1. Vacatures
 2. Lid raad van toezicht – ZorgSaam Zorggroep

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid raad van toezicht – ZorgSaam Zorggroep

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Terneuzen, Zeeland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de spin in het web van de zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. De zorg is afgestemd op de behoefte van de patiënt, cliënt of bewoner. Voor op elkaar aansluitende goede zorg (ketenzorg) wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland. ZorgSaam wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Bij ZorgSaam zijn 3500 medewerkers werkzaam en 1000 vrijwilligers. De totale omzet (2019) bedraagt voor de Thuis- en ouderenzorg 86,6 mln en voor het Ziekenhuis 148 mln. ZorgSaam heeft als kernwaarden: Persoonlijk, Vitaal en Samen.

De raad van toezicht ziet uit naar de komst van een nieuw lid met kennis van zorgtechnologie en -innovatie. De raad streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling.

Zie vanderkruijs.com/zorgsaam voor een uitgebreide profielschets, via de website kunt u uw belangstelling kenbaar te maken.

Functie-eisen

Algemeen profiel lid raad van toezicht
De leden van de Raad van Toezicht dienen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Het vermogen tot toezicht houden, betrokken en met oog voor distantie;
 • Bestuurlijke en/of strategische ervaring dan wel aantoonbaar bestuurlijk en strategisch inzicht in grote complexe, professionele organisaties;
 • Brede kennis en ervaring met de gezondheidszorg dan wel aantoonbare affiniteit met de gezondheidszorg;
 • Het vermogen tot een onafhankelijke opstelling en tot het zijn van een motiverend gesprekspartner binnen de Raad van Toezicht en ook met de Raad van Bestuur.
 • Het vermogen tot kritische zelfreflectie, in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan het gedrag bij te stellen;
 • Het vermogen tot samenwerking in teamverband met oog voor ieders inbreng en deskundigheid;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig;
 • Het vermogen tot een proactieve houding en gedrag in de zin van het nemen van initiatief tot het entameren van onderwerpen en invalshoeken van belang voor de zorgorganisatie;
 • Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.

Verder zal gelet worden op de volgende elementen:

 • De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen;
 • Is een verbinder, die met een open en constructieve houding zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de Raad en tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • Heeft inzicht in de situatie van Zeeuws-Vlaanderen en het zijn van grensregio in het zorglandschap;
 • Maakt bij voorkeur deel uit van regionale netwerken waardoor zij/hij voeling heeft met wat er in de regio leeft (onder meer bij (potentiële) cliënten, patiënten en medewerkers) en heeft idealiter zicht op de (Belgische) zorginfrastructuur en andere voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten, waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Aanvullend aan de algemene eisen geldt voor het lid met de portefeuille zorgtechnologie en -innovatie het volgende:

 • heeft ruime ervaring met innovatie en ondernemerschap en inzicht in de huidige en nieuwe toepassingen van technologie op de kwaliteit, beheersbaarheid en efficiency in zowel de care als de cure;
 • heeft kennis en visie hoe ICT en technologische ontwikkelingen op verschillende terreinen impact hebben op (de toekomst van) de (zorg)organisatie en hoe daarop strategisch beleid, investeringen en samenwerkingsverbanden mede te ontwikkelen;
 • heeft kennis op het gebied van e-health, robotisering in de behandeling en zorg, domotica etc.
 • beschikt over een netwerk in het veld van belanghebbenden (wetenschap, data).