1. Vacatures
  2. Manager Financiering & Contractering

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager Financiering & Contractering

Interesse? Kijk snel verder

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zilverstraat, Zoetermeer, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Manager Financiering & Contractering

ZKN

ZKN is de branchevereniging voor zelfstandige klinieken in Nederland, die medisch specialistische zorg bieden. De leden voldoen aan het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor medische zorg van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid, uitstekende service en nazorg. De totstandkoming en de actualisering van het keurmerk alsmede de bewaking en borging is ondergebracht bij het onafhankelijke College van Deskundigen. Dit college bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen en stelt tevens voorstellen tot aanpassing van de eisen op. Daarnaast toetst het College de certificerende instanties, KIWA en Lloyd’s Register, die de jaarlijkse audits bij de klinieken uitvoeren.

ZKN telt momenteel 128 leden en acht kandidaat-leden met in totaal 420 vestigingen. Er zijn bij de ZKN-klinieken 6.750 medewerkers en 1.735 medisch specialisten werkzaam. ZKN kent een eigen CAO voor de medewerkers van de klinieken. De jaaromzet verzekerde zorg van de klinieken bedroeg in 2019 rond de 900 miljoen euro. 94% van de leden levert enige mate tot volledige verzekerde zorg. Voor nadere cijfers en details wordt verwezen naar www.zkn.nl .

De vacature

De Manager Financiering & Contractering (F&C) is de expert op het gebied van F&C en benut en vergroot deze kennis in de rol van externe vertegenwoordiger in diverse landelijke overleggen. Is daarnaast voor het bestuur en de leden de vraagbaak en zorgt voor permanente kennisoverdracht aan de leden.

De functie is in te delen volgens de volgende terreinen:

Vertegenwoordiging

De Manager F&C vertegenwoordigt ZKN in tal van landelijke overleggen waar contractering en financiering van medisch specialistische zorg onderwerp van overleg en afstemming zijn. Het in 2019 gesloten Hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022 is hierin een belangrijke leidraad voor het beleid ten aanzien van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, uitkomsttransparantie en het benutten van beschikbare capaciteit.

Netwerk

Het onderhouden en vergroten van het netwerk met relevante stakeholders. Genoemd worden onder andere: zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de NZA.

Wet- en regelgeving

De ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving hebben impact op de (bedrijfsvoering van) de leden en worden daarom door de Manager F&C op de voet gevolgd. Hij/zij informeert zich ter zake bij belanghebbenden en het ministerie en geeft zo input aan bestuur en directie voor beleidsontwikkeling van ZKN en de praktische vertaalslag hiervan voor leden.

Kennisoverdracht

Draagt zorg voor het informeren van bestuur, directie, bureaumedewerkers en leden. Wisselt informatie uit met de Manager Kwaliteit & Veiligheid en de Manager Verenigingszaken ten behoeve van verdere optimalisatie van de dienstverlening aan de leden. Levert inhoudelijke bijdrage voor de wekelijkse nieuwsbrief en de website.

Commissie ZKN Financiering & Contractering

Initieert en organiseert viermaal per jaar de vergadering van deze commissie bestaande uit financieel directeuren en verkoopmanagers van de leden. Zorgt voor de samenstelling van de agenda en de totstandkoming van de verslagen. Doelstelling is het adviseren over en het leveren van input ten behoeve van bespreekpunten aan de landelijke overlegtafels en de te voeren gesprekken met externe stakeholders.

Samenvattend: een veelzijdige en zelfstandige functie met veel ruimte voor persoonlijke invulling. Bovendien een functie met veelvuldige externe contacten, waarbij de gezochte manager zelf prioriteiten stelt. Ondanks de grote mate van zelfstandigheid is interne samenwerking geboden. Regelmatige afstemming met de bestuursleden, de directeur en collega’s heeft het karakter van ‘halen en brengen’ en vormt het fundament onder de optimalisatie van de dienstverlening van ZKN aan haar leden.

De kandidaat

​​​​​

Achtergrond en ervaring

Voor deze functie komen kandidaten in aanmerking met een afgeronde academische studie, die werkzaam is (geweest) in het speelveld van de gezondheidszorg. Dit kan bij een ziekenhuis of kliniek zijn, bij een zorgverzekeraar of bij een brancheorganisatie voor de zorg. En heeft hier een beleidsmanagement of -adviesfunctie op senior niveau vervuld. Daarnaast kunnen kandidaten afkomstig zijn van een ministerie.

Kennis van financiering van de zorg en de DOT-systematiek is gevraagd.

Persoon

Zelfstandig werkend met hands-on mentaliteit en zelfstartend vermogen. Zoekt tegelijkertijd de samenwerking: zowel intern als extern. Werkt vanuit gedegen dossierkennis. Dringt snel tot de essentie door en overziet de verbanden. Maakt inzichtelijk wat er speelt. Koersvast, consistent en stevig maar ook empathisch in de omgang.

De stijl van communiceren is overtuigend en tactvol in één-op-één sessies en in groter verband: een waardig representant van ZKN op de verschillende overlegniveaus. Legt gemakkelijk nieuwe contacten en onderhoudt het netwerk actief. Weet allianties te smeden die bijdragen aan de dienstverlening aan de leden. Zal zich gemakkelijk aan de bestuurstafel, in de politiek-bestuurlijke context en tegelijkertijd bij de leden ontspannen en overtuigend moeten kunnen manifesteren. Heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Initieert en reageert in het belang van de organisatie en haar leden. Straalt eigenaarschap uit, is inspirerend en proactief.

Procedure

Voor meer informatie of het opvragen van een uitgebreid profiel kunt u contact opnemen met Frank ten Doeschate via 088 0222 150 of secretariaat@tdsearch.nl. Bent u direct geïnteresseerd stuur dan een motivatiebrief met CV naar secretariaat@tdsearch.nl of via de ''Solliciteer'' button.