Lid Raad van Toezicht

Vitalis woonzorg groep zoekt twee leden voor de raad van toezicht met het profiel financieel en zorginhoudelijk.

17 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Vitalis bestaat uit zeven leden. Het is de bedoeling om de Raad van Toezicht geleidelijk terug te brengen naar vijf leden in 2019. Door het einde van de zittingstermijnen van drie leden ontstaan er vanaf januari 2018 twee vacatures in de Raad van Toezicht. Het is de bedoeling dat deze twee leden per januari 2018 vervangen zijn, bij voorkeur voorafgegaan door een korte introductieperiode. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad vervullen een belangrijke adviesrol in deze procedure.
Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van de vigerende Zorgbreedte Governance Code. De vertaling van deze nieuwe code en de criteria van Goed Toezicht vanuit de NVTZ naar een nieuw toezichtkader vindt momenteel plaats. De twee nieuwe leden worden hierbij betrokken.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financiën

Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis op strategisch niveau van waaruit zij/hij goed bekend is met het financierings-, financieel economische, treasury- en risicomanagementvraagstukken in de zorgsector, zodanig dat zij/hij een bijdrage kan leveren aan de Auditcommissie. Dat betekent dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Zij/hij is goed bekend met strategische ICT vraagstukken en implementaties en heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Vitalis. De externe accountant is momenteel Deloitte.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoud / sociale innovatie

Deze toezichthouder is inhoudelijk goed bekend met de domeinen zorg en welzijn, zodanig dat er een bijdrage geleverd kan worden aan de Commissie Kwaliteit, Zorg, Veiligheid. Zij/hij heeft kennis van en ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap (in ketens en netwerken), het zorginhoudelijke primaire proces, sociale innovatie en e-Health. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling, heeft een eigentijdse visie op kwaliteit en veiligheid in de langdurige zorg en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Vitalis.

Bedrijfsomschrijving

Vitalis WoonZorg Groep

Ouderen hebben steeds nieuwe, andere vragen en wensen; iedereen is anders. Vitalis WoonZorg Groep (hierna: Vitalis) is een organisatie die deze vragen beantwoordt en daarop voortdurend alert en actief blijft. Afhankelijk van de wens en behoefte van de klant, levert Vitalis de gehele zorg- en dienstverlening vanuit publiek- en premie gefinancierde zorg (uit de WLZ/ZVW /WMO) of als privaat gefinancierde diensten. Zorg, welzijn en behandeling worden geleverd vanuit drie verpleeghuizen, twee revalidatiecentra en zeventien woon-zorgappartementencomplexen. Wonen wordt gerealiseerd samen met partners, waaronder Wooninc. voor de sociale huursector.

Kernbegrippen en activiteiten van Vitalis:

    • Kwaliteit en veiligheid van het dagelijks leven van ouderen verbeteren.
    • Werken vanuit drie kernwaarden die voor iedereen gelden: ertoe doen, meedoen en de dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen.
    • Leven in eigen stijl en naar eigen keuzes, mede door het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur.
    • Innovatie die bijdraagt aan meer contact, meer kwaliteit en veiligheid voor cliënten en innovatie op het gebied van kunst, cultuur en social design, voor ontmoeten en welbevinden.

Bij Vitalis werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met ruim 1.100 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 4.700 cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen blijven op de manier die hén voor ogen staat. De omzet bedraagt jaarlijks € 120 miljoen. Voor de zorg en dienstverlening hanteert Vitalis bovendien géén winstoogmerk.
Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: ‘Ruimte voor een Eigen Leven’:
‘Wij ondersteunen ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie, de betekenis en levensvreugde in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden. Dit doen we door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg-, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Dat betekent voor cliënten ruimte om hun eigen leven in te vullen en voor medewerkers ruimte om hun werk op een creatieve, afwisselende en professionele wijze uit te voeren’.

Meer informatie over Vitalis is te vinden op www.vitalisgroep.nl en op www.woonincplusvitalis.nl

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature