1. Vacatures
 2. Manager Financiën

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager Financiën

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Assen, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal

Functieomschrijving

De Manager Financiën rapporteert aan de directie, is lid van het managementteam en vervult een belangrijke adviserende rol richting Raad van Commissarissen en directie inzake het algemeen bedrijfsbelang.

Verantwoordelijk voor de organisatie en beheersing van financiële processen binnen de WMD Groep alsmede de beschikbaarheid van volledige, juiste en tijdige financiële rapportages van de diverse activiteiten van WMD. De processen betreffen, onder andere, de financiële administratie, inkoop en control. De Manager Financiën stuurt circa 11 medewerkers (in)direct aan.

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden

Bijdrage bedrijfsbeleid

Denkt als MT-lid mee over de visie van het bedrijf en voert deze mede uit. Draagt als lid van het MT bij aan de ontwikkeling en realisatie van het bedrijfsbeleid en draagt verantwoordelijkheid voor de prestaties van de organisatie als geheel. Adviseert de directie met betrekking tot de strategie ten aanzien van het eigen aandachtsgebied. Analyseert complexe financiële vraagstukken en formuleert hiervoor voorstellen. Verzorgt risico-analyses en doet voorstellen voor risico-minimalisatie.


Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving

Ontwikkelt en adviseert over het financiële en inkoop beleid en draagt zorg voor de implementatie ervan binnen de gehele organisatie. Is tevens verantwoordelijk voor een bedrijfsbrede implementatie van geldende wet- en regelgeving op het eigen vakgebied.


Tariefbeleid

Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de tarieven en de daaraan gekoppelde onderbouwing. Onderhoudt hiervoor de noodzakelijke contacten met ILT en ACM.

Managementinformatie Planning & Controle/administratieve organisatie

Draagt zorg voor de coördinatie van het budgetterings- en rapportageproces met behulp van beschikbare modellen en instrumenten.

Zorgt voor consolidatie van financiële gegevens, verzorgt tijdige en accurate managementrapportages.

Zorgt voor een juiste werking en optimalisatie van de administratieve organisatie.


Financiële plannen en verslaglegging

Is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel plan en jaarrekeningen van WMD en haar dochters conform wettelijke voorschriften.

Stelt voor de eigen sector een sectorplan op met bijbehorend budget/uren/investeringen. Rapporteert over het sectorplan en operationele resultaten.


Financiering

Volgt en beoordeelt financiële risico’s. Adviseert over de financiering op lange en korte termijn en zorgt voor de uitvoering hiervan. Verantwoordelijk voor relatiebeheer met financiers.


Vertegenwoordiging

Vertegenwoordigt het bedrijf extern en heeft frequent overleg met de Raad van Commissarissen en de auditcommissie.


Organisatie-inrichting

Is verantwoordelijk voor optimalisatie van de organisatie-inrichting van de eigen sector.


Leidinggeven

Geeft leiding aan de medewerkers binnen de sector en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de daarbij horende HR-taken (conform kaders personeelsbeleid). Zorgt daarnaast voor een goede werking van arbo-, milieu- en kwaliteitssysteem binnen de sector.

Functie-eisen

 • Bewezen academisch werk- en denkniveau op financieel economisch gebied. Bij voorkeur een voltooide opleiding tot RC of RA.
 • Ruime leidinggevende ervaring binnen het financieel economische werkveld.
 • Kennis van en ervaring met onder andere accounting, control, treasury, risicomanagement en fiscale zaken.

Profiel Manager Financiën

 • Gedegen kennis van bestuurlijke informatie voorziening
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Heeft een brede blik en heeft oog voor het maatschappelijk belang
 • Overziet het grotere geheel en zorgt voor verbinding binnen de organisatie
 • Kritische houding
 • Is in staat vertrouwen op te bouwen
 • Is een netwerker gericht op samenwerking met andere partijen
 • Staat open voor kansen die innovaties kunnen bieden voor het waterbedrijf, onder andere op het gebied van informatie en ICT
 • Is sociaal vaardig, communicatief en aanspreekbaar


Competenties

Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen, door acties te gelasten of meningen uit te spreken, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden.

Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

Aanpassingsvermogen: Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen.

Integriteit: Zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met bevoegdheden, middelen en informatie waarbij het algemeen belang leidend is.


Arbeidsvoorwaarden

Voor de functie geldt een marktconforme beloning.

Benoeming vindt in eerste instantie plaats voor een periode van één jaar. De intentie is om bij goed functioneren op termijn een vast dienstverband aan te bieden. WMD kent goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden.


Procedure

WMD laat zich bij de werving en selectie van een nieuwe Manager Financiën begeleiden door Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep. Werving vindt plaats door middel van executive search en plaatsing van een tweetal teasers op 6 en 13 januari in NRC Handelsblad.

Passende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met Ton Hardonk op het kantoor van de Galan Groep te Baarn. Hij adviseert WMD over de uit te nodigen kandidaten. WMD besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.


Sluiting reactietermijn – 20 januari 2018

Voorselectiegesprekken – 25 en 26 januari

CV-presentatie – 30 januari

Eerste gespreksronde – 5 februari

Eventueel assessment – 13 februari

Tweede gespreksronde – 20 februari


Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 - 694 8000.

Bedrijfsomschrijving

N.V. Waterbedrijf Drenthe (WMD) is een holding waarvan de aandelen in publieke handen zijn. Onder de holding vallen de nutstaak (WMD Drinkwater BV) en de niet-drinkwateractiviteiten (Energie & Water BV, Industriewater BV, Participaties BV). WMD is een regionaal verankerd en maatschappelijk betrokken bedrijf dat voorziet in een eerste levensbehoefte. WMD heeft hierbij oog voor de wensen van de klanten en produceert een eerlijk product tegen een zo laag mogelijke prijs. WMD streeft naar doelmatige en duurzame oplossingen onder andere in de waterketen en middels het leveren van water op maat. WMD is een overzichtelijke organisatie waarbinnen de menselijke maat voorop staat.

WMD Drinkwater zet zich er voor in om als nutsbedrijf de drinkwatervoorziening voor de Drentse burger optimaal te verzorgen en voor toekomstige generaties veilig te stellen.