DIRECTEUR-BESTUURDER

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een eigentijdse directeur-bestuurder met het hart op de goede plaats als het gaat om de maatschappelijke doelstelling van Rondom Wonen. Zij zoeken een verbindende, innovatieve en ondernemende directeur-bestuurder die op basis van inhoud en partnership opereert.

28 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Pijnacker, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Rondom Wonen is een maatschappelijk betrokken en ambitieuze woningcorporatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met de zorg voor ruim 3000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Rondom Wonen zorgt voor “gewoon goed wonen” voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen. Rondom Wonen heeft een sterke visie waarin zij de huurder voorop plaatst. Rondom Wonen is overtuigd van het belang van een goede sociale huurvoorraad, werkt samen met bewoners en partners aan aangenaam wonen binnen haar werkgebied. De kernwaarden zijn: betrouwbaar, nuchter, transparant en benaderbaar. De volkshuisvestelijke doelstellingen staan voorop; een gezonde financiële positie ziet Rondom Wonen daarbij als voorwaarde. Het versterken van het kostenbewustzijn en het vergroten van de invloed van bewoners en belanghouders zijn belangrijke speerpunten waarbij de lat steeds hoog wordt gelegd.

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een eigentijdse directeur-bestuurder met het hart op de goede plaats als het gaat om de maatschappelijke doelstelling van Rondom Wonen. Zij zoeken een verbindende, innovatieve en ondernemende directeur-bestuurder die op basis van inhoud en partnership opereert.

DIRECTEUR-BESTUURDER

Plaats in de organisatie
De directeur-bestuurder vormt het bestuur van de stichting. Hij/ zij is eindverantwoordelijke voor het functioneren en/ besturen van de organisatie. De directeur-bestuurder is de werkgever en heeft zo een formele en juridische relatie met de werknemers. Hij/ zij stelt de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt de Raad van Commissarissen de in de statuten benoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen adviezen kan geven en als sparringpartner van het bestuur kan optreden. De directeur-bestuurder is ook de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en fungeert daarmee als overlegpartner voor de Ondernemingsraad.

De directeur-bestuurder is voorzitter van het managementteam, geeft integraal leiding aan de werkorganisatie en weet vanuit zijn/haar visie op de volkshuisvesting en brede kennis en ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, richting te geven aan de strategie en verdere ontwikkeling van Rondom Wonen.

Rondom Wonen staat goed bekend en heeft de afgelopen jaren, na een periode van investeren en nieuwbouw, een strak financieel beleid gevoerd. Voortbordurend op deze basis, draagt de directeur-bestuurder bij aan het verder positioneren van Rondom Wonen als maatschappelijke organisatie, in nauwe samenwerking met bewoners en de gemeenschap waarin zij wonen. De directeur/bestuurder weet ontwikkelingen goed te vertalen naar de opgaven voor Rondom Wonen en de gevolgen voor haar lokale/regionale situatie. Daarbij is van belang dat de inbedding van Rondom Wonen in het lokale- en regionale netwerk gekoesterd en nog verder wordt uitgebouwd.

De directeur-bestuurder moet affiniteit hebben met de primaire doelgroep. Dat vraagt om iemand die aansluiting heeft met de doelgroep, de specifieke wensen van de doelgroep doorgrondt, aansluiting zoekt bij ontwikkelingen en initieert. Intern is er oog voor de onderlinge verhoudingen en geeft hij/ zij de medewerkers richting en ruimte. De nieuwe directeur-bestuurder heeft oog voor de balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement en draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie.

Persoonlijkheidsprofiel
Rondom Wonen is een organisatie die maatschappelijk presteren bovenaan plaatst. De gezochte kandidaat moet zich daarin kunnen herkennen. Hij/zij heeft visie op de volkshuisvesting en op een moderne manier van organiseren. Niet meer vanuit hiërarchie en macht maar vanuit gelijkwaardigheid, partnership en vertrouwen. Betrouwbaarheid, nuchterheid, transparantie en benaderbaarheid zijn belangrijke kernwaarden. Binnen rondom Wonen wordt open en transparant gesproken over de toegevoegde waarde van een ieder aan het geheel. Dat betekent dat zelfreflectie een kerneigenschap van iedereen moet zijn, ook van de nieuwe directeur- bestuurder. Respect voor elkaars kunde en erkennen van elkaars onvolkomenheden en daarover het debat voeren: dat is de houding en het gedrag die passen in een organisatie die permanent leert en zich verder wil ontwikkelen.

Functie-eisen

• Academisch denk- en werkniveau, generalist, strategisch abstractieniveau en het vermogen om de visie naar concrete doelen te vertalen;

• Visie op/ kennis van volkshuisvesting en de woningcorporatiesector.

• Een zakelijke instelling, risicobewust en voldoende kennis van de bedrijfsvoering.

• Affiniteit met financieel economische aangelegenheden.

• Kennis hebben van de relevante wet- en regelgeving voor woningcorporaties.

• Brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende ervaring en ervaring met maatschappelijk ondernemen.

• Inzicht en passie voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en doelgroepen; hart voor de huurders!

• Inzicht in eigentijdse verhouding bestuur – Raad van Commissarissen.

• Aantoonbaar gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

• Verbindend, empathisch, enthousiasmerend.

• Leider die toegankelijk en betrokken is.

• Resultaatgericht (doelgericht).

• Wil participeren in het lokale werkveld en onderdeel zijn van het maatschappelijk veld in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wonen in de regio is een pre.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rondomwonen.nl. Op de website zijn diverse relevante publicaties, waaronder een actueel ondernemingsplan, beschikbaar.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature