1. Vacatures
 2. Wonion
 3. 2 Leden Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

2 Leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wonion (Ulft - Oude IJsselstreek, 4.000 verhuureenheden) heeft per 1 januari 2020 twee vacatures en zoekt voor de invulling daarvan twee nieuwe leden.
De vacatures betreffen: de functie van voorzitter (vacature 1), en die van lid met het aandachtsgebied financiën (vacature 2).
Van de twee nieuw te benoemen leden zal één lid benoemd worden op voordracht van de huurdersvereniging Wij Wonen. De RvC en Wij Wonen hebben afgesproken om gezamenlijk de werving en selectie van beide nieuwe leden ter hand te nemen.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Ulft, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Algemeen profiel

Verwezen wordt naar het document Profielschets Raad van Commissarissen Wonion.
Dat document bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten, met onder andere een beschrijving van de taken van de RvC.
 • Eisen samenstelling Raad van Commissarissen, waarin wordt ingegaan op het aantal leden van de RvC, het voordrachtsrecht van huurdersvereniging Wij Wonen en de onafhankelijkheid van de leden van de RvC.
 • Profiel leden van de Raad van Commissarissen, met de drie onderwerpen: algemene eisen, specifieke eisen en de zgn. fit en propertest.
 • Specifieke eisen voorzitter Raad van Commissarissen: de taken van de voorzitter en de aan hem/haar te stellen eisen.
 • Voor de invulling van de beide actuele vacatures zoeken wij kandidaten die - naast het voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in het Algemeen profiel – de volgende kenmerken hebben:

Functie-eisen

Vacature 1: voorzitter

 • Ervaring als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan van een onderneming of van een stichting in het privaat-publieke domein (onderwijs, zorg, wonen).
 • Bereidheid en tijd om namens de RvC naar buiten te treden, dat wil zeggen contacten te onderhouden met externe belanghouders en een netwerk op te bouwen en te onderhouden binnen de woningcorporatiesector.
 • Verbindende persoonlijkheid.

Vacature 2: lid met aandachtsgebied financiën

 • Actuele kennis en ervaring van het financieel management van woningcorporaties.
 • Naast het financieel specialisme: brede maatschappelijke en bedrijfskundige focus.

Voordrachts-/huurderscommissaris

De RvC en Wij Wonen voeren samen de werving en selectie van beide nieuwe leden uit. Één van de nieuwe leden zal benoemd worden op voordracht van Wij Wonen. Wij Wonen hanteert als (additionele) keuzecriteria voor haar voordrachts-/huurderscommissaris:

 • Uitstekend referentiekader en relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschap(pen).
 • Onafhankelijkheid en het vermogen om op een goede wijze de relatie te onderhouden met de relevante omgeving, waaronder bewoners, woningzoekenden, wijkcommissies en huurdersvereniging.

NB: huurderscommissarissen zijn lid van de RvC zoals alle andere leden, zij vormen geen aparte fractie binnen de Raad en opereren zonder last of ruggespraak. Wel zullen zij vergeleken met andere leden actiever het huurdersperspectief inbrengen en nadrukkelijker de contacten met de huurdersorganisatie onderhouden.

Binding met het werkgebied van Wonion

De RvC wil zichzelf gezien de huidige samenstelling aanvullen met tenminste één lid dat woont en/of werkt in het werkgebied van Wonion (gemeente Oude IJsselstreek).

Diversiteit

De RvC streeft naar diversiteit in zijn samenstelling.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor een commissariaat bij Wonion?
Reageer dan vóór 12 augustus op deze oproep, door het sturen per email van een brief met c.v. naar Carin Kristen, c.kristen@wonion.nl.
Geef in uw brief aan naar welke vacature uw belangstelling uitgaat, die van voorzitter (1) of van lid met aandachtsgebied financiën (2).
Geef ook aan of u wel of niet in aanmerking wilt komen voor voordracht door huurdersvereniging Wij Wonen.

Vragen

Hebt u voorafgaand nog vragen? Bel dan met Paul van Waning, voorzitter van de RvC van Wonion: (06) 51 440 449, of met Ton Menke voorzitter van het bestuur van Wij Wonen: (06) 53 784 457.

Bedrijfsomschrijving

Wonion is een ambitieuze wooncorporatie met circa 4.000 woningen in de gemeente Oude IJsselstreek. Wij zijn een vernieuwende Achterhoekse corporatie en realiseren vanuit de maatschappelijke behoefte en in nauwe samenwerking met onze partners, duurzaam wonen in prettige buurten en wijken voor mensen die op ons aangewezen zijn. Daarbij is er extra aandacht voor zorg en welzijn.