Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Bestuur

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Industrieweg Oost, Elst, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

‘Driestroom ondersteunt mensen met een beperking bij het realiseren van alledaags

Geluk’.

Stichting Driestroom helpt mensen met een beperking adequaat en op maat om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Zelfstandigheid en het zelf keuzes kunnen maken, dragen bij aan het realiseren van alledaags geluksgevoel. Driestroom stelt daarom steeds de ondersteuning voor haar cliënten en hun ontwikkelmogelijkheden voorop en zoekt daartoe in afstemming met de diverse, complexe en veranderende omgeving steeds naar nieuwe mogelijkheden. Alledaags geluk, de menselijke maat, even waardigheid, deskundigheid, veiligheid en maximale zelfstandigheid zijn leidend voor de keuzes van Driestroom. Driestroom is een organisatie van en voor mensen. De organisatie sluit de cliënten in haar hart, werkt doelgericht aan hun ontwikkeling en gaat zorgvuldig en adequaat om met hun beperkingen en communiceert daar open en eerlijk met elkaar en met alle betrokkenen over, zodat met elkaar tot verantwoorde keuzes, goede ondersteuning en draagvlak bij alle betrokkenen kan worden gekomen. De term 'beperking' hanteert Driestroom in brede zin: de organisatie verstrekt dienstverlening aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychische beperking, lichamelijke beperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de beschikbare middelen ondersteunt Driestroom zoveel mogelijk mensen met een beperking op een zo goed mogelijk manier bij het realiseren van alledaags geluk op gebied van wonen, werken, leren en welzijn.

In verband met uitbreiding van de Raad van Bestuur is Driestroom op zoek naar een inspirerende en verbindende tweede bestuurder, die mee richting kan geven aan strategische positionering en het profiel van Driestroom als een flexibele organisatie die snel en proactief kan inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.

Lid Raad van Bestuur

De functie

Samen met de voorzitter Raad van Bestuur vervult u een voorbeeld- en voortrekkersrol en fungeert u als aanjager van ondernemerschap, creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Daarbij houdt u een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie en werkt u actief aan de sfeer en cultuur binnen de organisatie en bewaakt u zorgvuldig de synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. U heeft een visie op de actuele ontwikkelingen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Samen met de voorzitter zet u de strategische lijnen uit en bent u eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgdienstverlening en de bedrijfsvoering binnen Driestroom. Het meer toekomstbestendig maken van Driestroom is een belangrijk onderdeel van uw opdracht. Daarbij gaat het om het vinden van een goede balans tussen verder vernieuwen en consolideren. U bent een inspirator voor de organisatie en stuurt teams en mensen aan zonder het ‘heft’ in eigen handen te nemen. U gaat graag complexe uitdagingen aan en herkent zich in de typering van bouwer én afmaker. Daarnaast bent u succesvol bij het sturing geven aan innovatie-/ verandertrajecten. U bent een echte verbinder en teamplayer, die gelooft in de kracht van samenwerken, hecht aan draagvlak en op basis van inhoud overtuigt. Het elkaar scherp houden, inhoudelijk versterken en feedback geven binnen de Raad van Bestuur, met de directieleden, als ook het inspireren en motiveren van teams is u toevertrouwd. Vanzelfsprekend vormt u een op samenwerking gericht en complementair duo met de voorzitter Raad van Bestuur. Op strategisch en inhoudelijk vlak is er sprake van een goede match, waarbij u elkaar optimaal dient aan te vullen en te versterken, waardoor u beiden als countervailing power acteert. U participeert in verschillende netwerken en zorgt voor een goede samenwerking met de ketenpartners en externe stakeholders. Het stimuleren van de onderlinge dialoog met management en medewerkers met als doel het verder verbeteren van processen, prestaties en de kwaliteit van de zorgdienstverlening is daarbij essentieel, evenals een respectvolle, constructieve verstandhouding met de diverse geledingen, zoals Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding.
 • Ervaring met de aansturing van grote complexe (zorg)organisaties/ organisatieonderdelen; brede integrale portefeuille, waaronder nadrukkelijk ervaring met het primair proces, de ‘markt’ kant en (meerdere aspecten van) bedrijfsvoering
 • Ervaring met organisaties in verandering en een bewezen staat van dienst bij de implementatie van complexe verandertrajecten.
 • Ervaring met innovatie van zorg en dienstverlening; in staat om concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling.
 • Capaciteiten om vanuit het primaire proces denkend integrale bedrijfsprocessen te helpen realiseren en daarmee de bedrijfsvoering te versterken.
 • Een heldere visie op gezondheidszorg en welzijn in de huidige maatschappelijke context; het vermogen bewegingen en ontwikkelingen in het politieke en maatschappelijke veld snel te scannen en te beoordelen op consequenties voor Driestroom.
 • Advies- en onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en diplomatie om procesmatig en resultaatgericht beleid te realiseren in een politiek getinte en complexe omgeving.
 • Bij voorkeur ervaring in het werken met een franchiseketen.
 • Een relevant netwerk (in de regio en landelijk) gericht op zorg, ondersteuning, behandeling en expertise.
 • Vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog.
 • Ervaring met het realiseren van een constructieve, professionele overlegrelatie met medezeggenschap, gericht op tevredenheid van cliënten en medewerkers, die efficiënt is ingericht en flexibel en slagvaardig mee beweegt met de bestuurlijke opgave en uitdagingen van Driestroom.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van
Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.driestroom.nl.