1. Vacatures
 2. Zuyd Hogeschool
 3. Directeur faculteit van de Kunsten

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur faculteit van de Kunsten

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Sinds 1 september 2013 bestaat de Faculteit van de Kunsten in zijn huidige vorm. Gelet op het feit dat Zuyd Hogeschool op 1 september 2016 haar 15-jarig bestaan vierde, kan met recht geconcludeerd worden dat de Faculteit van de Kunsten een van de jongste faculteiten binnen Zuyd is.

Om per 1 september 2013 een werkbare organisatie voor het kunstonderwijs te creëren is er destijds voor gekozen om een aantal academies te ontvlechten met als gevolg dat er - naast de gerenommeerde academies zoals de Toneelacademie Maastricht en het Conservatorium Maastricht - een aantal kleine werkeenheden ontstonden. Daarnaast werd er een nieuwe loot aan de stam gevoegd in de vorm van een fusie tussen ICT en de Kunsten, de huidige Maastricht Academy of Media Design and Technology en ging de pilot iArts onder de vlag van de Toneelacademie van start. Organisatorisch bestaat op dit moment de Faculteit van de Kunsten uit de volgende onderdelen:

 • Toneelacademie (B Docent Theater, B Theater, M Theaterstudies)

 • Conservatorium (B Docent Muziek, B Muziek, M Muziek)

 • MAMDT (B Communication and Multimedia Design, deels B Vormgeving)

 • MAFAD (B Autonome Beeldende Kunst, deels B Vormgeving)

 • MAA (M Architectuur, M Interieurarchitectuur, M Scientific Illustration, deels B Vormgeving)

 • FADE (B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving)

 • iArts (B iArts)

Plaats in de organisatie

 • Als directeur van de faculteit van de Kunsten leg je direct verantwoording af aan het College van Bestuur van Zuyd.

 • Als deelnemer aan directeurenoverleggen lever je door samenwerking een bijdrage aan het realiseren van de visie en missie van Zuyd.

 • Als direct leidinggevende van de leden van het MT (teamleiders, lectoren en beleidsadviseur) draag je integrale managementverantwoordelijkheid voor de faculteit.

Typering van de functie

 • Verbinding en balans zijn de twee belangrijkste begrippen die verbonden zijn aan deze functie.

Het artistiek en creatief vakmanschap verwijst naar twee belangrijke uitgangspunten binnen het kunstonderwijs Maastricht, die je moet onderschrijven:

 • Het kunstonderwijs in Maastricht staat in een lange traditie van creatief en artistiek vakmanschap. Deze traditie en de effecten daarvan op het curriculum geven tot op de dag van vandaag een unieke positie in een Vlaams-Zuid-Nederlandse-Rijnlandse context ten opzichte van andere opleidingen in het land.

 • Het artistiek en creatief vakmanschap vormt de basis voor excellentie zowel in de wereld van de kunsten als in de zones waar kunst en samenleving nauw met elkaar verbonden zijn.

 • Tevens heb je een eigen visie op de positie en de rol van kunst in onze samenleving. Je verstaat het nut van het – ogenschijnlijke - nutteloze in de kunst en je kunt dat op een authentieke manier vertalen naar opleidingsvisie(s) enerzijds en positiebepaling in de maatschappelijke context anderzijds waarbij je het extern boegbeeld bent en een interne leider die inhoudelijk richting kan geven en dat kan vertalen naar de concrete bedrijfsvoering van Zuyd Hogeschool.

Uitdagingen die zich aandienen in de functie

 • De verdere ontwikkeling van de (medewerkers in de) teams binnen de faculteit van de Kunsten;

 • Behoud en verbetering van de kwaliteit(szorg) van de opleidingen.

 • Innovatie en professionalisering van onderwijs en onderzoek in en met het werkveld.

 • Doorontwikkeling en verankering van de onderwijsvisie en het strategisch beleid van Zuyd binnen de faculteit, respectievelijk de teams.

 • De komende jaren wordt er aandacht besteed aan diversiteit, flexibiliteit in curricula, internationale profilering/samenwerking, versterking onderwijs-onderzoek en invulling van de cyclus bachelor-master-phd, talentontwikkeling zowel in het voortraject als bij de overbrugging naar de beroepspraktijk.

 • Als directeur van een faculteit ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het succes van Zuyd als geheel.

Functie-eisen

Je bent geschikt voor deze functie als je

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een (postdoctorale) managementopleiding.

 • Ruime ervaring hebt in de kunstpraktijk, het kunstbeleid en een ruime ervaring hebt in het leidinggeven aan complexe organisaties waar het menselijk kapitaal, meer in het bijzonder de autonome professional, doorslaggevend is voor de kwaliteit van het werk. Bij voorkeur heb je ook ervaring met het hoger kunstonderwijs en ben je bekend met specifiek beleid en regelgeving op het terrein van het kunstonderwijs.

 • Beschikt over ruime ervaring in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een sterk veranderende omgeving.

 • In staat bent om de faculteit op een gezonde bedrijfseconomische wijze te leiden, waarbij naast de inhoudelijke invalshoek van de kunsten, een duurzaam gezonde begroting leidend is.

 • Extern boegbeeld kunt zijn en een interne leider die inhoudelijk richting kan geven en dat kan vertalen naar de concrete bedrijfsvoering van Zuyd Hogeschool.

 • Verhalen kunt vertellen die aankomen: Een lange termijn visie kunt combineren met operationeel denken en handelen.

 • Verbinder en bruggenbouwer kunt zijn binnen de kunsten zelf, tussen kunsten en andere spelers binnen Zuyd, tussen kunst en samenleving.

 • Met souplesse kunt bewegen in regionale, landelijke en internationale netwerken, op basis van een eigen kompas en in het belang van Zuyd.

We zoeken een persoon die

 • Beschikt over een vertrouwenwekkende persoonlijkheid en nieuwsgierig is naar de drijfveren van degenen waarmee hij/zij samenwerkt.

 • Samenwerken en verbinden als primaire drijfveren heeft.

 • Open en transparant in communicatie is.

 • Verantwoordelijkheid voor eigen handelen neemt en anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.