1. Vacatures
 2. Lid raad van commissarissen (portefeuille financiën)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid raad van commissarissen (portefeuille financiën)

Binnen de raad van commissarissen wordt er, gezien de huidige samenstelling van de Raad, gezocht naar kandidaten voor de portefeuille financiën.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Galvaniweg, Zwolle, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
6 - 6 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Commissarissen (portefeuille financiën)
Locatie: Zwolle

Functieprofiel
De raad van commissarissen heeft primair de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van commissarissen staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Het toezicht geschiedt vanuit een onafhankelijke opstelling en vindt niet alleen achteraf plaats, maar heeft ook een anticiperend karakter. De raad van commissarissen komt regulier minstens vijf keer per jaar bijeen.

Tijdens de vergaderingen bespreekt de RvC het ondernemingsplan, het strategisch voorraad beleid, de begroting en jaarrekening, investeringsvoorstellen, trimesterrapportages en worden strategische ontwikkelingen besproken. De RvC vergadert doorgaans in aanwezigheid van de bestuurder. De RvC betracht optimale transparantie in denken en doen, in lijn met de nieuwe Woningwet. Hoewel er soms scherp gedebatteerd wordt, is de sfeer in de RvC over het algemeen ontspannen. De RvC onderschrijft en hanteert vanzelfsprekend de Governancecode Woningcorporaties.

De RvC wil zich in verbinding voelen met elkaar, het bestuur, met werknemers, huurders en andere stakeholders. Daartoe nodigt de RvC tenminste eenmaal per jaar de ondernemingsraad en HBV De Woonkoepel uit. Ook zijn er regelmatig contacten met de verschillende managementteamleden. Daarnaast wil de raad regelmatig contacten hebben (voorafgaand aan vergaderingen) met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Doel is om goed zicht te houden op wat er maatschappelijk speelt in de omgeving van SWZ.

De raad van commissarissen van SWZ bestaat uit 5 leden. In verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn is er een vacature voor een lid RvC met het aandachtsveld Financiën. Het nieuwe te benoemen lid zal voorzitter worden van de auditcommissie.

Functie-eisen

Binnen de raad van commissarissen wordt er, gezien de huidige samenstelling van de Raad, gezocht naar kandidaten voor de portefeuille financiën.

Voor het nieuwe lid van de RvC geldt daarom in ieder geval:

 • Heeft een financieel-bedrijfskundig profiel, kennis van financiën en inzicht in de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, fiscale aspecten en de financiële continuïteit van een woningcorporatie.
 • Is gewend risico’s, prestaties en treasury aspecten te beoordelen.

Voor elk lid van de RvC geldt:
 • Heeft een strategisch en analytisch denkvermogen op wo-niveau; is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit als SWZ.
 • Is kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming; kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.
 • Is aantoonbaar sociaal-maatschappelijk betrokken en is intrinsiek gemotiveerd om iets te betekenen voor de doelgroep van SWZ.
 • Heeft sterke affiniteit met, en kennis van, de volkshuisvesting, de doelstellingen en de maatschappelijke opgaven van SWZ.
 • Realiseert zich dan ook dat het financieel-economische aspect niet alleen leidend is bij de opgave waar SWZ voor staat.
 • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het politiek-maatschappelijke en volkshuisvestelijk terrein.
 • Kennis van en gevoel voor hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en processen én intermenselijke relaties.
 • Onderschrijft volmondig de integriteits- en governancecode.
 • Is een teamworker, heeft de capaciteit om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties.
 • Voldoende tijd om adequaat toezicht uit te oefenen en de flexibiliteit om bij crisis aanvullende ruimte en tijd vrij te maken in beschikbaarheid.

Organisatie
Woningstichting SWZ is een middelgrote woningcorporatie in Zwolle met een warm hart voor haar huurders. Met ongeveer 8000 verhuureenheden speelt de corporatie een belangrijke rol op de lokale woningmarkt. De organisatie telt circa 90 medewerkers en verzorgt in samenwerking met maatschappelijke instellingen huisvesting voor huurders met een relatief laag inkomen en soms een kwetsbare positie. SWZ bouwt, beheert en investeert in leefbaarheid en wijkvernieuwing. De kerntaak van SWZ is het zorgen voor betaalbare huisvesting en bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Regionaal heeft de corporatie hierin de voortrekkersrol als verhuurder van bijvoorbeeld de daklozenopvang 'De Herberg' en 'Vrouwenopvang Overijssel'. SWZ staat bekend als een herkenbare en vooral een sociaal-maatschappelijk betrokken verhuurder met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Missie: SWZ biedt betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken.

Meer informatie
Terra Management Search begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacature. U kunt een uitgebreide informatienotitie downloaden over deze vacature en de procedure via onze website www.terrasearch.nl. Voor meer informatie over de sollicitatie kunt u contact opnemen met Dianne Kurvers, search consultant, via 085-070 2597 of terra@terrasearch.nl.

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 15 december a.s. uw motivatie en curriculum vitae via het online sollicitatieformulier. Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.