid Auditcommissie
Locatie: Rotterdam

Functieomschrijving
Voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds is Aardoom & de Jong op zoek naar een nieuw lid voor de auditcommissie.
”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de sector.”

Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). De besturen van de fondsen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau in Rotterdam van circa 50 medewerkers. De klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Ze ondersteunen hen zodat hun personeel met plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is. Daarbij streven ze naar zo weinig mogelijk verzuim of uitval. Gebeurt dat toch, dan kunnen schoolbesturen de kosten voor vervanging door het Vervangingsfonds vergoed krijgen. Het Participatiefonds betaalt de kosten voor werkloos geworden ex-werknemers. Die helpen ze met het re-integratieprogramma zo snel mogelijk aan een nieuwe baan.

De fondsen zijn gezamenlijk bezig met een flinke moderniseringsslag om de dienstverlening te verbeteren en synergie te realiseren tussen de dienstverlening van beide fondsen. Het doel is om verzuim en werkloosheid in het primair onderwijs duurzaam te verlagen. Dat doen ze door schoolbesturen met raad en daad te ondersteunen bij het professionaliseren van hun organisatie.

De missie is dan ook: Wij ondersteunen de onderwijssector zodat onderwijs centraal kan staan.

Het bestuur
Het bestuur van beide stichtingen is paritair samengesteld en bestaat uit bestuursleden die zijn benoemd op voordracht van de vereniging PO-Raad (4 leden) en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel (4 leden). Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en is statutair belast met het besturen van de stichting en het bepalen van het beleid van de stichting. Beide stichtingen kennen naast het bestuur een (interne) bezwaarschriftencommissie, een personeelscommissie en een auditcommissie.

De auditcommissie
De auditcommissie heeft een controlerende rol en een rol als adviseur van het bestuur. Daarnaast vervult de auditcommissie een rol als sparringpartner voor de directie. Het gaat hierbij onder meer over de volgende onderwerpen:
 • De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
 • De financiële informatieverschaffing door Vervangingsfonds/Participatiefonds: toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, werk van de externe accountant ter zake.
 • Voorstellen aan het algemeen bestuur tot het vaststellen van de jaarrekening.
 • Voorstellen aan het algemeen bestuur tot het vaststellen van de begroting.
 • Adviseren van algemeen bestuur en directie aangaande de door de accountant uitgebrachte:
  • managementletter naar aanleiding van de interim controle;
  • accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening;
  • rapport van bevindingen inzake de rechtmatigheid;
  • andere tussentijdse financiële rapportages.
 • Aanspreekpunt van de directie op financieel gebied.
 • Eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de accountant en de directie bij:
  • financiële ontwikkelingen welke direct gevolg hebben voor (het functioneren van) de organisatie;
  • onderwerpen waarvan de directie, de accountant of de commissie van mening is dat deze van dusdanige aard zijn dat deze (voorbereid door de commissie) ingebracht dienen te worden in het algemeen bestuur.

De commissie bestaat uit minimaal vier leden, waarvan minimaal één lid tevens lid is van het bestuur van de fondsen en maximaal drie leden extern zijn. De voorzitter van het bestuur is, zonder stemrecht, tevens voorzitter van de commissie. De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur. De externe leden zijn onafhankelijk: zij maken geen deel uit van de organisaties die bestuursleden voor benoeming voor kunnen dragen en evenmin van de uitvoeringsorganisaties.

De auditcommissie vergadert over het algemeen 6 keer per jaar. Het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen vraagt een tijdsinvestering van circa 6 uren per vergadering. De vergaderingen vinden overdag plaats in Utrecht of Rotterdam.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Deskundig op financieel gebied en risicomanagement.
 • Relevante bestuurlijke ervaring en/of ervaring als toezichthouder in een RvT of RvC.
 • Kennis van de context van een ZBO.
 • Affiniteit met (primair) onderwijs.
 • Kennis van digitalisering en moderne dienstverlening strekt tot aanbeveling.
 • Een positief-kritische, onafhankelijke en proactieve houding en maatschappelijk actief.

Arbeidsvoorwaarden
De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Voor externe commissieleden die op grond van bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie zijn aangetrokken geldt een uurtarief van € 125,00 (exclusief BTW).

Procedure
Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
20 maart tot 12 april: Reactietermijn
Week 16 en 17: Voorselectie
Week 19: Eerste selectieronde
Week 20: Tweede selectieronde
6 juni: Benoeming door Bestuur

Bij de werving en selectie laat het Vervangingsfonds/Participatiefonds zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong. Voor informatie over de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met mr. drs. Ans Cuijpers, partner Aardoom & de Jong. Telefoonnummer: 06-13738525.

De fondsen streven naar diversiteit in bestuur en in de organisatie en nodigen nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen!

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 12 april tegemoet.

Contactpersoon
Ans Cuijpers, e-mail: cuijpers@aardoomendejong.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.