Bekijk alle vacatures van Wonion

Wonion bouwt energiezuinige woningen en streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2030. Bestaande woningen passen we zodanig aan, dat deze minder energie verbruiken. Duurzaamheid betekent ook dat we onze woningen afstemmen op de wensen van huidige én toekomstige bewoners. Daarbij hebben we uiteraard oog voor de voorziening in de wijk, die nodig zijn om de leefbaarheid op peil te houden. Wonion zet verder in op de opwekking van duurzame energie en het realiseren van energiebesparend gedrag bij bewoners en medewerkers.