Wetenschapper Elektrische Meettechniek / Scientist Electrical Measurement Techniques

VSL zoekt, voor de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling, een ervaren fulltime Wetenschapper Elektrische Meettechniek (Medior). VSL is hiring, for the Research & Development department, an enthousiastic fulltime Scientist Electrical Measurement Techniques (Medior).

10 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Thijsseweg, Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 3474 - € 5875 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Goed en betrouwbaar meten is de kernactiviteit van VSL. Door onze kennis en ervaring op het gebied van meten (metrologie) mogen wij ons tot een van de topinstituten van de wereld rekenen. Met state-of-the-art faciliteiten bieden onze gekwalificeerde, hoogopgeleide professionals binnen- en buitenlandse klanten nauwkeurige en onbetwiste meetresultaten. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving.

Voor de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling zijn wij op zoek naar een:
Wetenschapper Elektrische Meettechniek (Medior)

Kan jij praktische vaardigheden combineren met analytisch inzicht en weet jij deze projectmatig en in teamverband in te zetten, dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.

Reliable and accurate measurements are the core business of VSL. Our knowledge and experience in the field of measurement (metrology), make us one of the leading metrology institutes worldwide. Using state-of-the-art facilities, our highly-skilled professionals offer national and international customers accurate and undisputed measurement results. Hereby we significantly contribute to the reliability, quality and innovation of products and processes in business and society.

In the Research & Development department we are looking for an enthousiastic fulltime:
Scientist Electrical Measurement Techniques (Medior)

Are you in possession of practical and analytical skills and can you apply these skills in a project and teamwork oriented environment? If that is the case we invite you to apply.

Jouw werkgebied
De grote uitdagingen waar de wereld voor staat op het gebied van energie leiden in de nabije toekomst tot oplossingen rondom energietransitie, decentrale opwekking, energiebesparingen etc. Deze oplossingen leiden op hun beurt weer tot allerlei nieuwe vraagstukken op meetgebied. Jij gaat daaraan bijdragen en werken in een team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en verbetering van elektrische meetstandaarden, voornamelijk gericht op vermogens- en energietechniek en slimme elektriciteitsnetten (smart grids). Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van elektrische precisiemetingen ten behoeve van onderzoeksprojecten en complexe kalibraties.

Je genereert ideeën voor nieuw toegepast onderzoek en levert de inhoudelijke bijdrage aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen en offertes voor het oplossen van complexe metrologische vraagstukken voor commerciële bedrijven. Naast onderzoek en precisiemetingen word jij als expert betrokken bij adviesopdrachten en trainingen voor derden, in het VSL-laboratorium en bij klanten op locatie. Je draagt jouw kennis van de techniek én de toepassing op inspirerende manier uit door middel van publicaties en presentaties en draagt zo bij aan de reputatie van VSL.

Your area of expertise
The big challenges facing our world in the field of energy are asking for solutions of energy transition, decentralized generation of energy, energy savings and so on. These solutions, in turn, lead to a range of new issues in the field of measurement.
You will contribute and work in a team responsible for developing and improving electrical measurement standards, primarily focused on power and energy technology and smart grids. You are responsible for setting up and implementing precision measurements for research projects and complex calibrations.

You generate ideas for new applied research and provide substantive contributions to writing research proposals and quotations for solving complex metrological issues for commercial companies. In addition to research and precision measurements, you will be involved as an expert in consultancy projects and third-party training, in the VSL laboratory and on-site. You demonstrate your knowledge of the technology and the application in an inspiring way through publications and presentations, in this way contributing to VSL's reputation.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten
 • Je bent afgestudeerd of gepromoveerd in een relevante studierichting, bij voorkeur elektronica, energietechniek of fysica met aantoonbare praktische ervaring en parate kennis op elektronicagebied.
 • Je hebt ervaring op meetgebied en koestert een gezond wantrouwen voor de cijfers op een display of als uitkomst van een computerberekening.
 • Je bent nieuwsgierig naar de cijfers achter de komma en haalt je energie uit het doorgronden en verbeteren van de meetnauwkeurigheid.
 • Het is een pre als je een type bent dat graag experimenteert met zelfbedachte en zelfgefabriceerde prototype elektrische meetcircuits.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en bent gericht op samenwerking in het team.
 • Je bent ambitieus en neemt initiatief om werkgerelateerde en persoonlijke doelen na te jagen.
 • Je bent je bewust van hoe jouw werk bijdraagt aan het groter geheel van VSL en de samenleving.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt in zowel het Nederlands als Engels een inhoudelijk gesprek voeren en technische rapportages schrijven. Je bent zo nodig bereid om intensief aan de slag te gaan om je kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.

Your qualities
 • You are holding a Master’s or Doctorate degree in a relevant field, preferably electronics, energy technology or physics with demonstrable practical experience and knowledge in electrical measurement.
 • You are experienced in the field of measurements and you never trust blindly the figures on a display or that come as a result of a computer program. You're curious about the last decimal places and exploring and improving measurement accuracy is what makes your clock tick.
 • We certainly don’t mind if you are a person that likes to experiment with self-designed and self-manufactured prototype electrical measuring circuits.
 • You have experience with working in a project oriented environment and with working in teams.
 • You have the ambition and you take initiative to set out and pursue your own job related and personal goals.
 • You are aware of how your work contributes to the larger picture of VSL and the society.
 • You have good communication skills and can speak English and write technical reports. You are willing to work hard to improve your knowledge of the Dutch language.

Jouw beloning
VSL biedt je de kans je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Onze cultuur kenmerkt zich door zelfsturende en gedreven mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en passie voor het vak. Samenwerken is daarbij onlosmakelijk verbonden met succes! Het salaris is afhankelijk van kennis, leeftijd en ervaring gebaseerd op schaal 11. (Minimaal € 3.474,- en maximaal € 5.875,- bruto per maand op basis van fulltime). VSL biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals onder andere korting bij de ziektekostenverzekering, een flexbudget, vergoeding voor een fitnessabonnement. VSL kent een aantrekkelijk individueel à la carte arbeidsvoorwaardenpakket met de mogelijkheid afspraken maken over flexibele werktijden om een goede balans te vinden tussen werk en privé.

Your reward
VSL offers you the opportunity to develop personally and professionally. Our culture is characterized by self-directed and motivated people with a great sense of responsibility and passion for the job. Cooperation is thereby inextricably linked to success! The salary is depending on knowledge and experience and based on scale 11 (minimum € 3.474,- and maximum € 5.875,- excluding holiday pay and 13th Month pay). VSL offers an attractive package of secondary employment conditions, such as discount on health insurance, a flex-budget, compensation for a fitness plan. VSL offers an attractive benefits à la carte package that allows for flexible working hours to find a good balance between work and private life.

Jouw reactie
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Oswin Kerkhof, afdelings­manager Onderzoek & Ontwikkeling. E-mail: okerkhof@vsl.nl, telefoonnummer 015 2691509. Of kijk op www.vsl.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Ook kun je contact opnemen met Lydia de Koning, personeelsadviseur VSL. Heb je interesse stuur dan je cv en motivatie vóór 7 augustus 2017 naar ldekoning@vsl.nl.

Your response
More info about this vacancy? Please contact Oswin Kerkhof, manager Research & Development department, E-mail: okerkhof@vsl.nl, phone number 015-2691509. Information about VSL is available at www.vsl.nl.

Interested in this position? Send your CV and motivation before August 7, 2017 to Lydia de Koning, HR dept., E-mail: ldekoning@vsl.nl, phone number 015-2691543.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Acquisition by third parties is not appreciated.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature