1. Vacatures
 2. Wageningen University & Research
 3. Opleidingsdirecteur-Studie-Adviseur MSc Metropolitan Analysis Design & Engineering

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Opleidingsdirecteur-Studie-Adviseur MSc Metropolitan Analysis Design & Engineering

NVAO-geaccrediteerde programma'sOnderdeel van ESA is de sectie "NVAO-geaccrediteerde programma's", waarin een groep opleidingsdirecteuren voor NVAO geaccrediteerde opleidingen is ondergebracht alsmede hun opleidingsteams (studie-adviseurs, studievoorlichters, secretariaten). De Dean of Education geeft leiding aan ...

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Droevendaalsesteeg, Wageningen, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
32 - 32 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

NVAO-geaccrediteerde programma's
Onderdeel van ESA is de sectie "NVAO-geaccrediteerde programma's", waarin een groep opleidingsdirecteuren voor NVAO geaccrediteerde opleidingen is ondergebracht alsmede hun opleidingsteams (studie-adviseurs, studievoorlichters, secretariaten). De Dean of Education geeft leiding aan deze sectie.

Binnen deze sectie is het opleidingsteam van de master Metropolitan Analysis, Design & Engineering verantwoordelijk is voor de gelijknamige master die in nauwe samenwerking met staf van de TU-Delft in Amsterdam wordt aangeboden aan het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. De opleiding is gestart in September 2017 met Wageningen University als penvoerder. Ook internationale studenten volgen de opleiding, en het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal studenten de komende jaren zal groeien. De opleidingsdirecteur & studie-adviseur die wij zoeken gaat leiding geven aan dit team.

Werksetting
De werksetting die wij nastreven binnen deze sectie is er één waarbij opleidingsdirecteuren niet in hun eentje werken, maar in een team van opleidingsdirecteuren en opleidingsteams op een domein (zoals bijvoorbeeld environmental sciences, social sciences of nutrition, food & health). Met elkaar geven de opleidingsdirecteuren op een domein invulling aan:
 • het gesprek over issues als (selectie en) toelating, kwaliteitszorg, implementatie van beleid ten aanzien van studie-advies en onderwijsinnovatie met de collega opleidingsdirecteuren op het domein;
 • het ontwikkelen van plannen en de implementatie daarvan voor de opleidingen op het betreffende domein in lijn met c.q. als uitvloeisel van de implementatie van de onderwijsvisie;
 • samenwerking over de opleidingsteams heen (delen best practices, kijken waar medewerkers uit teams voor elkaar kunnen inspringen c.q. elkaar kunnen vervangen, waar aanvullende expertise voor de teams als geheel nodig is, e.d.).
De opleidingsdirecteur
De opleidingsdirecteur & studie-adviseur die wij zoeken gaat binnen de hierboven geschetste context met name aan de slag voor de Master opleiding Metropolitan Analysis Design & Engineering en heeft als standplaats Amsterdam.
De opleidingsdirecteur & studie-adviseur is verantwoordelijk voor:
 • de dagelijkse zorg voor de opleidingen, waaronder:
  • Voortdurende ontwikkeling van de curricula van beide opleidingen, in samenspraak met docenten, studenten en vertegenwoordigers van het werkveld. Deze voortdurende ontwikkeling behelst ook onderwijsinnovatie op opleidingsniveau en de implementatie van de onderwijsvisie van Wageningen University;
  • Evaluatie en bewaking van de kwaliteit van onderdelen respectievelijk het gehele programma;
  • Overleggen met docenten over inhoud en vorm van de vakken in het curriculum;
  • Advisering over toelating van bachelor en master studenten;
  • Contact met examencommissie, Student Service Centre, e.d.
 • afstemming met relevante collegae en staf bij beide universiteiten en het AMS-institute;
 • de leiding van het opleidingsteam bestaande uit een collega opleidingsdirecteur van TU-Delft, studieadviseurs en het secretariaat;
 • advisering aan de opleidingscommissie omtrent ontwikkelingen in het onderwijs;
 • het beschikbaar maken van informatie voor studenten m.b.t. de inrichting van hun studie, zowel individueel als in groepen;
 • het doorverwijzen van studenten (stagecoördinator of afstudeervak-coördinator, de studentendecaan, - psycholoog of huisarts);
 • het meewerken aan wervings- en voorlichtingsactiviteiten rondom de studie en het bijdragen aan de uitreiking van de diploma's.
De opleidingsdirecteur rapporteert aan directeur ESA / Dean of Education.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken beschikt over:

 • een universitair denk- en werkniveau, bij voorkeur gepromoveerd;
 • kennis van en sterke affiniteit met het vakgebied van de opleiding en één of meer van de thema's van het AMS Institute (ontwikkeling ten behoeve van circulariteit, voor wat betreft de stedelijke stromen rondom water, energie, afval, voedsel en gezondheid, en mobiliteit en de sociaal-ruimtelijke context hiervan);
 • een T-profiel, waarmee we bedoelen dat de kandidaat op het vakgebied van de opleiding diepgaande kennis heeft, maar tevens kennis heeft van aanpalende opleidingen binnen Wageningen University op een dusdanig niveau dat deze
  • conceptuele verschillen ziet tussen de eigen opleidingen en de aanpalende opleidingen (in opzet, onderwijsmodel, didactische invulling, te realiseren leerdoelen);
  • conceptuele en inhoudelijke overlap kan benoemen;
  • best practices van de eigen opleidingen en aanpalende opleidingen herkent.
 • kennis van en ervaring met onderwijsmanagement;
 • kennis van en ervaring met digitalisering in het onderwijs;
 • conceptueel vermogen; met name op het vlak van beta-gamma integratie eninter-, en transdisciplinariteit;
 • ervaring met het verbinden van onderwijs en onderzoek en met externe partijen;
 • gevoel voor entrepreneurship;
 • een relevant netwerk voor de functie.

  Competenties
 • Omgevingsgericht;
 • Sterk in het aanjagen en verbinden van verschillende partijen;
 • Sterk oplossend vermogen (hands-on), gegeven dat de opleiding net van start is;
 • Excellente beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
 • Bestand tegen (werk)druk;
 • Overtuigingskracht, in staat om te motiveren, onderbouwen;
 • Goede contactuele eigenschappen, waaronder interculturele communicatievaardigheden en aantoonbare coachings- en adviesvaardigheden met studenten;
 • Organisatie- sensitief, goed gevoel bij bestuurlijke verhoudingen;
 • Stuurt op resultaat; maar heeft ook begrip heeft voor waarden als solidariteit en rechtvaardigheid;
 • Verbindend en een teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van 0,7 fte. De aanstelling is - na gebleken geschiktheid - voor een periode van maximaal 5 jaar, waarna de aanstelling nog een keer verlengd kan worden of de kandidaat geacht wordt over te gaan naar een andere functie binnen of buiten Wageningen UR.
Op de functie is salarisschaal 13 van toepassing (maximaal € 5.861,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Wageningen UR beschikt over een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Additionele informatie

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. A. Bregt, Directeur ESA / Dean of Education (0317-482356, Arnold.Bregt@wur.nl)

Solliciteren:
Belangstellenden voor deze vacature kunnen brief en CV opsturen via www.wageningenur.nl/werkenbij .
Sluitingsdatum sollicitaties: is verlengd tot 15 januari 2018

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Bedrijfsomschrijving

Over WAGENINGEN UR
"To explore the potential of nature to improve the quality of life" is de missie van Wageningen UR. Al onze 6000 medewerkers en 11.000 studenten werken en leren op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving: duurzame agro-productiesystemen, voeding & gezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn, leefbare groene ruimte en maatschappelijke innovatie zijn belangrijke thema's.

Wageningen UR bestaat uit de universiteit en negen marktgerichte onderzoeksinstituten. De instituten en de universiteit werken samen in vijf thematische Sciences Groups waarin naast onderwijs zowel fundamenteel als meer toepassingsgericht onderzoek plaatsvindt. Het is onze ambitie om ons nationaal en internationaal te onderscheiden door uitstekend onderwijs en onderzoek in ons domein.

De universiteit verzorgt onderwijs voor ca. 6000 bachelor en 5000 master studenten. Ongeveer de helft van de masterstudenten heeft een internationale achtergrond, ze komen uit meer dan 100 verschillende landen. Studenten waarderen ons onderwijs zeer: Wageningen University staat al 13 jaar op de 1e plaats in de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Om die toppositie in het onderwijs te behouden richten we ons in de komende jaren op het behoud van de hoge kwaliteit van het onderwijs ook bij de snelgroeiende studentenaantallen, het versterken van de relatie tussen onderzoek en onderwijs, het bereiken van nieuwe doelgroepen zoals life long learners en een verdere integratie van digitalisering en online onderwijs. Internationalisering en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke thema's.

Education and Student Affairs
Binnen Wageningen UR is 'Education and Student Affairs' (ESA) de centrale afdeling die zowel strategische, beleidsmatige, uitvoerende als ondersteunende taken heeft op het gebied van onderwijs. De afdeling matcht vraag en aanbod van onderwijs, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het onderwijs en ontwikkelt en implementeert onderwijsbeleid. Naast geaccrediteerde onderwijsprogramma's ontwikkelt de afdeling een aanbod aan online onderwijs. De afdeling coördineert en faciliteert de voorbereiding en uitvoering van cruciale processen als accreditaties, visitaties en andere kwaliteitsaudits gericht op het onderwijs van Wageningen UR. De afdeling levert tenslotte diensten aan (potentiële) studenten en docenten van WU en ondersteunt de uitvoering van het onderwijs.

De afdeling ESA bestaat uit 7 secties, namelijk (1) NVAO-geaccrediteerde programma's, (2) Open en Online onderwijs, (3) Wageningen Academy, (4) Quality and Strategic Information, (5) Student Service Centre, (6) Education Support Centre en (7) een groep medewerkers die de directeur ESA / Dean of Education en de Manager ESA ondersteunen. De afdeling omvat in totaal circa 200 medewerkers.

Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research op de speciale werken bij pagina's.