Directeur-bestuurder Zorggroep Liante - via Boer & Croon

19 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oosterwolde, Friesland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

In de afgelopen jaren werd Zorggroep Liante geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Momenteel wordt de organisatie geleid door één interim bestuurder. Onlangs is door de Raad van Toezicht besloten om het model van eenhoofdig bestuur nu definitief in te voeren en op zoek te gaan naar een permanente directeur-bestuurder voor Zorggroep Liante.

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele organisatie. Daarbij stuurt hij/zij rechtstreeks een drietal locatiemanagers, de bestuurssecretaris, de facilitair manager en het hoofd bedrijfsbureau aan, die samen met de directeur-bestuurder het MT van Zorggroep Liante vormen.

Uiteraard is de directeur-bestuurder ook bestuurder van de organisatie in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en als zodanig gesprekspartner voor de OR van Zorggroep Liante. Diezelfde rol vervult hij/zij in het overleg met de Centrale Cliëntenraad.

Verder vertegenwoordigt de directeur-bestuurder Zorggroep Liante in allerlei externe overlegsituaties en onderhoudt hij/zij contacten met een veelheid aan relaties van de organisatie in en buiten de regio.

Zelf legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Door de huidige interim bestuurder is in het afgelopen jaar een strategisch plan opgesteld voor de komende jaren. De besluitvorming over dit document bevindt zich in de afrondende fase. Daarmee is de koers voor de nabije toekomst in grote lijnen helder en zijn de belangrijkste issues benoemd. De nieuwe directeur-bestuurder zal op dit plan moeten voortborduren, maar uiteraard ook in staat moeten zijn om zelf – waar dat nodig blijkt – prioriteiten te stellen. De continue veranderingen in en om de (ouderen)zorg vragen om flexibiliteit en veranderingsbereidheid van de organisatie en haar bestuurder.

Functie-eisen

De nieuwe directeur-bestuurder van Zorggroep Liante is gelet op het voorgaande een schaap met vijf poten. Hij/zij zal affiniteit met c.q. ervaring in de zorg moeten hebben, in bedrijfsvoering, met vastgoed, op het gebied van personeel en organisatie en op het financiële vlak. Maar bovenal zal hij/zij iemand moeten zijn die gewend is om met (geplande) veranderingen om te gaan en daarin koersvast te blijven opereren.

De belangrijkste kernwoorden voor de nieuwe directeur-bestuurder zijn: daadkrachtig, inspirerend, toekomstgericht en goed werkgeverschap.

Andere functie-eisen en gewenste competenties zijn:

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld door een bedrijfskundige opleiding.
 • U heeft aantoonbaar affiniteit met de (ouderen)zorg en haar omgeving.
 • U heeft een heldere visie op ouderenzorg – in het bijzonder ook op de kwaliteit van die zorg vanuit cliëntenperspectief – en kunt die goed uitdragen.
 • U beschikt over ruime managementervaring op strategisch niveau en bent in staat om integraal verantwoordelijk te zijn voor de organisatie.
 • U heeft ervaring met complexe verandertrajecten en bent in staat out of the box te denken en innovatieve oplossingen te creëren.
 • U bent analytisch sterk, stelt makkelijk prioriteiten, stuurt goed op gemaakte afspraken en behoudt steeds het overzicht.
 • U heeft goed oog voor verhoudingen en bent uitstekend in staat de belangen van Zorggroep Liante te behartigen, zowel in de regio als daarbuiten.
 • U bent transparant, resultaatgericht, structurerend en besluitvaardig en u communiceert helder en duidelijk.
 • U bent een verbindend leider, die ruimte geeft en mensen kansen biedt.
 • U bent zowel zakelijk als relationeel ingesteld en heeft gevoel voor humor.
 • U heeft hart voor mensen, kunt ze meenemen in verandering, maar daar waar nodig kunt u ook de confrontatie aangaan en vasthoudend zijn.
 • U heeft een moderne visie op en omgang met toezicht en bent een goede overlegpartner voor de OR en de CCR.
 • U heeft plezier in het leiding geven aan een kleinere organisatie in een meer dorpse dan stedelijke omgeving en kunt daarbij lokale verbondenheid aan de dag leggen.
 • U heeft het vermogen om te behouden wat goed is en te vernieuwen waar dat nodig is.

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie (36 uur per week), waarbij de maximum bezoldiging (via inschaling in de WNT) circa € 120.900,- bedraagt.

Bedrijfsomschrijving

Zorggroep Liante bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2012. De stichting is voortgekomen uit Et Bientwark, dat op haar beurt weer is ontstaan vanuit de protestants-christelijke stichting Sinnehiem te Haulerwijk, de stichting Ouderenzorg de Stellingwerven te Oosterwolde, de stichting Lycklama te Wolvega en stichting De Warrenhove. Onder de verantwoordelijkheid van Zorggroep Liante vallen 7 woonzorgcentra en 5 wooncentra in Drachten, Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha, Wolvega en Noordwolde. Het centraal kantoor van Zorggroep Liante is gevestigd in Oosterwolde.

Zorggroep Liante biedt diensten en producten op het gebied van zorg, wonen en welzijn, voornamelijk ten behoeve van ouderen in haar werkgebied. Zorggroep Liante wil er voor iedereen zijn en staat voor het verbinden van mensen. Niet alleen mensen die er wonen, maar ook medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en mantelzorgers. Wat je leeftijd ook is, waar je ook woont.

Er werken in totaal rond de 800 mensen bij Zorggroep Liante. Zorggroep Liante wil hen een werkplek bieden waar ‘sociaal’, ‘lerend’, ‘motiverend’ en ‘betrouwbaar’ kernbegrippen zijn. Naast deze medewerkers werkt Zorggroep Liante samen met een grote en trouwe groep van ruim 650 vrijwilligers. De totale omzet van Zorggroep Liante bedroeg in 2016 ca. € 30 miljoen.

De kernwaarden van Zorggroep Liante zijn: persoonsgericht, vriendelijk, (lokaal) verbonden, vertrouwd en resultaatgericht. Voor wat betreft besturingsfilosofie en leiderschapsstijl gaat Zorggroep Liante uit van het gedachtegoed van integraal management, uniformiteit binnen de organisatie, efficiënte en effectieve sturing en een krachtige leiderschapsstijl, die gekenmerkt wordt door bedrijfsmatig denken, gecombineerd met hart voor de zorg en voorbeeldgedrag ten aanzien van de kernwaarden van Zorggroep Liante.

Voor meer informatie over Zorggroep Liante zie: www.liante.nl.

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 3 tot 5 kandidaten voor bij Zorggroep Liante.

Daar vindt de verdere selectie plaats.

Hieronder de beoogde planning in de volgende weken:

Week 26: Zaterdag 1 juli plaatsing vacature in diverse media

Week 27: Start search kandidaten en responstermijn (tot 1 augustus)

Week 31 e.v.: Gesprekken bij Boer & Croon, resulterend in de voordracht van een aantal kandidaten bij Zorggroep Liante

Week 36: Gesprekken met geselecteerde kandidaten bij Zorggroep Liante door een selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht

Week 37: Tweede gespreksronde binnen Zorggroep Liante met RvT, MT, OR en CCR, resulterend in de voordracht van een eindkandidaat aan de OR en de CCR

Week 39: Advies OR en CR

Week 39: Arbeidsvoorwaardengesprek

Week 39: Benoeming in de Raad van Toezicht (op 29 of 30 september)

Reactie

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 augustus melden door een motivatiebrief en een curriculum vitae te uploaden. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (tel. 020 - 301 43 07).

NB dit profiel moet formeel nog worden vastgesteld door de RvT, OR en CCR.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature