1. Vacatures
  2. Commissaris Maatschappelijke Zetel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Commissaris Maatschappelijke Zetel

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zierikzee, Zeeland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Plezierig wonen, met elkaar, in een leefbare omgeving daar staat Zeeuwland voor. Daarom voorzien wij in voldoende, betaalbare en duurzame woningen in de werkgebieden Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. In een omgeving waar mensen elkaar weten te vinden, zetten de medewerkers zich met plezier in voor tevreden klanten en de beschikbaarheid van kwalitatief goed wonen.

De 5.800 woningen liggen verspreid in een groot werkgebied. De diversiteit van de kernen vraagt om wisselende oplossingen van diverse opgaven. We durven samen met onze klanten en stakeholders originele keuzes te maken. Wat niet werkt verdwijnt weer en wat slaagt bouwen we verder uit. Zeeuwland wordt, in het meest recente visitatierapport, gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 9 voor het waarmaken van de beloften.

Verder wordt Zeeuwland beschreven als een eigenzinnige corporatie die het anders doet dan de gemiddelde corporatie in ons land. Dat beeld wordt door ons herkend. Eigenzinnig zijn is geen doel, maar een resultaat van de wijze waarop we werken. We willen graag rekening houden met de specifieke omstandigheden binnen ons werkgebied en de wensen van onze huurders.

Zeeuwland is een stichting met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende bestuurlijke ervaring en een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.

Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft Huurdersorganisatie SHZ het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Zeeuwland stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij de werving van iedere nieuwe commissaris betrokken. Door het verstrijken van de zittingsperiode zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de positie:

Commissaris maatschappelijke zetel

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een betrokken, gedreven en vernieuwende toezichthouder met een sterk sociaal hart. Iemand die de randen durft op te zoeken van wat mogelijk is om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave binnen de van kracht zijnde wet- en regelgeving. Iemand die intern en extern het juiste gesprek weet te voeren, die actief in verbinding wil staan met de stakeholders en die de onderstromen in het maatschappelijk sentiment aanvoelt. Een teamplayer die mouwen wil opstropen en beseft dat de omgeving veel kansen biedt. Een goede luisteraar met aandacht voor detail, met het lef om anders te denken en te doen. Iemand die blijft zoeken naar het evenwicht.

Zeeuwland heeft uitdagende sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken; mensen blijven, door de veranderingen in de zorg, langer zelfstandig wonen en hebben steeds vaker begeleiding nodig bij wonen. Jongeren en gezinnen trekken weg uit de regio voor studie en werk en de horeca vraagt om tijdelijke huisvesting voor medewerkers tijdens het hoogseizoen. Zeeuwland realiseert veel: kopen naar wens, woonvoorzieningen met dagbesteding, levensloopbestendige woningen, zorgappartementen en tiny houses voor jongeren en tijdelijke bewoning.

Onze voorkeur gaat uit naar een creatieve verbinder met visie op wonen en de verschillende woonvormen in een blijvend kwalitatief goede samenleving. Een toezichthouder die zich richt op de belangen van de bewoners en het werkgebied van Zeeuwland en bij voorkeur het werkgebied van Zeeuwland kent. Wanneer de kandidaat woonachtig is op Walcheren is dat gezien de huidige samenstelling van de RvC een pré. Een oplossingsgerichte persoonlijkheid, die gevraagd en ongevraagd, de dialoog opzoekt en op inspirerende wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het toezicht en de volkshuisvestelijke opgave.

Algemeen profiel:
Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke en toezichthoudende ervaring; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, met advies bijstaan; academisch werk- en denkniveau; ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.
Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit, bij gelijke geschiktheid wordt voor deze vacature de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Wij hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons te assisteren bij deze procedure. Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag, voor woensdag 30 september, jouw sollicitatie ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Interesse in de functie van Commissaris Maatschappelijke Zetel bij Zeeuwland regio Zierikzee?

Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.