Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus ‘De erfelijkheid van en de link tussen gedragscontrole en schoolsucces’

Project De afdeling Biologische Psychologie zoekt een promovendus voor een project wat onderdeel is van het NWO-zwaartekrachtprogramma “Why some children …

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
De Boelelaan, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Salarisindicatie:
€ 2588 - € 2840 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Project
De afdeling Biologische Psychologie zoekt een promovendus voor een project wat onderdeel is van het NWO-zwaartekrachtprogramma “Why some children thrive and others don’t” van het landelijke Consortium on Individual Development (individualdevelopment.nl). Het project richt zich op het samenspel van genetische en omgevingsinvloeden in schoolprestaties en gedragscontrole. U zult gebruik maken van data van het Nederlands Tweelingen Register (www.tweelingenregister.org) en actief bijdragen aan de continuering en verrijking van de dataverzameling. Het project focust op de relatie tussen schoolprestaties en gedragscontrole en richt zich op de basisschoolperiode. Wat is in de kleuterklas de relatie tussen vroegschoolse vaardigheden (voorlopers van rekenen en lezen) en gedragscontrole, en zijn ze met name gerelateerd vanwege gedeelde omgevings- of genetische invloeden, en/of is er een causale relatie? In hoeverre voorspellen vroegschoolse vaardigheden in de kleuterklas (voorlopers van rekenen en lezen) latere schoolse vaardigheden, en draagt gedragscontrole in de kleuterklas daaraan bij en zo ja, waarom? Voorspellen polygenetische scores (op basis van opleidingsniveau en ADHD GWA-studies) schoolse vaardigheden en gedragscontrole?

Functie-inhoud
Als promovendus bent u verantwoordelijk voor een deel van de dataverzameling bij leerkrachten van tweelingen en maakt gebruik van de unieke grootschalige longitudinale database van het Nederlands Tweelingen Register. U onderzoekt wat de oorzaken zijn van verschillen en overeenkomsten in schoolprestaties en gedragscontrole. In uw promotieonderzoek voert u gedragsgenetische (genetische architectuur en gen-omgeving-interactie/correlatie) en moleculair genetische analyses (polygenetische risicoscore analyses) uit.

Functie-eisen

Een afgeronde research master in de biologische psychologie, gedragsgenetica, psychometrie, ontwikkelingspsychologie, of vergelijkbaar; kennis van statistische methoden (structurele vergelijkingsmodellen zoals geïmplementeerd in Mx, Mplus, Lisrel en R); kennis van genetische epidemiologie en familieonderzoek; ervaring met het omgaan met grote, longitudinale, datasets; belangstelling voor/kennis van ontwikkeling van kinderen; affiniteit met vragenlijst onderzoek; bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor dataverzameling/datakoppeling; kennis van kwantitatieve genetica; goede schrijf- en spreekvaardigheid in Nederlands en (academisch) Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 3 jaar. Aan het einde van het derde jaar dient de arbeidsovereenkomst afgesloten te worden met een dissertatie.

De Vrije Universiteit heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• Minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• Marktconforme reiskostenregeling.

Op onze website kun je onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden.

Salariëring is conform de CAO voor universiteiten. Het salaris is bij indiensttreding € 2.588,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling.
Het maximumsalaris bedraagt € 2.840,- bruto per maand.

Additionele informatie

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met: Prof. dr. Dorret Boomsm of dr. Eveline de Zeeuw.

Bedrijfsomschrijving

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, genetica, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening. De faculteit herbergt het Nederlands Tweelingen Register (NTR) waarmee baanbrekend onderzoek in de gedragsgenetica wordt gedaan.