1. Vacatures
 2. Ziekenhuis Rivierenland
 3. Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht

Ziekenhuis Rivierenland is een regionaal ziekenhuis met een belangrijke rol in de gezondheidszorg in de regio Midden-Betuwe. Het ziekenhuis heeft in Tiel 247 bedden. De medische staf van 100 leden (verdeeld over 19 specialismen) werkt daar en in de 3 poliklinieken: in Tiel, de Waterpoort in Beneden Leeuwen en de Barbara-polikliniek in Culemborg. Het is een moderne zorgonderneming, waarbij toegankelijkheid, veiligheid en gastvrijheid belangrijke waarden zijn, met een 7×24 uurs medisch-specialistisch zorgaanbod.
In het ziekenhuis heerst een plezierige en informele sfeer voor zowel patiënten en bezoekers, als voor de ruim 1400 medewerkers en 200 vrijwilligers. Centraal staat het verlenen van kwalitatief uitstekende patiëntenzorg. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur, bestaande uit 2 personen.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tiel, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland uit vijf leden. De zittingstermijnen van de voorzitter en een lid Raad van Toezicht eindigen respectievelijk per april 2021 en per januari 2021. Hierdoor ontstaan binnen de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland vacatures voor een nieuwe voorzitter en een nieuw lid. De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Patiëntenadviesraad, Medische Staf en Verpleegkundige Adviesraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.

Functie-eisen

Voor alle leden van de Raad van Toezicht is het algemene profiel van toepassing:

 • Affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Ziekenhuis Rivierenland, oog voor de specifieke waarden van de organisatie
 • Strategisch inzicht, helicopterview
 • Kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, maatschappelijk actief zijn is een pluspunt
 • Inzicht in het veld van de in- en externe stakeholders van Ziekenhuis Rivierenland
 • Vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag
 • Proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken
 • Beschikt over kennis van veranderprocessen en de implicaties daarvan om een cultuuromslag mede te bevorderen
 • Ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om het beleid van Ziekenhuis Rivierenland en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Bekendheid met de regio, dan wel sociale en/of economische verbinding met het adherentiegebied is een pluspunt
 • Beschikt over voldoende tijd.


Specifieke competenties voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht
Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met:

Voorzitter Raad van Toezicht

 • Beschikt over een achtergrond met een brede maatschappelijke oriëntatie en een politiek bestuurlijk netwerk dat relevant is voor de opgaven waarvoor Ziekenhuis Rivierenland zich gesteld ziet in de komende jaren. Dit betreft zowel de regionale samenwerkingsagenda als ook de landelijke discussies rondom grotere en kleinere ziekenhuizen, organisatie spoedzorg en financieringsthema’s;
 • Evenwichtig, natuurlijk gezag, overstijgend boven de partijen;
 • Strategisch inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • Bezit visie en persoonlijkheid om een faciliterende rol te vervullen bij het menings- en besluitvormingsproces;
 • Aandacht voor de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder, weet het collectief vermogen van de raad te benutten;Scherpte en zuiverheid in wat en wanneer geagendeerd dient te worden;
 • Omgevingssensitiviteit en maatschappelijk betrokken
 • Een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en overtuigend met de juiste toon;
 • Prettig in de omgang en communicatie, belangstellend en interpersoonlijke sensitief
 • Een intrinsieke aansluiting bij de identiteit van Ziekenhuis Rivierenland en actief kunnen bijdragen aan het vertalen daarvan in keuzes en handelen;


Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bestuurlijk / maatschappelijke innovatie

 • Heeft visie op huidige en toekomstige (politiek / bestuurlijke) maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op het zorglandschap en de strategische positionering van een algemeen ziekenhuis hierin;
 • Heeft visie op en/of ervaring met de impact op portfoliokeuzes binnen de zorgssector en de zorgprocessen binnen een ziekenhuis in het bijzonder;
 • Heeft kennis van de impact en het belang van digitalisering, informatisering en van (medische) technologie;
 • Aantoonbare bedrijfskundige en financiële kennis op strategisch niveau.

De bovengenoemde competenties voor de nieuwe leden, worden in samenhang gewogen om zo voldoende complementariteit en toegevoegde waarde in de onderlinge dialoog en de klankbordrol naar de Raad van Bestuur te bereiken. Een van de nieuwe leden beschikt daarom over bestuurlijke ervaring. Tenminste één van de nieuwe leden is woonachtig en/of werkzaam in het directe verzorgingsgebied van het ziekenhuis (Tiel/Culemborg/Betuwe) zonder dat dit tot een potentieel belangenconflict leidt.


Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.


Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland wordt ondersteund door Anja Tirions. Uw reactie ontvangen wij graag digitaal. Voor meer informatie en een uitgebreide profielschets kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions op 06-29259497.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature