Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk of hospitality & ondernemerschap

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Goes, Zeeland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan er twee vacatures in januari 2018. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De bestuurder, de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.
Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht en de Governance Code Zorg. De vertaalslag van deze nieuwe code en de criteria van Goed Toezicht vanuit de NVTZ naar een nieuw toezichtkader vindt momenteel plaats. De twee nieuwe leden worden hierbij betrokken.

Het treasurycomité, waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting hebben, adviseert de Raad over onderwerpen, die betrekking hebben op de financiën ( rolling forecast, jaarrekening, leningen etc.). Verder kent de Raad van Toezicht een renumeratie-commissie bestaande uit de voorzitter en een lid uit de Raad van Toezicht.
Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er minimaal een overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad
De Raad van Toezicht spreekt ook minimaal een keer per jaar met het managementteam.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Zorggroep Ter Weel en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.Bij deze vacatures wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven om minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Functie-eisen

Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk

Deze toezichthouder is goed inhoudelijk bekend met de domeinen zorg en welzijn, zodanig dat er een effectieve bijdrage geleverd kan worden aan het houden van toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. Zij/hij heeft kennis van en bij voorkeur op strategisch c.q. eindverantwoordelijk niveau ervaring met zorginhoudelijke vraagstukken en processen. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Zorggroep Ter Weel.

Lid Raad van Toezicht profiel ondernemerschap, dienstverlening, gastvrijheid

Deze toezichthouder beschikt over een brede achtergrond en ervaring liefst opgedaan op strategisch functieniveau in de zakelijke dienstverlening waarbij gedacht wordt aan een achtergrond op het gebied van gastvrijheid, recreatie, toerisme met veel gevoel en aandacht voor de thema’s klantwaarde, klantgerichtheid, bejegening, (doelgroep)marketing. Zij /hij kan zich goed inleven in de zorg voor en het welzijn van ouderen in de regio Zeeland.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht volgt met de beloning de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 27 oktober a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.