1. Vacatures
  2. Vitalis WoonZorg Groep

Bekijk alle vacatures van Vitalis WoonZorg Groep

Vitalis WoonZorg Groep


Ouderen hebben steeds nieuwe, andere vragen en wensen; iedereen is anders. Vitalis WoonZorg Groep (hierna: Vitalis) is een organisatie die deze vragen beantwoordt en daarop voortdurend alert en actief blijft. Afhankelijk van de wens en behoefte van de klant, levert Vitalis de gehele zorg- en dienstverlening vanuit publiek- en premie gefinancierde zorg (uit de WLZ/ZVW /WMO) of als privaat gefinancierde diensten. Zorg, welzijn en behandeling worden geleverd vanuit drie verpleeghuizen, twee revalidatiecentra en zeventien woon-zorgappartementencomplexen. Wonen wordt gerealiseerd samen met partners, waaronder Wooninc. voor de sociale huursector.


Kernbegrippen en activiteiten van Vitalis:
    • Kwaliteit en veiligheid van het dagelijks leven van ouderen verbeteren.

    • Werken vanuit drie kernwaarden die voor iedereen gelden: ertoe doen, meedoen en de dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen.

    • Leven in eigen stijl en naar eigen keuzes, mede door het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur.

    • Innovatie die bijdraagt aan meer contact, meer kwaliteit en veiligheid voor cliënten en innovatie op het gebied van kunst, cultuur en social design, voor ontmoeten en welbevinden.Bij Vitalis werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met ruim 1.100 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 4.700 cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen blijven op de manier die hén voor ogen staat. De omzet bedraagt jaarlijks € 120 miljoen. Voor de zorg en dienstverlening hanteert Vitalis bovendien géén winstoogmerk.
Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: ‘Ruimte voor een Eigen Leven’:
‘Wij ondersteunen ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie, de betekenis en levensvreugde in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden. Dit doen we door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg-, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Dat betekent voor cliënten ruimte om hun eigen leven in te vullen en voor medewerkers ruimte om hun werk op een creatieve, afwisselende en professionele wijze uit te voeren’.


Meer informatie over Vitalis is te vinden op www.vitalisgroep.nl en op www.woonincplusvitalis.nl