1. Vacatures
 2. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Voor Woningstichting Putten zoeken wij een lid raad van Commissarissen voor het aandachtsgebied ‘volkshuisvestelijk/maatschappelijk’. Heeft u kennis op het gebied van wonen, zorg en welzijn?

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Spoorstraat, Putten, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
6 - 6 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid raad van Commissarissen
Woningstichting Putten

Voor Woningstichting Putten zoeken wij een lid raad van Commissarissen voor het aandachtsgebied ‘volkshuisvestelijk/maatschappelijk’. Het betreft een positie op voordracht van de huurdersorganisatie.

De Raad van commissarissen
De raad van commissarissen van Woningstichting Putten heeft primair de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van commissarissen staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

De taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van Woningstichting Putten en het reglement van de raad van commissarissen. Het toezicht omvat in ieder geval:
 • De realisatie van de doelstellingen van de corporatie.
 • De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de corporatie.
 • Het toezicht op en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • Het kwaliteitsbeleid.
 • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
 • De financiële verslaglegging.
 • De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

Het toezicht geschiedt vanuit een onafhankelijke opstelling en vindt niet alleen achteraf plaats, maar heeft ook een anticiperend karakter. De raad van commissarissen komt regulier minstens vijf keer per jaar bijeen.

Tijdens de vergaderingen bespreekt de RvC het ondernemingsplan, het strategisch voorraad beleid, de begroting en jaarrekening, investeringsvoorstellen, rapportages en worden strategische ontwikkelingen besproken. De RvC vergadert doorgaans in aanwezigheid van de bestuurder. De RvC betracht optimale transparantie in denken en doen, in lijn met de nieuwe Woningwet. Hoewel er soms scherp gedebatteerd wordt, is de sfeer in de RvC over het algemeen ontspannen.

Er wordt van de commissarissen een toegankelijke opstelling verwacht naar de belanghouders, 'de aanspreekbare commissaris'. De RvC wil zich in verbinding voelen met elkaar, het bestuur, met werknemers, huurders en andere stakeholders. Daartoe nodigt de RvC tenminste eenmaal per jaar de Huurdersorganisatie uit. Ook zijn er regelmatig contacten met de verschillende managementteamleden. Daarnaast wil de raad regelmatig contacten hebben met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Putten bestaat uit 5 leden. In verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn er is een vacature voor een lid RvC met het aandachtsveld volkshuisvestelijk/maatschappelijk.

Lid Raad van Commissarissen, het profiel
Binnen de Raad van Commissarissen wordt er gezocht naar kandidaten met het aandachtsveld ‘volkshuisvestelijk/maatschappelijk’. Het betreft een positie op voordracht van de huurdersorganisatie. Gezien de samenstelling van de Raad worden nadrukkelijk ook vrouwen uitgenodigd om te reageren.

De commissaris met de portefeuille ‘volkshuisvestelijk/maatschappelijk’ kan trends signaleren en de specifieke rol van de maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de woningcorporatie de invulling daarvan. De commissaris is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Leefbaarheid, Zorg en Welzijn en heeft een breed relevant netwerk.

Functie-eisen

De geschikte kandidaat heeft:

 • kennis van en ervaring op het gebied van de (regionale) volkshuisvesting in het kader van de maatschappelijke opgave en haar stakeholders;
 • visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep-ontwikkelingen;
 • visie op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere partijen;
 • kennis van en inzicht in sociale/maatschappelijke processen met name op wonen, zorg en welzijn;
 • kennis van en visie op toekomstige rollen van corporaties en op ontwikkelingen van leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie en woonvormen en dergelijke;
 • kennis van en visie op samenwerking met corporaties en andere partijen op de lokale en regionale woningmarkt;
 • inzicht in de omgang met strategische allianties vanuit de zorgsector;
 • kennis van de diverse woonvormen;
 • bij voorkeur kennis van de maatschappelijke omgeving in de omgeving Noord-West Veluwe.

Woningstichting Putten, de organisatie
Woningstichting Putten is dé partij die in Putten zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Doel is om voor passende huisvesting te zorgen voor mensen die, vanuit financiële of sociale omstandigheden, hier niet zelf in kunnen voorzien. De 16 enthousiaste medewerkers vertalen woonwensen, in nauwe samenwerking met bewoners en de in de wijken actieve organisaties, naar een betaalbaar eigen thuis in een plezierige en veilige woonomgeving. Luisteren- en doen ten behoeve van de klant, staat bij de medewerkers voorop.

De organisatie draagt bij aan een prettige woonomgeving en de goede onderlinge verhoudingen tussen bewoners, met als doel dat iedereen zich thuis voelt. Woningstichting Putten beheert ruim 2.000 kwalitatief goede woningen. Daarnaast richt de organisatie zich op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe sociale huurwoningen en daarbij horende diensten in de gemeente Putten. Maatschappelijke betrokkenheid met oog voor ontwikkelingen is één van de kernwaarden van Woningstichting Putten.

Solliciteren
Terra Management Search begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacature.

Op de site van Terra Management Search: www.terrasearch.nl kunt u een informatienotitie downloaden over deze vacature met meer informatie over de sollicitatieprocedure.

U kunt uiterlijk 23 augustus a.s. reageren. U kunt uw sollicitatie uploaden via het online sollicitatieformulier op de site van Terra Management Search. Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen we u uit ons te bellen of te mailen. Dianne Kurvers, search consultant via 085 0702597.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.