Directeur Bedrijfsvoering/ lid faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen

Als lid van het faculteitsbestuur geeft u samen met de decaan en de andere leden van het faculteitsbestuur mede vorm aan de facultaire strategische agenda en brengt u gevraagd en ongevraagd het bedrijfsvoeringsperspectief in bij ...

12 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
De Boelelaan, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Salarisindicatie:
€ 5485 - € 7072 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Als lid van het faculteitsbestuur geeft u samen met de decaan en de andere leden van het faculteitsbestuur mede vorm aan de facultaire strategische agenda en brengt u gevraagd en ongevraagd het bedrijfsvoeringsperspectief in bij het bestuur over de portefeuilles onderwijs en onderzoek. Binnen de strategische keuzes van de faculteit bent u er voor verantwoordelijk om de faculteit een toekomstbestendig perspectief te bieden waarin de financiële situatie en het hierop afgestemde personeelsbeleid belangrijke pijlers zijn.

U bent eindverantwoordelijk voor het faculteitsbureau (ca 45 medewerkers), draagt daarin zorg voor de uitvoering en bewaking van de facultaire bedrijfsprocessen en geeft hierin direct leiding aan twee bureauhoofden (Onderwijsbureau en Onderzoeksbureau), het bestuurssecretariaat, het Postacademisch onderwijsbureau, een medewerker Graduate School en een medewerker bedrijfsvoering.
U ziet toe op de (kwaliteit van de) dienstverlening vanuit de VU-diensten en maakt afspraken over het te leveren dienstverleningspakket met de betreffende dienstdirecteuren; dit doet u binnen het kader van het universitaire beleid en in afstemming met de facultaire medezeggenschap.
Als directeur bedrijfsvoering profileert u de faculteit en haar belangen op effectieve wijze op universiteits- en sectorbreed niveau.

Functie-eisen

Bindt mensen in het licht van de missie en ambities van de Vrije Universiteit (en de FSW in het bijzonder)
U bent communicatief sterk, luistert, inspireert als rolmodel, creëert commitment voor keuzes, heeft oog voor diversiteit in de faculteit en overbrugt verschillen.
Klantgerichtheid
U heeft oog en oor voor de wensen vanuit het primaire proces en de stakeholders binnen en buiten de faculteit en weet deze te vertalen in beleid en concrete acties, maar kan ook nee zeggen wanneer dat moet.
Leren en samenwerken
U heeft een heldere, inspirerende visie op moderne sturing. U bent in staat adequaat en collegiaal samen te werken, verbinding te zoeken en te kunnen onderhandelen met in- en externe partijen, stakeholders, faculteiten, de andere disciplines binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Realisatiekracht en focus
Kenmerkend voor u is dat u oplossingsgericht en besluitvaardig bent. U handelt transparant en resultaatgericht in de academische omgeving.
Verantwoordelijkheid geven en nemen
U bent in staat een goede balans te vinden tussen verantwoordelijkheid nemen en ruimte geven aan de professionals binnen de bedrijfsvoering en zorgt hierbij voor een goede balans tussen geven en nemen. U stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers ter bevordering van flexibele en effectieve werkverbanden.

Als ideale kandidaat beschikt u tenminste over de volgende ervaring en opleiding:
• afgeronde academische doctoraal of masteropleiding;
• kennis van en ervaring met de universitaire organisatie;
• bestuurlijke kwaliteiten;
• aantoonbare financiële expertise;
• tenminste 5 jaar ervaring met integraal management op directieniveau;
• aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven aan een diverse groep professionals;
• ruime ervaring met beleidsmatige processen en de implementatie daarvan in een complexe organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor vijf jaar. Culturele minderheden en vrouwen worden in het bijzonder uitgenodigd om te reageren. Op http://www.werkenbijdevu.nl zijn de aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid terug te vinden. Advisering door de medezeggenschap is onderdeel van de benoemingsprocedure.

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 5.485,= en maximaal € 7.072,= bruto per maand (salarisschaal 15) bij een voltijds dienstverband. Adequate opleidingsfaciliteiten en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Additionele informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Gerard Wesselo. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Sluiting reactietermijn: 22 augustus 2017
Voordracht van kandidaten: 7 september 2017 (in afwezigheid van kandidaten)
Eerste ronde selectiegesprekken: 11 september 2017 na 16.00 uur
12 september 2017 van 10.00 tot 13.30 uur
13 september 2017 van 09.00 tot 12.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken: 19 september 2017 van 15.00 tot 16.30 uur

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via http://www.wesselopartners.nl/vacatures/O170085/directeur-bedrijfsvoering-fsw.

Contactgegevens

Gerard Wesselo
partner

Mirjam Kool
officemanager

Wesselo & Partners | Selection as art
telefoon: 030 275 84 46
internet: http://www.wesselopartners.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Bedrijfsomschrijving

Bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Dat is waardoor de Vrije universiteit Amsterdam zich laat inspireren. Wij streven ernaar dat onze studenten hun talenten ontwikkelen en leren hoe ze die kunnen aanwenden voor het welzijn van onze maatschappij en planeet. Deze academische vorming vindt plaats in een diverse en internationale omgeving. Ons onderzoek beslaat het gehele wetenschappelijke spectrum van alfa, gamma en bèta, tot leven en medisch. Dit rijke palet maakt grensverleggend interdisciplinair onderzoek en innovatieve maatschappelijke toepassingen mogelijk.

Al sinds de oprichting staat de VU voor een onderscheidende wetenschapsbeoefening en -toepassing. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. De VU beoogt niet alleen verdieping van kennis, maar ook verbreding. Via de Bruto Academische Waarde wil de VU een antwoord geven op hoe zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet als universiteit. De organisatie vraagt van haar studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. De VU streeft ernaar zich te profileren:
• als een sterke universiteit met een (inter)nationaal concurrerend onderwijsaanbod van hoogstaande academic masters en research masters;
• als een betrokken universiteit die internationaal toonaangevend onderzoek verricht dat bijdraagt aan het oplossen van de grote maatschappelijke problemen;
• als wetenschappelijk opleidingsinstituut voor de regio Amsterdam en omstreken. De VU leidt VWO - scholieren en HBO studenten in de bachelor- en masteropleidingen met kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs op tot kritische en maatschappelijk betrokken academici.

De drie kernwaarden ‘verantwoordelijk’, ‘open’ en ‘persoonlijk’ vormen een inspiratie bij de inrichting van onderwijs en onderzoek en klinken door in de dagelijkse omgang tussen studenten en medewerkers.

De Vrije universiteit telt ca. 4.700 medewerkers en ca. 23.000 studenten, waarvan 4.000 eerstejaars bachelor, 7.800 master studenten en 2.800 internationale studenten.

Begrijp de vragen van vandaag. Draag bij aan de wereld van morgen’. Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) houden ruim 2.500 studenten en ruim 250 medewerkers zich vanuit die gedachte bezig met onderwijs en onderzoek naar sociaalwetenschappelijke vraagstukken. De faculteit heeft 5 bachelor- en 7 masteropleidingen in de sociologie, antropologie, politicologie en bestuurswetenschappen, communicatiewetenschap en organisatiewetenschap Het onderzoekszwaartepunt van het FSW onderzoek ligt bij societal resilience (zie http://www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/institute-for-societal-resilience/). Het verschil maken in diversiteit is een belangrijk onderdeel van onze missie.

De faculteit zoekt een nieuwe directeur bedrijfsvoering om, op het gebied van de bedrijfsvoering en ondersteuning, samen met het bestuur nader vorm te geven aan onder andere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de onderwijs- en onderzoeksorganisatie, vergroten van de eerste, tweede en derde geldstroom, talentbeleid, verlagen van de werkdruk, diversiteit en internationalisering. De directeur bedrijfsvoering maakt deel uit van het faculteitsbestuur en heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met de directeuren van de diensten. De faculteit zoekt een directeur die actief mee denkt en doet waar het om gaat, namelijk om strategische vraagstukken rond onderwijs en onderzoek.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature