1. Vacatures
  2. Wesselo & Partners
  3. Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige wijze juridische en administratieve ondersteuning in de meest ruime zin van het woord verleent aan circa 25 (landelijke) commissies bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs.

Deze geschillencommissies zijn op grond van de wet, de cao’s dan wel andere regelingen verplicht gesteld voor onderwijsinstellingen. Het werkterrein van de organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs, zowel bijzonder (confessioneel en niet-confessioneel) als openbaar. Stichting Onderwijsgeschillen is de grootste organisatie in geschilbeslechting in het Nederlandse onderwijs.

Naast de ondersteuning van geschillencommissies onderhoudt Onderwijsgeschillen een Expertisecentrum op gebied van geschiloplossing in het onderwijs in Nederland. Het Expertisecentrum bevordert de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs.

Het bureau is gevestigd in Utrecht en bestaat uit 22 medewerkers. Er zijn circa 120 personen werkzaam als Voorzitter of lid van een of meer commissies. De inkomsten van Stichting Onderwijsgeschillen bestaan uit contributies van aangesloten scholen, subsidies van de rijksoverheid, waaronder WMS- en passend onderwijsgelden vanuit het ministerie van OCW en zaaktarieven.

Stichting Onderwijsgeschillen heeft haar organisatie ingericht volgens de uitgangspunten van ‘good governance’ en kent een Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht telt drie leden.

Het werkveld van de Commissie
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, in de centrale diensten en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze wet bepaalt dat geschillen voorgelegd worden aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Alle scholen in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op grond van de wet aangesloten bij de LCG WMS. Afhankelijk van de aard van het geschil, kan een geschil worden voorgelegd door het bevoegd gezag of door het medezeggenschapsorgaan . De uitspraken van de Commissie zijn bindend. Tegen de uitspraken van de Commissie staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Voorzitter De Commissie wordt geleid door de voorzitter, die een vooraanstaand jurist is en affiniteit heeft met geschilbeslechting en onderwijs. De voorzitter leidt de zitting (partijen én leden) en beschikt daartoe over leiderschap en bemiddelingsvaardigheden. Dezelfde eisen gelden ten aanzien van de vicevoorzitter.

Functie-eisen voor de voorzitter

Kennis en ervaring

  • Ervaren jurist die voldoet aan de vereisten om te kunnen worden benoemd tot rechter
  • Ervaring als voorzitter in een maatschappelijke organisatie;
  • Ervaring met het leiden van zittingen;
  • Affiniteit met geschilbeslechting en onderwijs(recht).

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen, partner. Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullendeinformatie

Voor meer informatie over Stichting Onderwijsgeschillen verwijzen wij u naar: www.onderwijsgeschillen.nl.