LID COLLEGE VAN BESTUUR V/M 

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Met een zeer diverse studentenpopulatie en grootstedelijke en internationale omgeving staat De Haagse Hogeschool in de frontlinie van een veranderende samenleving. De Haagse Hogeschool biedt kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs. Als brede hogeschool wil De Haagse Hogeschool toonaangevend zijn op de thema’s kwaliteit, wereldburgerschap, internationalisering en netwerkhogeschool. Deze thema’s vormen de basis voor de ontwikkeling van het onderwijs, onderzoek en de organisatie van De Haagse Hogeschool.

Voor bedrijven, overheden en andere organisaties in de regio Haaglanden is De Haagse Hogeschool een innovatieve en betrouwbare partner. Samen met haar partners werkt de hogeschool aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en aan een slimme en sterke economische regio. Niet alleen door goede professionals op te leiden, maar ook met activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie.

De Haagse Hogeschool heeft in het Instellingsplan 2020 gekozen voor een scherp profiel met de primaire taak onderwijs te verzorgen. Zowel bacheloronderwijs dat studenten een goede start biedt, maar ook masteronderwijs, daar waar maatschappelijke behoeftes liggen. De tweede opdracht voor De Haagse Hogeschool als kennisinstelling is onderzoek te verzorgen.

Het praktijkgerichte onderzoek van De Haagse Hogeschool is gericht op kennisontwikkeling en -circulatie, het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs en de beroepspraktijk en het versterken van het profiel van de hogeschool. Daarop aansluitend focust de hogeschool inhoudelijk op vier onderzoeksplatforms:

- The next economy;

- Kwaliteit van leven: mens en technologie;

- Goed bestuur voor een veilige wereld;

- Connected learning.

De Haagse Hogeschool is op zoek naar een procesgericht, resultaatgedreven en strategisch handelend

LID COLLEGE VAN BESTUUR V/M

Plaats in de organisatie

Het College van Bestuur is driehoofdig en wordt gevormd door de voorzitter College van Bestuur mr. L.K. (Leonard) Geluk, het lid College van Bestuur dr. M.S. (Susana) Menéndez en het te werven lid College van Bestuur. Bij deze benoeming gaat het om de portefeuille Financiën, informatievoorziening/ -technologie en vastgoed.

Het College van Bestuur (CvB) vormt het hoogste bestuursorgaan en is als zodanig eindverantwoordelijk voor de stichting HBO Haaglanden. Het CvB rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op, naast het beleid van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht onderschrijft de ‘Branchecode Governance’. Deze code fungeert als een belangrijke leidraad in de manier van werken en handelen van beide organen.

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: Onderwijs, Audit en Renumeratie. Voor medezeggenschap en belangenbehartiging van studenten en medewerkers heeft De Haagse Hogeschool de Hogeschoolraad. De directeuren van faculteiten/academie en de directeuren van de diensten, die tevens deel uitmaken van het managementteam, leggen verantwoording af aan het College van Bestuur.

Functie-eisen

  • Een afgeronde academische opleiding, met bij voorkeur een financiële of bedrijfskundige achtergrond.
  • Bestuurlijke ervaring binnen een complexe uitvoeringsinstelling met hoogopgeleide professionals.
  • Ruime ervaring in financiële bedrijfsvoering, proces- en verandermanagement.
  • Ervaring met het realiseren van verbeteringen in de bedrijfsvoering.
  • Ervaring in het verbinden van (onderwijs)inhoudelijke ontwikkelingen met bedrijfsmatige processen en modellen.
  • Bekend zijn met de diversiteit van vraagstukken binnen het hoger onderwijs of is in staat deze op korte termijn eigen te maken.
  • Beschikken over een relevant netwerk of in staat zijn dit snel op te bouwen.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Jos Engel en Gerard Wesselo. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hhs.nl

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature