Projectleider

Waterschap Aa en Maas zoekt een ervaren en doortastende Projectleider die leiding geeft aan een complex gebiedsproces waarbij interactie is met veel stakeholders.

29 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Pettelaarpark, Den Bosch, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Projectleider deelproject Smakterbroek
locatie: 's-Hertogenbosch

Aa en Maas heeft vanuit het Europese Life IP 'Delta Natuur' programma een EU-subsidie toegekend gekregen voor deelproject Smakterbroek. Het gaat hierbij om het gebied op de grens tussen provincie Noord-Brabant en Limburg. Het primaire doel van het project is het voorkomen of inperken van wateroverlast ter plaatse van kapitaalintensieve punten zoals gebouwen en infrastructuur (wegen, spoor). Dit is extra belangrijk in periodes waarin de waterafvoer van de beken stagneert bij een hoge waterstand in de Maas. Voorts liggen in het gebied WBP opgaven op het gebied van waterveiligheid, beekherstel, beekmondingen en het oplossen van verdroogde natuur (EHS). De essentie is om sámen de waterveiligheid op orde te brengen: een alliantie waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Het project richt zich op een verkennend governance traject. Het LIFE Integrale Project (IP) functioneert daarbij als katalysator om tot een strategisch integraal plan te komen voor de aanpak van klimaat- en milieuproblemen (Natura 2000) van het gebied. De focus ligt op coördinatie en het zorgen voor commitment van de stakeholders in relatie tot de beste oplossingen. De onderwerpen komen voort uit Europese milieu- en klimaatwetgeving en wensen vanuit het gebied. Het LIFE IP concentreert zich op spanningsbogen tussen economie, veiligheid en natuur. Door de wijze van aanpak kunnen problemen worden aangepakt en oplossingen worden uitgewisseld binnen verschillende waterrijke delta natuurgebieden. Smakterbroek functioneert daarbij als één van de pilot-locaties t.b.v. uitwisseling en demonstratie van instrumenten en modellen.

Functieomschrijving
Wij zoeken een ervaren en doortastende projectleider die leiding geeft aan een complex gebiedsproces waarbij interactie is met veel stakeholders (o.a. Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, belangenorganisaties en direct belanghebbenden. Je initieert en regisseert de integrale water- en gebiedsopgave en speelt flexibel in op ontwikkelingen en initiatieven vanuit de omgeving en de regionale waterveiligheidsopgave. Je organiseert een integraal gebiedsproces volgens de spelregels van het Europees subsidieprogramma Life IP en passend binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Je bent een echte teamspeler. Je geeft leiding aan een multidisciplinair gebiedsteam, stuurt op doelen, risico’s en benodigde middelen, stemt af met de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers en bereidt bestuurlijk overleg en besluitvorming voor.

Functie-eisen

Functie-eisen
  • Je hebt minimaal een afgeronde academische opleiding en minimaal 10 jaar relevante ervaring met proces- en projectmanagement van grote ruimtelijke inrichtingsopgaven in een bestuurlijk dynamische omgeving.
  • Je hebt ervaring met het vormgeven van strategische analyses en voelt je thuis in het samenspel tussen overheden en stakeholders.
  • Je hebt ervaring met methoden van co-creatie (bijvoorbeeld Mutual Gains Approach) en je hebt een relevant netwerk.
  • Je bent een doelgerichte verbinder en bent gewend proactief te sturen op risico´s.
  • Je stijl is open, zakelijk en creatief, oplossingsgericht en besluitvaardig.
  • Je beschikt over aantoonbaar vloeiende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels.

Successen heb je mede bereikt door je krachtige persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. Hiervan vinden wij graag concrete voorbeelden terug in je cv.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling in deeltijd (max. 1850 uur in een periode van maximaal 2 jaar). Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris, inclusief Individueel Keuzebudget (IKB), maximaal € 66.190,- bij een werkweek van 36 uur (functieschaal 11 van de salarisschalen waterschapspersoneel), afgestemd op de doorlooptijd en financiering van het project.

Het IKB is een toeslag van ruim 20% (inclusief 8% vakantiegeld) op je bruto jaarsalaris en kun je gebruiken voor het kiezen van een aantal arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of ervoor kiezen dit bedrag uit te laten betalen. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Omdat wij persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit belangrijk vinden krijg je een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 5.000,- per vijf jaar.

Contactinfo
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Sara de Boer, Afdelingshoofd Grondzaken & Inrichting, telefoon 073 6158345. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.aaenmaas.nl.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 5 juli a.s. aan het cluster P&O van Waterschap Aa en Maas via het online sollicitatieformulier.

Voor de veiligheid van waterschap Aa en Maas, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature