1. Vacatures
 2. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Colourful People zoekt voor Woningbouwcorporatie Plavei naar een Lid Raad van Commissarissen. Interesse? Lees dan verder!

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Kerkstraat, Didam, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Commissarissen

Over Plavei
Plavei is een compacte organisatie met ongeveer 45 medewerkers, die ruim 4000 woningen aanbiedt in de gemeente Montferland en Zevenaar. De visie van Plavei is het bieden van betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu én in de toekomst.

Plavei is vooruitstrevende woningcorporatie waarbij de klant bovenaan staat. Dat betekent dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd zijn waardoor klanten optimaal bediend kunnen worden.

'Wonen is voor iedereen' is de missie van Plavei. Ook voor degenen die hun leven niet (goed) op de rit hebben. De organisatie is lokaal geworteld en is er primair voor de minst draagkrachtige groepen in de samenleving. Extra aandacht wordt besteed aan mensen die hulp nodig hebben bij het wonen naar wens. Klanten krijgen de ruimte om zelf te bepalen hoe ze willen wonen.

In de huidige strategische koers van Plavei ligt de focus op herontwikkeling en verduurzaming van het bestaande woningaanbod en de veranderende zorgbehoefte van de klant. Voor meer informatie, zie Strategisch beleidsplan. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe koers, die vanaf januari 2022 ingaat.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de vijf leden zijn benoemd op voordracht van de huurders. De raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van het goedgekeurde beleid. Daarnaast is de raad werkgever en klankbord van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt door de RvC benoemd.

De RvC vergadert circa zes keer per jaar en kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een volkshuisvestingcommissie. Plavei onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties waarin de bepalingen zijn opgenomen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, financiële continuïteit en het afleggen van verantwoording.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de besluitvorming en de bij behorende taken uit te voeren. Daarnaast beschikt elk lid over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar rol of taak in de raad binnen het kader van de profielschets van de raad.

In november loopt volgens het rooster van aftreden de termijn van de voorzitter af. Aangezien één van de huidige leden van de RvC benoemd zal worden als voorzitter is de RvC op zoek naar een nieuw lid met een profiel op het gebied van personeel, organisatie en organisatieontwikkeling, die woonachtig is in het werkgebied van Plavei of daarmee een concrete binding heeft. De overige kennisdomeinen (juridisch, financieel en volkshuisvesting/vastgoed) zijn afgedekt met de huidige commissarissen.

Profiel
Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Plavei zoeken wij voor dit profiel een lid RvC die:
 • kennis en/of ervaring heeft op het gebied van personeels- en organisatie(veranderingen);
 • woonachtig is in het werkgebied van de woningcorporatie of daar concrete binding mee heeft, bijvoorbeeld op basis van werkzaamheden;
 • netwerkcontacten heeft met relevante stakeholders in het werkgebied;
 • beschikt over een aantoonbare brede maatschappelijke belangstelling;
 • ervaring heeft op strategisch niveau;
 • kennis heeft van de ontwikkelingen op het gebied van wonen en de complexiteit van dit maatschappelijk speelveld goed weet te duiden;
 • op de hoogte is van de voor de woningcorporatie relevante kaders en ontwikkelingen dan wel bereid is om zich daarin te verdiepen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Gevoel voor strategische besluitvormingsprocessen.
 • Oog voor ontwikkelingen en trends op het gebied van digitalisering.
 • Affiniteit met financieel-economische zaken.
 • Affiniteit met het werkveld van woningcorporaties.

Competenties:
 • Diplomatiek, probleemoplossend.
 • Actiegericht, executiekracht.
 • Teamgericht, verbindend, stimuleert interactie.
 • Kritisch, onafhankelijk.

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bezoldiging
De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de honoreringscode Interne Toezichthouders van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.

Procedure
Plavei laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot, partner bij Colourful People. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 21 augustus 2021 via het sollicitatieformulier. De selectiegesprekken vinden plaats in de weken 38 t/m 40. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties
Conform de vigerende regelgeving wordt de door de RvC geselecteerde kandidaten voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Aw, zie deze link.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.