VOORZITER EN LID RAAD VAN TOEZICHT

27 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Edam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie
Het Atlas College verzorgt met ruim 500 medewerkers voor ruim 4200 leerlingen openbaar voortgezet onderwijs in Hoorn, Medemblik en Edam en omgeving en heeft drie onderwijslocaties in Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), één in Medemblik (SG De Dijk) en één in Edam (SG De Triade). Samen bieden deze scholen vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs: van vmbo tot en met vwo. Naast genoemde scholen valt ook het Atlas Service Centrum, waar alle stafdiensten zijn ondergebracht, onder het college.

Het openbare karakter van het Atlas College wordt zichtbaar in het streven om leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen en hun te leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. De wijze waarop de scholen deze doelstelling invullen, verschilt van school tot school en dit geldt ook voor het karakter, de sfeer, het onderwijsaanbod, de pedagogische en didactische aanpak. Vooral op onderwijskundig gebied wordt bewust gekozen voor ruime kaders, zodat elke school zo goed mogelijk kan aansluiten bij hun leerlingen en hun omgeving. Niet voor niets heeft elke Atlasschool haar eigen 'gezicht'. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school, die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderwijsinstelling als maatschappelijke onderneming en staat het bestuur daarbij met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor het bestuur en zorgt dat Atlas College is voorzien van een competent bestuur. Hierbij onderkent de Raad van Toezicht zowel de formele kant van zijn toezicht op besturing, de maatschappelijke opdracht van het Atlas College, als ook de mogelijke spanning die deze beide perspectieven kunnen opleveren. Verder beoordeelt de Raad van Toezicht vanuit zijn onafhankelijke positie de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle belanghebbenden van het Atlas College.

Door het reglementair terugtreden van de huidige voorzitter en een van de leden van de Raad van Toezicht van het Atlas College per 1 november 2017 ontstaat een vacature voor een

VOORZITER EN LID RAAD VAN TOEZICHT

Algemene eisen

• Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties.

• Affiniteit met en kennis van het (openbaar) onderwijs.

• Vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken.

• Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren.

• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

• Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom het onderwijsveld.

• In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten.

• Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur.

• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.

• Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.

• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

• Affiniteit met het werkgebied van het Atlas College cq West-Friesland/ Waterland geldt als een pre.

Voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van het Atlas College is een generalist met een duidelijke visie op de toekomst van de onderwijsinstelling. Hij/zij is in de eerste plaats een sterke verbinder, die het belang van het geheel overziet en het toezichtproces adequaat weet te regisseren. Naast sterke affiniteit met het onderwijsveld, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime ervaring als bestuurder én als toezichthouder in professionele maatschappelijke organisaties, de publieke sector en/of in het bedrijfsleven.

Specifieke profieleisen

• Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in maatschappelijke ondernemingen, de publieke sector of het bedrijfsleven.

• Sterk strategische oriëntatie en vermogen.

• Goed ingevoerd in (regionale) bestuurlijke netwerken; professioneel en maatschappelijk actief.

• Beschikking over een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een bindende rol te kunnen vervullen bij de mening en besluitvorming van de Raad van Toezicht.

• Bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren.

• Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld van het Atlas College (mede) bepalen.

• Breed overzicht ten aanzien van alle facetten van de bedrijfsvoering.

• Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen.

• Maatschappelijk engagement.

• Voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen.

• Regionale verankering in het werkgebied van het Atlas College (West-Friesland/ Waterland) geldt als een pre.

Lid Raad van Toezicht
Met als aandachtsgebied organisatieontwikkeling & ondernemerschap en als belangrijke competenties: een kritisch verbinder, teamspeler, ondernemend, proactief, groot strategisch inzicht, brede maatschappelijke achtergrond en gevoel bij de regio West-Friesland/ Waterland.

Specifieke profieleisen Lid Raad van Toezicht

Het betreft een breed bestuurlijk, strategisch profiel. U versterkt de Raad van Toezicht met name op de thema’s Organisatieontwikkeling & Ondernemerschap en bent aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vanuit veranderkundig- en ontwikkelingsperspectief. Gezocht wordt naar kandidaten met een academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bedrijfskunde, bestuurskunde, HRM, veranderkunde) en een ruime bestuurlijke ervaring in functies met eindverantwoordelijkheid in complexe maatschappelijke ondernemingen en/of het bedrijfsleven. U heeft eigentijdse kennis en ervaring met het bepalen van de visie op organisatieontwikkeling, maatschappelijk ondernemerschap en strategische HRM-vraagstukken, waardoor u kritisch toezicht kan houden op de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de organisatie. Dat impliceert: de organisatie op strategisch niveau goed kunnen doorgronden, ‘er achter’ kunnen kijken en een scherp oog hebben voor de eisen die innovaties en ontwikkelingen rondom (onderwijs)kwaliteit, professionalisering, werkgeverschap, arbeidsmarkt en digitalisering stellen aan het strategisch beleid. Een brede maatschappelijke belangstelling, aantoonbare affiniteit met onderwijs en een gevarieerd netwerk dat van nut kan zijn in de functie van toezichthouder completeren het beeld. Regionale verankering in het werkgebied (West-Friesland/ Waterland) geldt als een sterke pré. Dit lid zal deel uitmaken van de commissie Onderwijs & Kwaliteit van de Raad van toezicht.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie
Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de website: www.atlascollege.nl waar relevante informatie en diverse documenten beschikbaar zijn.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature